EJENDOMSINVESTERINGER

Afkastkrav

Lars Horsbøl
Læsetid: 2 min.
Sidst opdateret: 22/08/2023
Forfatter: Lars Horsbøl
Læsetid: 4 min.
Sidst opdateret: 22/08/2023
Indhold:

Afkastkrav refererer til den forventede fortjeneste, som en investor vurderer er passende kompensation for den risiko, der er forbundet med investeringen.

Hvad er afkastkrav?

Afkastkrav refererer til den forventede fortjeneste, som en investor vurderer er passende kompensation for den risiko, der er forbundet med investeringen. Ved ejendomsinvestering, er det en overvejelse over, hvor stort afkastet på lejeindtægten skal være, før den tilfredsstiller den forbundne risiko.

Et passende afkastkrav varierer efter investering, forbundet risiko og markedets forhold. Det er typisk udtrykt som en procentværdi af det investerede beløb på kontantbasis, altså den investerede egenkapital, og det bruges til at evaluere, om afkastet af en investering er passende for den pågældende investor.

Afkastkravet er vigtigt at overveje, når man vælger investering, da det kan hjælpe med at bestemme, om en given investering er tilstrækkelig rentabel i forhold til den risiko, der er forbundet med den. Hvis afkastet på en investering ikke er højt nok til at opfylde afkastkravet, kan investoren eventuelt overveje at ændre sit afkastkrav, eller allokere sine værdier andetsteds.

Afkastkrav på ejendomme

Afkastkravet for ejendomsinvesteringer er en vurdering af, hvor stort det direkte afkast (driftsoverskud) fra investeringen skal være, før den anses som tilfredsstillende i forhold til risikoen. Med andre ord, når man fastsætter afkastkravet for en ejendomsinvestering, beslutter man en acceptabel procentdel, som nettolejen skal udgøre af den investerede egenkapital.

Afkastkravet repræsenterer altså den fortjeneste, som investoren anser som passende i forhold til de samlede indtægter fra lejen, og ikke en fremtidig kursgevinst på ejendommen (selvom dette også er en del af ejendommens afkast). Da afkastkravet varierer efter investeringens risiko, så vil ejendomme med større risiko normalt have et højere afkastkrav. Det betyder, at den årlige nettolejeindtægt skal udgøre en større procentdel af ejendommens værdi.

Hvordan bruges afkastkrav?

Da regulering af husleje ved omkostningsbestemt husleje og lejedes værdi kan være vanskelig, vil investor normalt gå efter at give et beløb for ejendommen, hvor nettolejens procentdel opfylder afkastkravet. Derfor er nettolejen også en essentiel del af beregningen af en ejendoms basispris:

Basispris udlejningsejendom = Nettoleje (Lejeindtægter - driftsudgifter) * 100 / Afkastkrav

Dog er der flere faktorer, som har indflydelse på det endelige afkastkrav, og dermed også basisprisen. Herunder ejendommens beliggenheden, nuværende lejeniveau, udviklingsmuligheder, risikoen for tomgang, mulige renoveringsprojekter og det generelle renteniveau

Hvad påvirker beregningen af afkastkrav?

Afkastkravet er altså en subjektiv vurdering af, hvor stort et afkast en investor ønsker, at driftsoverskuddet skal udgøre af den investerede egenkapital. Selvom afkastkravet er subjektivt, så er der nogle faktorer, som de fleste ejendomsinvestorer tager højde for, når de beregner deres afkastkrav:

Beliggenhed:
Ejendommens beliggenhed og udsigten til efterspørgslen efter denne, har betydning for afkastkravet. Generelt set har ejendomme i storbyer et væsentligt lavere afkastkrav end ejendomme uden for storbyer, da disse ses som en mere risikofyldt investering. For eksempel, har den gennemsnitlige aktuelle afkastgrad i Københavns Kommune de seneste år ligget på omkring 3.2%, hvor den i Guldborgsund Kommune har ligget på omkring 6,5%

Aktuelle lejeniveau:
Ejendommens aktuelle lejeniveau kan give et konkret bud på den fremtidige lejeindtægt.

Udviklingsmuligheder vs renoveringsprojekter:
Eventuelle udviklingsprojekter i ejendommen, som kan påvirke dit samlede afkast positivt. Samtidig skal du som investor være opmærksom på mulige renoveringsprojekter, som kan have en negativ effekt på din samlede afkast.

Renteniveau:
Renteniveau har direkte effekt på, hvor omkostningsfuldt finansieringen af ejendommen vil være og dermed det samlede afkast. Hvis renteniveauet er højt, vil det være mere omkostningsfuldt at låne, og dermed vil det have en negativ effekt på afkastkravet og omvendt. Du kan læse mere om generel overvejelser i forbindelse med finansiering af ejendomsinvesteringer i vores blogindlæg: Lån til ejendomsinvestering – Din guide til finansiering.

Find afkastgrader i dit område

Med resights.dk kan du gennem vores handelsmodul nemt finde og samle afkastgrad på sammenlignelige bolighandler i dit område. Du kan også tracke udviklingen af afkastgrad på handler i forskellige landsdele og byer. Resights har Danmarks mest omfattende database over ejendomstransaktioner.

Ofte stillede spørgsmål

Afkastkrav er det afkast, du som investor acceptere at få fra din investering, det kan eksempelvis være i en aktie, alternativ investering eller ejendom.

Afkastkravet er en subjektiv vurdering af, hvor stort et afkast en investor ønsker om året. Mange faktorer har indflydelse på afkastkravet, derfor er det svært at opstille en præcis formel for udregningen.

Afkastkrav er påvirket af en række forskelige elementer som tages med i beslutningen om ens afkastkrav. Nogen af de mest væsentlige er beliggenhed, lejeniveu, udviklingsmuligheder og renteniveau. 

Lignende begreber:

Byggeret

Byggeret er din ret som boligejer til at opføre bygninger...

Markedsleje

Markedsleje, også kaldet “fri leje” eller “fri markedsleje”...

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding