Ejendomsinvestering

Tidsbegrænset lejekontrakt

Lars Horsbøl,
Ejendomsinvestor
Læsetid: 5 min.
Sidst opdateret: 03/05/2024

Indhold:

En tidsbegrænset lejekontrakt er en tidsbestemt aftale, hvor udlejeren og lejeren bestemmer, hvornår lejeren skal fraflytte lejemålet. Derfor er aftalen tidsbegrænset, men varigheden kan variere fra få måneder til flere år.

Hvad er en tidsbegrænset lejekontrakt?

En tidsbegrænset lejekontrakt er en lejekontrakt, hvor det er tidsbestemt, hvor længe lejeren må leje lejemålet. Det kan være alt fra få måneder til flere år. Men lejeaftalen har en udløbsdato, hvor lejeren skal fraflytte.

Som professionel ejendomsinvestor, hvor du ikke selv bor i lejemålet, er tidsbegrænset leje ofte ikke aktuelt. Det skyldes, at tidsbegrænset lejekontrakter tager udgangspunkt i, at udlejeren selv ville bo i lejemålet, hvis det ikke skulle udlejes. 

Det er derfor typisk kun ved konkrete planer om renovering eller salg af din ejendom, at tidsbegrænset leje kan være relevant, når du ikke selv bor i lejemålet.

Hvornår kan man tidsbegrænse en lejekontrakt?

Du må som udlejer lave en tidsbegrænset lejekontrakt, hvis du har en saglig grund. Det kan blandt andet være:

  • At du skal udstationeres
  • At du er syg 
  • At lejemålet skal sælges efter lejeperioden
  • At ejer- eller andelsboligforeningen har bestemt, at lejemålet skal være tidsbegrænset
  • At der foreligger en konkret plan for ombygning eller gennemgribende renovering af lejemålet, som kræver lejers fraflytning i slutningen af perioden


Det er dog altid retspraksis, der udover de i lejeloven beskrevne grunde for tidsbegrænsning af lejekontrakten bestemmer hvad en saglig grund er. Hvis du ikke har en saglig grund til, at lejen skal være tidsbegrænset, kan Boligretten omdanne kontrakten til en normal lejekontrakt.

Det skal dog bemærkes, at renovering eller ombygning ikke er et opsigelsesgrundlag, men at det er grundlag for at begrænse lejekontrakten fra lejemålets begyndelse. 

Hvad skal du som udlejer være opmærksom på?

Som professionel ejendomsinvestor vil du oftest få brug for en tidsbegrænset lejekontrakt, hvis dit lejemål skal renoveres eller sælges efter lejeperioden. Denne begrundelse er ikke betinget af, at du som udgangspunkt selv bor i lejemålet til daglig. 

Det er også altid en god idé at tjekke en eventuel ejerforeningens politik omkring tidsbegrænsede lejekontrakter, såfremt der eksisterer en.

Når du køber ejendomme med henblik på udlejning, er en tidsbegrænset lejekontrakt derfor ikke altid mulig at benytte sig af.

Opsigelse af tidsbegrænset lejekontrakt

Ved en tidsbegrænset lejekontrakt er opsigelsesdatoen allerede fastlagt. Derfor skal hverken udlejeren eller lejeren opsige lejemålet. Det er ved tidsbegrænsede lejekontrakter ikke muligt at lave en ophævelse af lejemålet, medmindre dette er angivet i lejekontrakten.

Hvis lejeren bliver boende i en måned efter opsigelsesdatoen, og udlejeren er velvidende om dette, vil lejemålet fortsætte uden tidsbegrænsning. 

Forlængelse af tidsbegrænset lejekontrakt

Når det tidsbegrænsede lejemål slutter, kan du og lejeren forlænge en tidsbegrænset lejekontrakt. Det forudsætter dog, at der stadigvæk er en saglig grund til, at lejemålet skal være tidsbegrænset. Denne forlængelse kan evt. tilføjes som en allonge til lejekontrakten.

Et eksempel kunne være, at renoveringsarbejdet omkring ejendommen udskydes med en saglig grund, og at lejeren derfor godt kan bo længere tid i lejemålet.

Eksempel på en tidsbegrænset lejekontrakt

Du kan lave en tidsbegrænset lejekontrakt som en normal lejekontrakt og skrive i kontraktens § 11, at det er en tidsbegrænset lejekontrakt. Du skal angive, hvornår lejeaftalen slutter, hvorfor lejen er tidsbegrænset, og at lejeforholdet er uopsigeligt. 

Ofte stillede spørgsmål

En tidsbegrænset lejekontrakt er en lejeaftale, som har en udløbsdato, hvor lejeren skal fraflytte lejemålet.

Hvis udlejeren har en saglig grund. Det kan være udstationering, sygdom eller renovering i lejemålet, som gør, at udlejeren i en periode ikke selv kan bo i lejemålet, eller at lejeren på et tidspunkt er nødt til at flytte.

Det kan man ikke, da tidsbegrænsede lejekontrakter er uopsigelige, medmindre andet er nævnt i lejekontrakten. Når tidsperioden er udløbet, vil lejemålet automatisk blive opsagt. Derfor skal hverken lejer eller udlejer opsige lejemålet.

Lars Horsbøl

Lars er Co-founder og CEO af dataplatformen “Resights” og vært på podcasten “Ejendomsinvestoren” og “Fremtidsfabrikken”. Som ejendomsinvestor er Lars personligt engageret i ejendomsbranchen.

Linkedin

Mail

Flere begreber

Købsaftale

En købsaftale er en juridisk aftale mellem to parter, hvor sælgeren forpligter sig til at overdrage en ejendom til køberen mod betaling af en aftalt pris.
Lars Horsbøl
Læsetid: 2 min.

Byggeret

Byggeret er din ret som boligejer til at opføre bygninger på din ejendom, så længe det sker inden for de fastsatte regler.
Læs mere her!
Lars Horsbøl
Læsetid: 3 min.

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding