Ejendomsinvestering

Nettoprisindeks husleje

Lars Horsbøl,
Ejendomsinvestor
Læsetid: 4 min.
Sidst opdateret: 16/10/2023

Indhold:

Nettoprisindekset, også kaldet NPI, er et indeks over forbrugerudgifter uden afgifter og tilskud. Det anvendes til at justere priser og andre betalinger, herunder lejeomkostninger, så de afspejler den overordnede økonomiske udvikling i samfundet.

Huslejestigning ved nettoprisindeks

Nettoprisindekset er i 2024 en af de hyppigst brugte metoder at regulere husleje ud fra. Dog kan der ved nogle lejekontrakter stadig forekomme trappeleje, hvis lejekontrakten er indgået og uændret siden 1. juli 2015. Det aktuelle niveau for nettoprisindekset kan findes på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Nettoprisindekset blev vedtaget som grundlag for huslejestigning, så den almene forbrugeres udgift til husleje fulgte med den generelle prisstigning i samfundet. Huslejestigning efter NPI foregår derfor i brede strøg også på den måde, at en procentuel stigning i nettoprisindekset fra samme måned året forinden kan bruges til samme procentuelle stigning i huslejen. Her skal det dog bemærkes, at der ved omkostningsbestemt husleje kun må kræves stigning af den del af huslejen, der udgør nødvendige driftsudgifter som beskrevet i lejeloven:

I lejeloven fremgår det også, at huslejen må reguleres en gang årligt i en aftalt toårig periode. Her skal skriftligt gives besked til lejer, når huslejen stiger.

Beregning for huslejestigning ved nettoprisindeks

Huslejestigning efter nettoprisindeks er det samme på tværs af de fire måder, man kan fastsætte husleje på i Danmark:

 

Nettoprisindekset udtrykkes typisk ved indekstal, hvor man f.eks. kan beregne en huslejestigning således:

Nettoprisindeks oktober år 1: 102

Nettoprisindeks oktober år 2: 104

Ændring: 1,96%

Gammel husleje x 1,0196 = nye husleje

Ved OMK:

Gamle driftsudgifter x 1,0196 + gammel leje = ny leje

Loft over huslejestigning 2022

I 2022 blev det vedtaget, at husleje, der reguleres efter nettoprisindekset, ikke må have en årlig stigning i husleje på mere end 4 procent for de næste to år. Det vil altså sige, at selvom nettoprisindekset i 2022 steg med 9,1 procent, må huslejen kun stige med 4 procent i 2022, 2023 og januar 2024.

Dette gælder dog ikke for regulering af husleje grundet forøgede udgifter til nødvendige driftsomkostninger eller skatter, hvor huslejen stadig kan forhøjes til at dække disse udgifter med i lejeloven beskrevet varsel. 

Eksempel på beregning af huslejestigning ved nettoprisindeks i 2024

Følgende er eksempler på, hvordan husleje kan reguleres efter nettoprisindekset.

Ved det lejedes værdi:
Peter lejer en lejlighed til 13.500 kr. om måneden. Fra den 1. januar hvert år justeres hans leje i overensstemmelse med ændringen i nettoprisindekset for oktober måned det foregående år. Prisindekset for oktober 2017 er 115,8, mens det for juni 2018 er 117,7. Det betyder, at nettoprisindekset er steget med 1,64% ((117,7 – 115,8) / 115,8 x 100 = 1,64). Denne samme procentvise stigning skal nu anvendes på huslejen. Dette betyder, at den nye husleje bliver 13.722 kr. (13.500 kr. * 1,0164 = 13.722 kr.).

Ved OMK:
Laura lejer en lejlighed i en ejendom, hvor huslejen reguleres efter OMK. Hun betaler 10.000 kr. i husleje hver måned, hvoraf 3.000 kr. dækker nødvendige driftsudgifter. Nettoprisindekset er steget med 2,5 % siden sidste år. Da huslejen er fastsat ud fra OMK, påvirker huslejestigninen kun de 3.000 kr. af huslejen, som går til driftsudgifter for ejendommen.

Således beregnes lejereguleringen efter nettoprisindekset sådan: 3.000 kr. * 0,025 = 75 kr. Herefter lægges 75 kr. til kr. 10.000, og huslejen justeres til 10.075 kr. (3075 kr. + 7000 kr.

Hvordan bruges nettoprisindekset ved erhvervslejemål

Hvis det drejer sig om en erhvervslejeaftale, er beskyttelsesvilkårene for lejeren ikke identiske med dem, der findes i Lejeloven for privat beboelse. Udlejer og lejer kan derfor frit beslutte, om der skal anvendes lejeregulering i henhold til nettoprisindekset i overensstemmelse med Erhvervslejeloven.
Dette udgør således en supplerende mulighed for lejeregulering i forbindelse med erhvervslejemål ud over markedsmæssig lejeregulering.

Ofte stillede spørgsmål

Huslejestigning efter NPI foregår i brede strøg på den måde, at en procentuel stigning i nettoprisindekset kan bruges til samme procentuelle stigning i huslejen.

I 2022 blev det vedtaget, at husleje, der reguleres efter nettoprisindekset, ikke må have en årlig stigning i husleje på mere end 4 procent for de næste to år. Det vil altså sige, at selvom nettoprisindekset i 2022 steg med 9,1 procent, må huslejestigningen kun stige med 4 procent i 2022, 2023 og 2024.

Hvis det drejer sig om en erhvervslejeaftale, er beskyttelsesvilkårene for lejeren ikke identiske med dem, der findes i Lejeloven for privat beboelse. Udlejer og lejer kan derfor frit beslutte, om der skal anvendes lejeregulering i henhold til nettoprisindekset i overensstemmelse med Erhvervslejeloven. 

Lars Horsbøl

Lars er Co-founder og CEO af dataplatformen “Resights” og vært på podcasten “Ejendomsinvestoren” og “Fremtidsfabrikken”. Som ejendomsinvestor er Lars personligt engageret i ejendomsbranchen.

Linkedin

Mail

Flere begreber

Skøde

Et skøde er det sidste juridiske dokument i et boligkøb, når skødet er tinglyst overføres ejendomsretten for en ejendom fra sælger til køber.
Lars Horsbøl
Læsetid: 3 min.

Byggeret

Byggeret er din ret som boligejer til at opføre bygninger på din ejendom, så længe det sker inden for de fastsatte regler.
Lars Horsbøl
Læsetid: 3 min.

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding