EJENDOMSINVESTERINGER

Ejendomsdatarapport

Læsetid: xx min.

Sidst opdateret: xx/xx/xxxx

Lejekontrakt - vigtigt at vide før udlejning
Indhold:

Hvad er en ejendomsdatarapport?

En ejendomsdatarapport er en samling af oplysninger om en ejendom, som er registreret i offentlige registre. Heraf navnet ejendomsdatarapport. Den er særligt vigtig for dig som potentiel køber af en ejendom, da den giver et hurtigt overblik over de vigtigste faktorer vedrørende ejendommen, hvilke kan have indflydelse på værdien. Det anbefales derfor, at du indhenter denne rapport, inden du underskriver købsaftalen, da dette potentielt kan afværge uforudsete omkostninger. 

Det er vigtigt, at ejendomsdatarapporten ikke er forældet, og den skal være opdateret inden for de seneste 3 måneder før dit boligkøb. For at undgå dette, kan de fleste rapporter fornyes inden for et halvt år af bestillingen for at sikre, at dataen er aktuel. Det er typisk ikke nødvendigt at betale ekstra for at få en fornyet ejendomsdatarapport.

Hvad indeholder en ejendomsdatarapport?

En ejendomsrapport varierer i indhold, men indeholder typisk flere af de samme grunddata på ejendommen. Disse kan tilgås online af både private og professionelle datakilder. Få oplysninger er dog forbeholdt ejeren, og deles kun med eventuelle købere med sælgers samtykke. 

Ejendomsdatarapporter kan indeholde nogle af følgende oplysninger:

Bygninger 

 • Energimærke 
 • Fredede bygninger 
 • BBR-oplysninger 
 • Elinstallationsrapport
 • Tilstandsrapport
 

Økonomi

 • Ejerforhold
 • Ejendomsskat
 • Restancer til SKAT
 • Ejendomsværdi
 

Jordforurening 

 • Registreret jordforurening 
 • Jordforureningsattest
 

Planer

 • Lokalplaner og byggeret
 • Kommuneplaner
 • Vejforsyningskort – er der tale om en offentlig vej eller privat/fællesvej
 

Vand

 • Kloakforhold
 • Aktuel vandforsyning

 

Natur, skov og landbrug 

 • Beskyttet natur og vandløb, åer og søer
 

Bygge- og beskyttelseslinjer

 • Skovbyggelinjer
 • Kirkebyggelinjer

Hvor finder jeg en ejendomsdatarapport?

Mange bestiller ejendomsdatarapporter online via boligejer.dk. Hver rapport koster et gebyr på 70 kr. pr. 2022. Meget af dataen kan desuden tilgås direkte i de offentlige ejendomsdataregistre, som fx. BBR (Bygnings- og Boligregistret), og OIS (Den Offentlige Informationsserver). Det er desuden muligt at bestille disse rapporter igennem andre systemer, som er integreret med Boligejer.

Dette er med til at udbrede ejendomsdatarapporterne, da de bliver gjort tilgængelige i systemer, som professionelle aktører anvender, herunder dataplatforme som Resights. Ved hjælp af Resights kan du fx. gratis og nemt hente en datarapport på alle ejendomme med de mest essentielle informationer.

Ofte stillede spørgsmål

Adkomst er den juridiske dokumentation for, hvem der har ejendomsret over en ejendom. Adkomsten registreres (tinglyses) i et offentligt register (Tingbogen).

Så vel som at en adkomsten ikke er lovpligtigt er der ikke specifikke form krav til udarbejdelsen. Men der findes nogen elementer som ofte indgår hvilket du kan se her over. 

Lignende begreber:

Skøde

Et skøde er det sidste juridiske dokument i et boligkøb...

Købsaftale

En købsaftale er en juridisk aftale mellem to parter...

Byggeret

Byggeret er din ret som boligejer til at opføre...

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding