Ejendomsinvestering

Lejeloven paragraf 54 – fri lejefastsættelse

Lars Horsbøl,
Ejendomsinvestor
Læsetid: 2 min.
Sidst opdateret: 02/05/2024

Indhold:

Lejelovens paragraf 54 er paragraffen om fri lejefastsættelse – også kaldet markedsleje. Dette betyder, at du og lejeren selv kan aftale, hvad huslejen for lejemålet skal fastsættes til. Der er visse kriterier ifølge lejeloven, som skal være opfyldt, før du må tage markedsleje.

Paragraf 54 i lejeloven

Paragraf 54 i lejeloven er kendt som paragraffen om fri lejefastsættelse – også kaldet markedsleje. Fri lejefastsættelse betyder, at du og lejeren frit kan aftale, hvad huslejen for lejemålet skal være.

Det betyder, at du ikke er tvunget til at følge reglerne for omkostningsbestemt husleje, det lejedes værdi eller det regulerede lejedes værdi. Lejemål der lejefastsættes med markedsleje har derfor ofte en højere husleje.

Lejelovens paragraf 54 siger, at det skal fremgå tydeligt på lejekontrakten, at der tages markedsleje i lejemålet. Nævnes det ikke, tages der omkostningsbestemt leje eller leje efter det lejedes værdi.

Reglerne for fri lejefastsættelse

Ifølge lejelovens paragraf 54 skal visse betingelser være opfyldt, før du kan tage markedsleje. 

  • Ejendomme opført efter 1991: Alle ejendomme, der er bygget efter 1991 udlejes til beboelse, må tage markedsleje.
  • Ejendomme, der er konverteret til beboelse efter 1991: Er bygningen fra før 1991, men brugt til beboelse efter 1991, må der tages markedsleje.
  • Enkeltværelse i tagetage: Enkeltværelser, opført i en tagetage efter den 1. september 2002, må udlejes efter markedsleje. Derudover kan lejemål, som er indrettet i etager opført efter 2004, også udlejes efter markedsleje.


Du kan læse meget mere om markedsleje her, hvor du også kan blive klogere på, hvordan du beregner huslejen efter fri lejefastsættelse. Nedenfor kan du se hele paragraf 54 i lejeloven.

Paragraf 54 i lejeloven

Hvornår gælder paragraf 54?

Lejelovens paragraf 54 om fri lejefastsættelse kan tages i brug, hvis lejemålet overholder én af kriterierne nævnt i det forrige afsnit. 

Opfylder lejemålet ikke kriterierne – f.eks. fordi ejendommen er fra før 1991, skal fastsættelse af husleje ske efter en af de tre andre metoder: Omkostningsbestemt leje, det lejedes værdi eller det regulerede lejedes værdi.

Ofte stillede spørgsmål

Det er lejelovens paragraf om fri lejefastsættelse. Hvis lejemålet opfylder nogle bestemte kriterier, kan du selv fastsætte huslejen – også kaldes markedsleje.

Du kan længere oppe i teksten læse de kriterier, der kan berettige dig til at tage markedsleje.

De andre metoder at fastsætte en husleje på i Danmark er: Omkostningsbestemt leje, det lejedes værdi og det regulerede lejedes værdi.

Lars Horsbøl

Lars er Co-founder og CEO af dataplatformen “Resights” og vært på podcasten “Ejendomsinvestoren” og “Fremtidsfabrikken”. Som ejendomsinvestor er Lars personligt engageret i ejendomsbranchen.

Linkedin

Mail

Flere begreber

Det lejedes værdi

Det lejedes værdi er en lejefastsættelses metode der betyder at lejen fastsættes efter den gældende husleje for området.
Lars Horsbøl
Læsetid: 2 min.

Markedsleje

Markedsleje, også kaldet “fri leje” eller “fri markedsleje”, er en måde at fastsætte husleje på, hvor lejens størrelse alene afgøres af aftalen mellem lejer og udlejer.
Mille Venning
Læsetid: 6 min.

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding