Omkostningsbestemt husleje

Estimeret læsetid: 2 min.    Sidst opdateret: 06/03/2023

Omkostningsbestemt husleje er et udtryk for, hvordan leje i kommuner som både er omfattet af boligreguleringsloven og lejeloven fastlægges. Her fastlægges huslejeniveauet efter boligreguleringsloven, som tager udgangspunkt i ejendommes driftomkostninger.

Hvad er omkostningsbestemt husleje

Omkostningsbestemt husleje er en metode til at fastsætte husleje på et lejemål i områder, der er underlagt både boligreguleringsloven og lejeloven. Denne praksis fremkommer oftest i større kommuner, hvor regulering er påkrævet. I disse områder har boligreguleringsloven forrang over lejeloven. Her beregnes lejen på baggrund af nødvendige driftsudgifter og et medregnet afkast på ejendommen. Du kan se en liste over de reguleret kommuner under denne tekst. 

Hvis lejemålet derimod er i en ureguleret kommune, har lejeloven forrang over boligreguleringsloven, og lejen fastsættes derfor på anden vis efter enten lejedes værdi eller markedsleje. Der er også visse andre undtagelser, hvor huslejen må sættes højere end den omkostningsbestemt. Det sker blandt andet når:

Udtagelser til omkostningsbestemt husleje:

 • Kommunen er ureguleret (Her prissættes der efter lejedes værdi)
 • Moderniserede eller betydeligt renoveret lejligheder
 • Enkeltværelser
 • Små Ejendomme der har mindre end 7 boliger
 • 80/20 ejendomme: hvis mere end 80 procent af boligen bruges til andet en beboelse gælder der andre regler
 • Ejendommen er bygget efter 1991 (Her prissættes der efter markedsleje)
 

Ureguleret kommuner (Lejeloven har forrang over boligreguleringsloven): 

 • Billund     
 • Fanø
 • Fredensborg
 • Greve
 • Herning
 • Ikast-Brande
 • Læsø
 • Mariagerfjord
 • Rebild
 • Ringkøbing-Skjern
 • Samsø
 • Solrød
 • Struer
 • Thisted
 • Tønder
 • Varde
 • Vesthimmerland
 • Ærø

Omkostningsbestemt husleje beregnes ved at tage udgangspunkt i de faktiske driftsudgifter og afkastet på ejendommen.

Først beregnes driftsomkostninger, det inkluderer typisk skatter, afgifter, renholdelse, administration, forsikring og afsætning. Disse driftsudgifter divideres med det samlede antal kvadratmeter i ejendommen, for at få en omkostningspris pr. Kvadratmeter.

Herefter lægges afkastkravet på ejendommen oveni omkostningsprisen. Afkastet er en procentdel af ejendommens markedsværdi, og skal sikre udlejeren et acceptabelt afkast på ejendommen. I henhold til boligreguleringsloven må afkastet dog højst være 7% af boligens almindelig vurdering.

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding.

Eksempel på udregning af omkostningsbestemt husleje:

Du kan eksempelvis forestille dig, at du som investor ejer af en ejendom i en reguleret kommune med 10 lejligheder og en samlet størrelse på 800 kvadratmeter. De samlede driftsudgifter for ejendommen i løbet af et år er 200.000 kroner. Ejendommens markedsværdi er fastsat til 5 millioner kroner, og afkastet på ejendommen er fastsat til 5%.

Først beregnes den samlede omkostningspris pr. kvadratmeter ved at dividere de samlede driftsudgifter med det samlede antal kvadratmeter:

 • 200.000 kroner / 800 kvadratmeter = 250 kroner pr. kvadratmeter.
  Herefter lægges afkastet på ejendommen til den samlede omkostningspris:
 • 250 kroner pr. kvadratmeter + (5% af 5 millioner kroner / 800 kvadratmeter) = 250 kroner pr. kvadratmeter + 312,5 kroner pr. kvadratmeter = 562,5 kroner pr. kvadratmeter om året.
  Hvis en af lejlighederne i ejendommen er på 80 kvadratmeter, kan den samlede husleje for denne lejlighed beregnes ved at gange den omkostningsbestemte husleje pr. kvadratmeter med størrelsen af lejligheden:
 • 562,5 kroner kroner pr. kvadratmeter x 80 kvadratmeter = 45.000 om året.

Lignende begreber:

Markedsleje

Markedsleje refererer til den husleje, som er fastsat af dig...

Afkastkrav

Afkastkrav er det afkast, du som investor acceptere...

Fraflytningsrapport

Beskriver ejendommens tilstand ved din lejers...

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding.