Ejendomsinvestering

Trappeleje

Lars Horsbøl,
Ejendomsinvestor
Læsetid: 4 min.
Sidst opdateret: 03/10/2023

Indhold:

Trappeleje er udtryk for en aftale mellem lejer og udlejer, hvor lejen stiger med et aftalt beløb eller procentsats om året. Det er ulovligt at regulere leje efter denne metode ved lejekontrakter, der er indgået eller ændret efter den 1. juli 2015.

Trappeleje er afskaffet

Trappeleje kan ikke benyttes længere, da det blev ulovligt at bruge denne form for lejeregulering i lejekontrakter, der er indgået eller ændret efter den 1. juli 2015.

Du kan læse omkring hvordan man fastsætterhusleje i dette indlæg: 
Fastssættelse af husleje.

Hvad er trappeleje?

Trappeleje er en måde at regulere husleje på, hvor lejen årligt reguleres med et i forvejen aftalt beløb på en bestemt dato. Dette kan være et absolut beløb, f.eks. en stigning i husleje på 1000 kr. den 1. oktober hvert år, eller en procentuel stigning, f.eks. en stigning i husleje på 3% den 1. januar, hvert år. 

Lejekontrakter, der benytter trappeleje til regulering af huslejen, skal vise en overskuelig oversigt over huslejestigningen, og give en tidsperiode, hvor huslejestigningen reguleres i. Et eksempel på dette kan findes her.

Eksempel på trappeleje:

Lejen forhøjes hvert år uden varsel med kr. 1.080,- pr. år, første gang den 1/1/2010 og sidste gang den 1/1/2015.

  • Den 1. januar 2011 stiger den årlige leje med kr. 1.080,- til kr. 60.396,-.
 
  • Den 1. januar 2012 stiger den årlige leje med kr. 1.080,- til kr. 61.476,-.
 
  • Den 1. januar 2013 stiger den årlige leje med kr. 1.080,- til kr. 62.556,-.
 
  • Den 1. januar 2014 stiger den årlige leje med kr. 1.080,- til kr. 63.636,-.
 
  • Den 1. januar 2015 stiger den årlige leje med kr. 1.080,- til kr. 64.716,-.

Hvornår benyttes trappeleje?

Efter ændringen i lejeloven den 1. juli 2015 blev det forbudt at regulere husleje efter trappeleje, hvor stigninger i nettoprisindekset overtog som grundlag for huslejeregulering.

Trappeleje kan stadig forekomme ved lejekontrakter, der stammer fra før den 1. juli 2015. Ændres lejekontrakten efter denne dato, så anses den dog for at være indgået efter den 1. juli 2015, og enhver klausul om trappeleje anses for at være ugyldig. Også selvom den oprindelige lejekontrakt var indgået før den 1. juli 2015.

Trappeleje efter den nye lejelov 2023

Efter den nye lejelov trådte i kraft i 2022, er nettoprisindekset stadig hovedgrundlaget for regulering af husleje, og trappeleje er stadig en metode, der kun forekommer ved de få lejekontrakter, der ikke er ændret siden den 1. juli 2015. 

Generelt findes der 4 lejefastsættelses metoder der bruges i dag. 

  • Omkostningsbestemt husleje (OMK): Ejendomme i regulerede kommuner med 7 eller flere enheder, der er opført før 1992 har husleje fastsat efter OMK.

  • Det lejedes værdi: Ejendomme i uregulerede kommuner har husleje fastsat efter det lejedes værdi.

  • Det regulerede lejedes værdi: Ejendomme med 6 eller færre enheder, der er beliggende i regulerede kommuner, har husleje fastsat efter det regulerede lejedes værdi.

  • Markedsleje: Alle ejendomme, der er opført efter 1991.

Ofte stillede spørgsmål

Trappeleje kan ikke benyttes længere, da det blev ulovligt at bruge denne form for lejeregulering i lejekontrakter, der er indgået eller ændret efter den 1. juli 2015. 

Trappeleje er en måde at regulere husleje på, hvor lejen årligt reguleres med et i forvejen aftalt beløb på en bestemt dato.

Efter ændringen i lejeloven den 1. juli 2015 blev det forbudt at regulere husleje efter trappeleje, hvor stigninger i nettoprisindekset overtog som grundlag for huslejeregulering.

Lars Horsbøl

Lars er Co-founder og CEO af dataplatformen “Resights” og vært på podcasten “Ejendomsinvestoren” og “Fremtidsfabrikken”. Som ejendomsinvestor er Lars personligt engageret i ejendomsbranchen.

Linkedin

Mail

Flere begreber

Byggeret

Byggeret er din ret som boligejer til at opføre bygninger på din ejendom, så længe det sker inden for de fastsatte regler.
Lars Horsbøl
Læsetid: 3 min.

Markedsleje

Markedsleje er en måde at fastsætte husleje på, hvor lejens størrelse alene afgøres af aftalen mellem lejer og udlejer.
Mille Venning
Læsetid: 6 min.

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding