Ejendomsinvestering

Allonge til lejekontrakt

Lars Horsbøl,
Ejendomsinvestor
Læsetid: 4 min.
Sidst opdateret: 17/07/2024

Indhold:

En allonge er et tillæg til den eksisterende lejekontrakt. Allongen laves for at undgå at lave en ny lejekontrakt og bruges, når der opstår ændringer i f.eks. husleje eller lejeperiode.

Hvad er en allonge?

En allonge er et tillæg til lejekontrakten og kan bruges til at lave ændringer i lejekontrakten uden at skulle lave en ny lejekontrakt. Dermed vil den oprindelige lejekontrakt stadig være gældende, men blot have et tillæg. 

Allongen bruges ofte i forbindelse med ind- og udflytninger, huslejestigninger eller forlængelser af et tidsbegrænset lejemål.

Tillægget skal følge lejeloven, og det kan erklæres ugyldigt, hvis det er i strid med lovens regler. En allonge kan ikke opsiges. Når den eksisterende lejekontrakt opsiges, ophører allongen også automatisk, da den er et tillæg til lejekontrakten.

Hvad er en allonge til en lejekontrakt?

I stedet for at udforme en ny lejekontrakt ved ændringer i lejemålet, kan du lave en allonge til lejekontrakten. Det er et tillæg, som træder i kraft, som var det en del af den oprindelige lejekontrakt. 

Et eksempel kunne være, at der står to lejere på en lejekontrakt. Den ene lejer flytter ud, og den anden lejer har fundet en ny at bo med i lejemålet. Her kan der laves en allonge til lejekontrakten, så den nye lejer står på lejekontrakten.

Hvornår skal man lave en allonge?

En allonge kan blive aktuel, når der er ting i lejemålet, der ændrer sig. Her skal du som lejer lave en allonge, så lejekontrakten passer til de faktiske forhold. 

Her er eksempler på, hvornår du skal lave en allonge som lejer, hvis du ikke vil lave en ny lejekontrakt.

– Ved ændring af navn på lejekontrakten

– Ved ændring af husleje

– Ved forlængelse af en tidsbegrænset leje

Hvis f.eks. huslejen stiger som følge af nettoprisindekset, behøver du ikke at lave en ny lejekontrakt med den nye husleje til lejeren. Du kan nøjes med at lave en allonge, som er lige så gyldig, som hvis du lavede en ny lejekontrakt. 

Allonge ved forlængelse af lejekontrakt

Hvis du skal forlænge en lejekontrakt – f.eks. ved en tidsbegrænset lejekontrakt, som forlænges – kan det gøres med en allonge.

Der skal være en god begrundelse for at forlænge lejeperioden, og begrundelsen skal være i forlængelse af den oprindelige grund til, at lejeperioden var begrænset. 

Et eksempel kunne være, at lejemålet var tidsbegrænset, fordi ejendommen skulle sælges efter et år. Da året er gået, har du fundet ud af, at du gerne vil vente yderligere et år med at sælge, og derfor kan lejemålet forlænges et år.

Det kan også være, at lejemålet har været tidsbegrænset, fordi du har været ude at rejse i forbindelse med dit job, og dit ophold så er blevet forlænget. Her kan lejemålet forlænges, indtil du vender hjem. 

En tredje god grund kunne være, at lejemålet har været tidsbegrænset på grund af omfattende renovering i ejendommen, som gør den ubeboelig. Men renoveringen er udskudt, og lejeren kan derfor blive boende i længere tid.

I alle tre tilfælde behøver du ikke at lave en ny kontrakt, men kan blot lave en allonge, som ændrer datoen for lejemålets slutning. 

Hvordan laver man en allonge til en lejekontrakt?

Når du laver en allonge til en lejekontrakt, er det vigtigste, at den følger lejeloven. Det er dette, der gør allongen gyldig. 

Allongen skal laves af dig og skal beskrive:

– Hvem der indgår i aftalen (dig og lejeren)

– Hvilken aftale der laves (hvad handler allongen om)

– Hvornår allongen er gældende fra (bestemt dato)

Derfor skal en allonge starte med at indeholde informationer, der gør det tydeligt for alle parter, hvad der skrives under på. 

Det skal også beskrives, hvilken paragraf eller hvilke vilkår, der ændres fra den oprindelig lejekontrakt. Det kunne f.eks. være §11, der handler om særlige vilkår, hvor det står, at lejemålet f.eks. er tidsbegrænset.

Der findes ikke en bestemt måde at lave en allonge på, men her hos Resights har vi en gyldig skabelon, som følger lejelovens regler.

Skabelon til allonge til lejekontrakt

Resights sætter skabelon ind her

Ofte stillede spørgsmål

En allonge er et tillæg til den eksisterende lejekontrakt. Allongen bruges i tilfælde af ændringer. Det kan f.eks. være ved nye navne på lejekontrakten, forlængelse af lejeperioden eller ændring i huslejen.

Du skal lave en allonge til lejekontrakten, hvis der opstår faktiske ændringer i lejemålets forhold. Dermed vil den eksisterende lejekontrakt være faktuel forkert, og der skal laves en allonge.

Når lejemålet opsiges, bliver allongen også automatisk ugyldig.

Når du laver en allonge, skal den følge lejelovens regler. Ellers kan den erklæres ugyldig. Der er ingen bestemt formel, men Resights har en skabelon, du kan bruge som ejendomsinvestor.

Lars Horsbøl

Lars er Co-founder og CEO af dataplatformen “Resights” og vært på podcasten “Ejendomsinvestoren” og “Fremtidsfabrikken”. Som ejendomsinvestor er Lars personligt engageret i ejendomsbranchen.

Linkedin

Mail

Flere begreber

Afkastkrav

Afkastkrav refererer til den forventede fortjeneste, som en investor vurderer er passende kompensation for den risiko, der er forbundet med investeringen.
Lars Horsbøl
Læsetid: 2 min.

Markedsleje

Markedsleje, også kaldet “fri leje” eller “fri markedsleje”, er en måde at fastsætte husleje på, hvor lejens størrelse alene afgøres af aftalen mellem lejer og udlejer.
Mille Venning
Læsetid: 6 min.

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding