Overblik over datakilder

Vores platform samler en lang række data omkring danske ejendomme og ejerne heraf. Vi samler data fra både offentlige registre og privatejede virksomheder, hvorefter vi strukturerer og visualiserer den data for vores brugere.

Vores datakilder er detaljeret beskrevet nedenfor, men lad os først præsentere et overblik:

 
 • BBR: Bygnings- og boligregistret
 • CVR: Centrale Virksomhedsregister
 • DAR: Danmarks Adresseregister
 • EBR: Ejendomsbeliggenhedsregisteret
 • EJF: Ejerfortegnelsen
 • Energistyrelsen: Energimærker
 • Geodatastyrelsen
 • Kortforsyningen
 • Tinglysning
 • VUR: Ejendomsvurdering
 • MAT: Matrikelregisteret
 • Nummeroplysningsdata
 • Google Maps
 • Plandata.dk
 • Slots- og Kulturstyrelsen

Bygnings- og boligregistret (BBR)

Resights er bygget op omkring Bygnings- og boligregistret (BBR), hvilket er statens landsdækkende database over samtlige bygninger og boliger i Danmark. BBR indeholder +150 forskellige data omkring ejendomme, herunder blandt andet oplysninger omkring ejendommens:

 • Type og anvendelse
 • Alder og bygningsmaterialer (tag, vægge mv.)
 • Størrelse (areal, etager, antal enheder, antal værelser mv.)
 • Energiforsyning, varmeforsyning og vandforsyning
 • Toiletforhold samt køkken- og badefaciliteter
 • Regulativer omkring fredning og bevaringsværdighed

Centrale Virksomhedsregister (CVR)

De fleste ejere af kommercielle ejendomme er virksomheder registreret i det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Fra CVR henter vi oplysninger om en ejendoms ejer herunder blandt andet virksomhedens:

 • Navn og adresse
 • Virksomhedsform og branche
 • Ejerstruktur
 • Direktører, stiftere, bestyrelsesmedlemmer og øvrige relationer
 • Antal ansatte
 • Regnskabstal (årsrapporter er også tilgængelige som PDF)
 • Kontaktoplysninger (e-mail, telefon, website)
 • Reklamebeskyttelse

Danmarks Adresseregister (DAR)

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed siges ofte om ejendomme og netop dette registreres i Danmarks Adresseregister (DAR). Fra DAR henter vi blandt andet oplysninger omkring:

 • Adresse (vejnavn, husnummer, etage, dør)
 • Postnummer, postdistrikt og sogn
 • Kommunenavn og region
 • Matrikelnummer og jordstykke
 • Koordinater

Ejendomsbeliggenheds registeret (EBR)

I langt de fleste tilfælde er ejendomsbeliggenhed en reference mellem ejendommen og den adresse, der anvendes som beliggenhedsadresse. Det forekommer dog at der ingen adresse findes for en ejendom. I sådanne tilfælde er ejendomsbeliggenhedsregisteret (EBR) en beliggenhedsbetegnelse til anvendelse i stedet for en faktisk adresse.

Ejerfortegnelsen (EJF)

Fra Ejerfortegnelsen (EJF) henter vi basisoplysninger omkring en ejendomsejer. EJF indeholder oplysninger om blandt andet:

 • Personer/virksomheder som råder over fast ejendom
 • Eventuel administratorer tilknyttet ejerskabet
 • Historiske salgspriser og handelsdato

Energimærkerapport (Energistyrelsen)

Vi henter oplysninger omkring ejendommes energimærkning fra Energistyrelsen. Energimærker hjælper med at forstå en ejendoms energiforbrug og hvordan den pågældende ejendom passer ind i porteføljen.

Google Maps

Hos Resights bruger vi Google Maps til at visualisere de ejendomme og områder vores brugere kigger på. Vi viser både almindeligt kort, Google Street view og 3D billeder.

Matrikelregisteret (MAT)

Matrikler fungerer som det juridiske grundlag for ejendomsregistrering i Danmark. Fra matrikelregisteret (MAT) henter vi blandt andet oplysninger som:

 • BFE nummer og SFE nummer
 • Ejerlav og jordstykker
 • Fordelingstal for ejerlejligheder

Nummeroplysningsdata

De danske teleselskaber er underlagt telefonlovens §31 som pålægger teleselskaberne at indberette deres abonnenters navn, adresse og telefonnumre. Resights bruger derfor Nummeroplysningsdata til at give information omkring private ejendomsejere.

Tinglysning (Tinglysningsretten)

Tinglysning er den offentlige registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder over aktiver. Fra tinglysningen henter vi oplysninger som:

 • Hæftelser
 • Adkomster
 • Servitutter
 • Pant i fast ejendom

Plandata.dk (Erhvervsstyrelsen)

Plandata.dk er et digitalt register for fysisk planlægning i det danske land. Fra Plandata.dk indhenter Resights oplysninger om lokalplaner og andre plantyper.

Ejendomsvurdering (Vurderingsstyrelsen)

Ejendomsvurdering registret (VUR) indeholder de offentlige ejendoms- og grundvurderinger. Fra VUR indhenter vi blandt andet oplysninger som:

 • Grundværdi og specifikation
 • Ejendomsvurdering
 • Bebyggelsesprocent
 • Dækningsafgift

Slots- og Kulturstyrelsen

Nogle ejendomme i Danmark er noteret som fredede eller bevaringsværdige. Sådanne ejendomme har både sine fordele og ulemper, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på ejendommens fredningsniveau.

Prøv gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding