Ejendomsinvestering

Boligreguleringsloven

Lars Horsbøl,
Ejendomsinvestor
Læsetid: 5 min.
Sidst opdateret: 21/03/2024

Indhold:

Boligreguleringsloven var indtil 1. juli 2022 den lov, der var gældende i regulerede kommuner. I dag er boligreguleringsloven sammenskrevet med lejeloven og findes derfor ikke længere. Principperne fra loven gælder dog stadig som en del af lejeloven.

Boligreguleringsloven er ophævet

I dag findes boligreguleringsloven ikke mere. Fra d. 1. juli 2022 er den blevet en del af lejeloven, og derfor refereres der i dag ikke til boligreguleringsloven længere.

Du kan i den nyeste lejelov fra 2022 læse om de regler, der i dag er gældende for huslejefastsættelse og udlejning generelt. Du kan også læse den gamle boligreguleringslov her.

Boligreguleringsloven 2022

2022 var sidste år boligreguleringsloven blev bruggt, inden den blev sammenskrevet med lejeloven. 

Før 2022 var boligreguleringsloven og lejeloven to forskellige love, som udlejeren skulle forholde sig til i både regulerede og uregulerede kommuner. I dag skal udlejeren kun tage stilling til lejeloven.

Boligreguleringsloven 2022 findes derfor ikke længere.

Boligreguleringsloven var gældende i alle regulerede kommuner, hvilket der er flest af i Danmark. Det er derfor nemmest at tage stilling til, hvorvidt ens lejemål ligger i en ureguleret kommune.

De uregulerede kommuner er som følger:

 • Billund
 • Fanø
 • Fredensborg
 • Greve
 • Herning
 • Ikast-Brande
 • Læsø
 • Mariagerfjord
 • Rebild
 • Ringkøbing-Skjern
 • Samsø
 • Solrød
 • Struer
 • Thisted
 • Tønder
 • Varde
 • Vesthimmerland
 • Ærø

Hvad var boligreguleringsloven?

Boligreguleringsloven var en lov, som havde til hensigt at lave klare regler for lejeforholdet mellem lejer og udlejer.

Derfor skulle udlejeren af ejendomme i regulerede kommune forholde sig til boligreguleringsloven.

Af samme årsag skulle fastsættelse af husleje i ejendomme med syv eller flere lejemål ske efter principperne om omkostningsbestemt husleje. Disse principper gælder stadig i den nye lejelov.

Boligreguleringsloven var ikke gældende i uregulerede kommuner, og principperne fra boligreguleringsloven i den nye lejelov gælder stadig kun i regulerede kommuner. 

Men der er også ændringer i den nye lejelov, du som udlejer skal forholde dig til. Vi kigger på de væsentligste herunder.

Nye krav til forbedrede lejemål

I den nye lejelov § 19 er der lavet krav i forhold til at kunne øge huslejen efter forbedring af lejemålet. Her skal alle dele af lejemål være moderniseret, og der skal derfor være tale om en gennemgribende forbedring for at kunne øge huslejen. 

Du kan derfor ikke sætte huslejen op, selvom badeværelset er blevet moderniseret, og du har brugt det krævede beløb på modernisering af lejemålet. Alle rum skal forbedres.

Tilbagebetaling af lejenedsættelse

Sætter du huslejen ned, er det præciseret i lejelovens § 60, at du skal tilbagebetale depositum og forudbetalt leje svarende til nedsættelse af lejen. Tilbagebetalingen skal ske på det tidspunkt, du meddeler, at huslejen er sat ned.

Ufravigelige bestemmelser

Visse bestemmelser er gjort ufravigelige i den nye lejelov. Det gælder blandt andet reglerne om meddelelse om igangsættelse af arbejde på ejendommen.

Omkostningsbestemt husleje i boligreguleringsloven

Reglerne for omkostningsbestemt husleje – også forkortet OMK – er overført til den nye lejelov. OMK betyder, at huslejen i regulerede kommuner i ejendomme med syv eller flere lejemål ikke må overstige driftsomkostninger + afkastet. 

Hvis en ejendom har 800 m2 lejlighed, og driftsomkostninger + det beregnede afkast er 800.000 kroner årligt samlet, må m2-prisen i lejlighederne ikke overstige 1.000 kroner årligt. En bolig på 60 m2 må derfor maksimalt have en husleje på 60.000 kroner årligt – eller 5.000 kroner om måneden. 

Er der under syv lejemål i ejendommen, en såkaldt småhusejendom, fastsættes huslejen efter det lejedes regulerede værdi i regulerede kommuner. Ligger småhusejendommen derimod i en ureguleret kommune, skal lejen fastsættes efter det lejedes værdi.

Du kan læse mere om fastsættelse af husleje i dette indlæg.

Ofte stillede spørgsmål

Nej. 

Boligreguleringsloven blev en del af lejeloven 1. juli 2022.

Ja, det gør de.

Den del af boligreguleringsloven, der har omhandlet forholdet mellem lejer og udlejer, er blevet en del af lejeloven. Særregler er blevet en del af den nye lov “lov om boligforhold”, men har intet med huslejefastsættelse og forholdet mellem lejer og udlejer at gøre.

Boligreguleringsloven blev slettet, så både udlejer og lejer kun skulle forholde sig til én lov. Formålet har derfor været at gøre boligudlejning mere overskueligt for begge parter.

Nej. De gamle regler fra boligreguleringsloven gjaldt kun i regulerede kommuner. Og det gør de gamle principper fra boligreguleringsloven i lejeloven også.

Lars Horsbøl

Lars er Co-founder og CEO af dataplatformen “Resights” og vært på podcasten “Ejendomsinvestoren” og “Fremtidsfabrikken”. Lars er dybt engageret i ejendomsbranchen og er vært på Ejendomsinvestoren hvor han interviewer aktører i ejendomsbranchen

Linkedin

Mail

Flere begreber

Omkostningsbestemt-husleje

Hvornår bruges OMK leje og hvordan fastsættes den? Læs mere i dette indlæg af Mille Venning, Advokat.
Mille Venning
Læsetid: 6 min.

Markedsleje

Markedsleje, også kaldet “fri leje” eller “fri markedsleje”, er en måde at fastsætte husleje på, hvor lejens størrelse alene afgøres af aftalen mellem lejer og udlejer.
Mille Venning
Læsetid: 6 min.

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding