Ejendomsinvestering

Pantebrev

Lars Horsbøl,
Ejendomsinvestor
Læsetid: 4 min.
Sidst opdateret: 06/11/2022

Indhold:

Et pantebrev er et skriftligt aftale dokument mellem långiver og låntager, som dokumenterer, at låntager har en gældsforpligtelse til långiver, som til gengæld får stillet sikkerhed gennem pant i en ejendom.

Hvad er et pantebrev?

Et pantebrev er en måde for en låntager at stille sikkerhed til långiver ved at give pant i en ejendom, til gengæld for et lån. Det vil sige, at hvis låntager ikke kan betale sin gæld, kan långiver kræve ejendommen solgt, for at få sine penge tilbage.

Der findes mange forskellige variationer af pantebreve, men de bruges oftest til finansiering af ejendomskøb. Derfor er långiver oftest banker eller andre pengeinstitutter. 

Et pantebrev indeholder informationer om, hvem der ejer gælden, hvad gælden består af, og hvilken ejendom eller ejendele, der er pantsat som sikkerhed. Derudover indeholder den typisk oplysninger som rentesats, afviklingsperiode og pantets værdi.

Du kan læse omhvilket muligheder der er for at finansieret din udlejnings ejendom i dette blogindlæg:
Lån til ejendomsinvestering.

Typer af pantebreve

Der findes en række forskellige typer af pantebreve, herunder:

 • Realkreditpantebreve: 
  Bruges, når køber af en ejendom, der finansierer købet gennem et realkreditlån, skal stille ekstra sikkerhed til kreditor. Køber giver realkreditinstituttet en skylderklæring for pengene og pant i ejendommen.
  Denne aftale dokumenteres i et realkreditpantebrev. Realkreditpantebrevet kan, i Danmark, kun udstedes af realkreditinstitutter. 

 
 • Ejerpantebrev: 
  Når ejeren af en ejendom udsteder et ejerpantebrev, vil ejeren stå som både kreditor og debitor.
  Ejeren kan videregive ejerpantebrevet til et pengeinstitut for at stille sikkerhed ved et lån, det sker ved en underpantsætning (overdragelse af rettigheder til panten).

 
 • Sælgerpantebrev: 
  En type pantebrev, hvor sælgeren af en ejendom yder lån til køberen, som tilbagebetaler over en periode. Sælgeren af ejendommen udsteder et pantebrev som sikkerhed for lånet, hvor ejendommen fungerer som pant.
  Sælgerpantebrevet giver sælgeren ret til at tage ejendommen, hvis køberen ikke kan betale lånet tilbage. Sælgerpantebreve bliver typisk brugt, når sælger og køber har en relation, fordi man selv må fastsætte detaljerne i lånet. Du kan læse mere om sælgepantebreve her.

 
 • Skadesløsbrev: 
  En type pantsætning, der bruges ved løbende gæld mellemværender, oftest hvor lånets beløb ikke er fastlagt, for at stille sikkerhed til kreditor.
  Lån-størrelse er altså typisk ikke fastlagt, der skal dog noteres et maximum låns-beløb for at tinglyse skadesløsbrevet. Skadesløsbreve kan ikke overdrages og gælder derfor kun mellem debitor og kreditor. 

 
 • Privat Pantebrev: 
  En form for lån uden involvering af en finansiel institution, hvor låntageren giver sikkerhed i form af pant i en ejendom og långiveren (privatperson) giver en form for finansiering, som normalt er i form af en engangsudbetaling eller en serie af betalinger over en bestemt periode med rente.
  Denne lånetype kan fx ske ved finansiering af et huskøb.

Hvad bruger man et pantebrev til?

Et pantebrev giver kreditor (långiver) en sikkerhed i form af pant i en ejendom eller et andet aktiv, som skylder (låntager) ejer. Pantebrevet giver kreditor ret til at tage pantet og sælge det for at dække eventuelle tilgodehavender, hvis låntageren ikke kan tilbagebetale lånet som aftalt. Et pantebrev bruges primært til finansiering af lån til blandt andet boligkøb.

Kan man købe hus med et pantebrev?

Pantebreve kan bruges som en del af din finansiering ved et boligkøb. Dette kan blandt andet gøres gennem Realkreditpantebreve og private pantebreve. Her stilles pant i en ejendom som sikkerhed til långiver til gengæld for et lån. Et pantebrev kan også bruges til at stille sikkerhed ved et lån i friværdi i din bolig.

Hvad koster et pantebrev?

Udarbejdelsen af et pantebrev koster, hvad du bruger på eventuel professionel rådførelse.  Derudover skal du betale to afgifter for at tinglyse dit pantebrev, da dit pantebrev først er endeligt gældende, når det er tinglyst.

Tinglysning af pantebrevet koster et fast registreringsgebyr på kr. 1.750, – og et variabelt beløb på 1,45% af lånets hovedstol, 
læs mere om afgifter ved tinglysning på boligejer.dk.

Ofte stillede spørgsmål

Et pantebrev er et skriftligt aftale dokument mellem långiver og låntager, som dokumenterer, at låntager har en gældsforpligtelse til långiver, som til gengæld får stillet sikkerhed gennem pant i en ejendom.

Derfindes en række forskelige typer pantebreve, herunder realkreditpantebreve, ejerpantebreve, sælgerpantebreve, skadesløspantebrev og privat pantebrev.

Et pantebrev er et skriftligt aftale dokument mellem långiver og låntager, som dokumenterer, at låntager har en gældsforpligtelse til långiver, som til gengæld får stillet sikkerhed gennem pant i en ejendom.

Lars Horsbøl

Lars er Co-founder og CEO af dataplatformen “Resights” og vært på podcasten “Ejendomsinvestoren” og “Fremtidsfabrikken”. Som ejendomsinvestor er Lars personligt engageret i ejendomsbranchen.

Linkedin

Mail

Flere begreber

Friværdi

Friværdi er et økonomisk term, der refererer til den værdi, som en ejendom har fratrukket dens samlede restgæld.
Læs mere her!
Lars Horsbøl
Læsetid: 3 min.

Gældsgrad

Gældsgrad er en betegnelse for din samlede gæld sammenlignet med din husstands årlige bruttoindkomst.
Lars Horsbøl
Læsetid: 3 min.

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding