Ejendomsinvestering

Påkravsskrivelse

Lars Horsbøl,
Ejendomsinvestor
Læsetid: 1 min.
Sidst opdateret: 08/03/2023

Indhold:

En Påkravsskrivelse er en påmindelse til en lejer om manglende huslejebetaling. Det er et obligatorisk og juridisk krav, som skal opfyldes, før yderligere handlinger som opstart af inkassosag kan iværksættes eller udsætte lejeren.

Hvad er en påkravsskrivelse?

En påkravsskrivelse også kaldt inkasso varsel er en påmindelse til din lejer om manglende betaling af husleje. Hvis du vil gøre påkrav, må du tidligst gøre det tre hverdage efter sidste rettidige betalingsdato og kommer oftest efter flere rykkerskrivelser. En påkravsskrivelse er – i modsætning til rykkerskrivelser – obligatorisk og krævet for at kunne tage yderligere handling i sagen. 

Hvis lejeren stadig ikke betaler, kan udlejeren ophæve lejeaftalen, hvilket også kaldes at udsætte lejeren. Det er afgørende at overholde de præcise krav og regler, der er fastsat for påkravskrivelsen, for at sikre, at den er juridisk bindende og gyldig i retssager.

Hvad indeholder en påkravsskrivelse?

For at sikre, at påkravskrivelsen er gyldig, skal visse krav overholdes, og den skal dokumenteres tydeligt. Lejeren skal have mindst 10 dage til at indfri kravet, før der iværksættes yderligere handlinger.
Derudover skal påkravsskrivelsen indeholde:

 • Det specifikke beløb inklusiv påkravsgebyr på 286 kr.

 • Det skal være tydeligt, at lejemålet kan ophæves hvis beløbet ikke betales.

Udover disse elementer er der en række elementer som en påkravskrivelse typisk vil indholde:

 • Henvisning til lejekontrakten

 • Beskrivelse af problemet

 • Specifikke krav og beløb

 • Betalingsfrist

 • Konsekvenser ved manglende handling

 • Henvisning til relevant lovgivning

 • Beviser eller dokumentation

Hvornår må man sende en påkravsskrivelse?

I henhold til inkassoloven § 10 stk 3 kan en påkravsskrivelse sendes tidligst tre hverdage efter sidste rettidige betalingsdato. Det er vigtigt at overholde tidsrammen for at påkavskrivelsen er gyldig i retssager. En påkravsskrivelse sendes typisk i fodbindelse opkrævelsen af et penge beløb, men en påkravsskrivelse kan også bruges ved en overtradelse af bestemte aftalte regler.
Her bruges påkravsskrivelsen til at fortælle lejeren om at de skal overholde kontrakten inde for en hvis periode altså en form for anmodning.

Nogen eksempler på hvornår du må sende en påkravsskrivelse er:

 • Udestående husleje:
  En påkravsskrivelse kan sendes til en lejer, der ikke har betalt husleje inden for den aftalte tidsramme, for at anmode om betaling af det skyldige beløb.

 • Manglende vedligeholdelse:
  Hvis en lejer ikke har udført nødvendig vedligeholdelse af ejendommen i henhold til lejekontrakten, kan en påkravsskrivelse sendes for at anmode om udførelse af de påkrævede vedligeholdelsesopgaver.

 • Skader og ødelæggelse:
  Hvis en lejer har forårsaget skader eller ødelæggelse af ejendommen ud over almindelig slitage, kan en påkravsskrivelse sendes for at anmode om erstatning eller reparation af skaderne.

 • Udsættelse af lejeren:
  Hvis en lejer ikke har opfyldt deres forpligtelser i henhold til lejekontrakten gentagne gange, f.eks. ved manglende betaling eller gentagne overtrædelser, kan en påkravsskrivelse sendes som et skridt i retning af en mulig udsættelse af lejeren.

 • Overtrædelse af lejekontrakten:
  Hvis en lejer har overtrådt bestemmelserne i lejekontrakten, f.eks. ved at have husdyr, selvom det ikke er tilladt, kan en påkravsskrivelse sendes for at anmode om overholdelse af kontrakten og rettelse af overtrædelser

Alternativer til at en påkravsskrivelse

Der findes et par alternativer du som udlejer kan benytte i stedet for at sende påkravsskrivelser. Der findes også nogen steps du kan forsøge at tage inden du sender en påkravsskrivelse.

1. Møde med lejeren:
Det kan give mening at sætte et møde op med din lejer hvor du kan udtrykke de problemer du oplever og diskutere eventuele probler og bekymringer.

2. Skriftlige eller mundlig advarsel:
Et mindre formelt alternativ kan være at give en mundtlig eller skriftlig afvarsel. Dette kan være en mindre formel måde at udtrykke dine bekymringer på og bede om handling fra lejerens side.

Ofte stillede spørgsmål

En Påkravsskrivelse er en påmindelse til en lejer om manglende huslejebetaling. Det er et obligatorisk og juridisk krav, som skal opfyldes, før yderligere handlinger som opstart af inkassosag kan iværksættes eller udsætte lejeren.

En påkravskrivelse skal indeholde det specifikke beløb inklusiv påkravsgebyr på 286 kr og det skal være tydeligt, at lejemålet kan ophæves hvis beløbet ikke betales. Derudover er der en række elementer som plejer at være at finde i en påkravskrivelse.

I henhold til inkassoloven § 10 stk 3 kan en påkravsskrivelse sendes tidligst tre hverdage efter sidste rettidige betalingsdato. Det er vigtigt at overholde tidsrammen for at påkavskrivelsen er gyldig i retssager

Lars Horsbøl

Lars er Co-founder og CEO af dataplatformen “Resights” og vært på podcasten “Ejendomsinvestoren” og “Fremtidsfabrikken”. Som ejendomsinvestor er Lars personligt engageret i ejendomsbranchen.

Linkedin

Mail

Flere begreber

Markedsleje

Markedsleje, også kaldet “fri leje” eller “fri markedsleje”, er en måde at fastsætte husleje på, hvor lejens størrelse alene afgøres af aftalen mellem lejer og udlejer.
Læs mere her!
Mille Venning
Læsetid: 6 min.

Omkostningsbestemt husleje

Omkostningsbestemt husleje refererer til en lejeaftale, hvor lejen baseres på ejendommens faktiske driftsomkostninger sammen med ejendommens afkastkrav.
Mille Venning
Læsetid: 6 min.

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding