Ejendomsinvestering

Kapitalafkastgrundlag

Lars Horsbøl,
Ejendomsinvestor
Læsetid: 2 min.
Sidst opdateret: 24/04/2024

Indhold:

Kapitalafkastgrundlaget er en del af kapitalafkastordningen. Du finder kapitalafkastgrundlaget ved at udregne den samlede værdi af alle dine aktiver. Dernæst må du trække en procentdel fra din personindkomst og dermed opnå en skattemæssig fordel.

Hvad er kapitalafkastgrundlaget?

Kapitalafkastgrundlaget er en del af kapitalafkastordningen, som er en beskatningsordning. Når du er selvstændig erhvervsdrivende, kan du selv vælge mellem tre forskellige beskatningsordninger og -regler.

  • Personskattereglerne
  • Kapitalafkastordningen (KAO)
  • Virksomhedsskatteordningen (VSO)

 

I denne artikel har vi fokus på kapitalafkastgrundlaget, der er en del af kapitalafkastordningen – også kaldet KAO.

Grundlæggende går ordningen ud på, at en procentdel af værdien af dine aktiver må fratrækkes din personlige indkomst og tillægges som kapitalindkomst. Da denne del beskattes som kapitalindkomst, kan det resultere i, at du betaler mindre i skat og har mere likviditet.

Beregning af kapitalafkastgrundlag

Som ejendomsinvestor har du typisk kun aktiver i form af dine ejendomme og indestående i banker. Lad os komme med et eksempel på, hvordan du finder dit kapitalafkastgrundlag. 

Du har en ejendom til en værdi af 7.500.000 samt indestående på en driftskonto, der er værd 200.000. Hvis kapitalafkastsatsen er på 3 %, betyder det, at du har potentiale for at trække 231.000 kroner fra din personlige indkomst – og dermed ville din skat blive mindre. 

Hvis du har maskiner eller materialer af værdi, skal det tælles med i dine aktiver. Investerer man kun i ejendomme, har man dog typisk kun værdi i form af ejendomme og likvide midler på en driftskonto.

Kapitalafkastsats for 2024

Det er Skattestyrelsen, der bestemmer, hvad kapitalafkastsatsen er på. Den er endnu ikke offentliggjort for 2024.

I 2023 var den på 3 %, mens den i 2022 var på 0 %. Er den på 0 %, er der ingen skattemæssig fordel ved at vælge kapitalafkastordningen frem for personskat. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvad kapitalafkastsatsen er, når du skal træffe dit valg af beskatningsordning som selvstændig erhvervsdrivende.

Indlæg:

Skat af erhvervsmæssig udlejning

Læs om skattereglerne for udlejning af ejendomme her!

Ofte stillede spørgsmål

Kapitalafkastgrundlaget er en del af kapitalafkastordningen, som er en beskatningsordning, du kan vælge som selvstændig. Kapitalafkastgrundlaget er den samlede sum af dine aktiver, hvor du må trække en procentdel fra din personindkomst.

Som udlejer skal du overholde en række tidsfrister i forbindelse med fraflytningssynet og den efterfølgende rapport. Hvis ikke tidsfristerne bliver overholdt vil udlejer miste retten til at kræve betaling for diverse forhold, det er fx nogen tidsfrister og måder at agere på ved uenighed. Du kan læse mere om reglerne herover. 

Du finder kapitalafkastgrundlaget ved at udregne værdien af dine aktiver. Udover ejendom skal materialer af værdi og medarbejdere regnes med i aktiverne, ligesom nedskrivninger skal modregnes.

Lars Horsbøl

Lars er Co-founder og CEO af dataplatformen “Resights” og vært på podcasten “Ejendomsinvestoren” og “Fremtidsfabrikken”. Som ejendomsinvestor er Lars personligt engageret i ejendomsbranchen.

Linkedin

Mail

Flere begreber

Indflytningsrapport

En indflytningsrapport beskriver ejendommens tilstand ved lejers indflytning og er vigtig for at dokumentere skader og slid.
Lars Horsbøl
Læsetid: 1 min.

Påkravsskrivelse

En Påkravsskrivelse er en påmindelse til en lejer om manglende huslejebetaling.

Læs mere her!
Lars Horsbøl
Læsetid: 1 min.

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding