Afkastkrav

Estimeret læsetid: 3 min.    Sidst opdateret: 07/03/2023

Afkastkrav er det afkast, du som investor acceptere at få fra din investering, det kan eksempelvis være i en aktie, alternativ investering eller ejendom.

Hvad er afkastkrav?

Afkastkrav refererer til den forventede fortjeneste, som en investor ønsker at opnå på en investering, som en kompensation for den risiko, der er forbundet med investeringen.

Metode og niveau for afkastkrav varierer afhængigt af typen af investering, investornes risikotolerance og markedets forhold. Det er typisk udtrykt som en procentværdi, og det bruges til at evaluere, om en investering er rentabel eller ej.

Afkastkravet er vigtigt at overveje, når man vælger investeringer, da det kan hjælpe med at bestemme, om en given investering er tilstrækkelig rentabel i forhold til den risiko, der er forbundet med den. Hvis afkastet på en investering ikke er højt nok til at opfylde investorernes afkastkrav, kan de vælge at investere et andet sted eller acceptere en højere risiko for at øge potentialet for afkast.

Afkast på ejendomme

Afkastkrav i forbindelse med ejendomme er en beslutning om, hvor småt et årligt afkast køberen vil godtage i relation til køberens behov for kapital ved betalingen af en ejendom.  

Det er altså forrentning du, som investor vil have dine penge tilbage ved efter køb af en ejendom. Afkastkrav-niveauet skal kompensere for den risiko, du ser ved investeringen. Det vil sige, at når du ser høj risiko ved en investering, ville du ligeledes sigte efter et højt afkastkrav. 

Afkastkravet bliver vurderet fra ejendom til ejendom af dig som investorer. Der er en række faktorer, som har indflydelse på det endelige krav. Herunder ejendommens beliggenheden, nuværende lejeniveau, udviklingsmuligheder, tomgangs risiko, mulige renoveringsprojekter og det generelle renteniveau. Afkastkravet udtrykkes som et procenttal af nettolønindtægten delt i ejendommens værdi. 

Afkastkravet er en essentiel del af at fastsætte din ejendomsværdi og til at fastlægge lejeniveauet for din ejendom. Formlen for at din udlejningsejendomme basis værdi er:

Ejendomsværdi = Nettoleje (Lejeindtægter - driftsudgifter) * 100 / Afkastkrav

Beregning af afkastkrav på ejendomme

Afkastkravet er altså en subjektiv vurdering af, hvor stort et afkast en investor ønsker om året. Mange faktorer har indflydelse på afkastkravet, derfor er det svært at opstille en præcis formel for udregningen. Vi har listet nogle af de mest væsentlige faktorer herunder. 

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding.

Hvad påvirker afkastkravet?

Afkastkravet er påvirket af en række forskellige faktorer og niveauet besluttes fra ejendom til ejendom – nogle af de mest væsentlige er: 

Beliggenhed: Ejendoms beliggenhed og efterspørgslen i området har indflydelse på, hvor risikofyldt investeringen er og dermed dit afkastkrav. Generelt har ejendomme i storbyer og væsentligt lavere afkastkrav end ejendomme uden for storbyer. For eksempel har den gennemsnitlige aktuelle afkastgrad i københavn kommune de seneste år ligget på omkring 3.2%, hvor den i Guldborgsund kommune ligger på omkring 6,5% afkast de seneste år. 

Aktuelle lejeniveu: Ejendommens aktuelle lejeniveau kan give et konkret bud på den fremtidige lejeindtægt. Derudover skal du som investor også være opmærksom på mulige fremtidige lejereguleringer, der kan have indflydelse på dit afkast. 

Udviklingsmuligheder vs renoveringsprojekter: Eventuelle udviklingsprojekter i ejendommen, som kan påvirke dit samlede afkast positivt. Samtidig skal du som investor være opmærksom på mulige renoveringsprojekter, som kan have en negativ effekt på din samlede afkast. 

Rentenniveau: Renteniveau har direkte effekt på, hvor omkostningsfuldt finansieringen af ejendommen vil være og dermed det samlede afkast. Hvis renteniveauet er højt, vil det være mere omkostningsfuldt at låne, og dermed vil det have en negativ effekt på afkastkravet og omvendt. 

Find afkastgrader i dit område

Med resights.dk kan du gennem vores handelsmodul nemt finde og samle afkastgrad på sammenlignelige bolighandler i dit område. Du kan også tracke udviklingen af afkastgrad på handler i forskellige landsdele og byer. Resights har danmarks mest omfattende ejendoms handel’s database. 

Lignende begreber:

Købsaftale

Er en juridisk aftale mellem to parter, hvor sælger...

Gældsfaktor

Er en betegnelse for din samlede gæld sammenlignet...

Friværdi

Er et økonomisk term, der refererer til den...

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding