Ejendomsinvestering

Skøde

Lars Horsbøl,
Ejendomsinvestor
Læsetid: 3 min.
Sidst opdateret: 03/03/2023

Indhold:

Et skøde er det sidste juridiske dokument i et boligkøb, når skødet er tinglyst overføres ejendomsretten for en ejendom fra sælger til køber. Dokumentet beskriver de vigtigste oplysninger om ejendommen og købsaftalen, dokumentet er et lovkrav ved et boligkøb.

Hvad er et skøde?

Et skøde er det endelige dokument i forbindelse med et boligkøb som stadfæster og offentliggør købers ejerskab over ejendommen. Dette sker når du modtager en adkomst. Skødet laves med grundlag i købsaftalen, men er en simplere og kortere version med kun de vigtigste elementer.

Skødet skal overholde specifikke formkrav indenfor tinglysningsloven og tinglysningsbekendtgørelsen før den bliver gældende. Det er lovpligtigt, at du laver og tinglyser et skøde under et boligkøb.

Hvad indeholder et skøde?

Et skøde skal overholde specifikke formkrav indenfor tinglysningsloven og tinglysningsbekendtgørelsen. Følgende oplysninger skal indgå:

  • Navn, adresse og CPR-nr. på sælger(e) og køber(e)
  • Oplysninger om ejendommen
  • Ejendommens stand
  • Købesum og pantehæftelser
  • Offentlig ejendomsvurdering
  • Servitutter
  • Overtagelsesdato
  • Relevante erklæringer

Hvad koster et skøde?

Omkostninger i forbindelse med et skøde kommer ved tinglysning og evt professionel hjælp til udarbejdelse. At få tinglyst et skøde ved køb af en ejendom i almindelig fri handel, koster 1.660 kr som grundafgift og en variabel afgift på 0,6% af købsprisen.
Det er et lovkrav at tinglyse sit skøde. Professionel hjælp til udarbejdelsen af et skøde ligger normalt i omegnen af 2.000 kr for hjælp af en ejendomsmægler eller advokat. 

Ved salg af hus i IKKE almindelig fri handel gælder andre regler for beboelseshuse, ejerlejligheder og fritidshuse. Der er stadig en afgift på 1.660 kr og en variabel afgift.
Hvis en ejendom bliver solgt til under 85% af ejendommens egentlige værdi, vil den variable afgifte ligge på 0,6% af 85% af ejendomsværdien.

Hvem betaler for skødet?

Køberen eller sælgeren af ejendommen, betaler udgifterne forbundet med et skøde. Det er oftest skrevet i købsaftalen, hvem der betaler og har ansvaret.
Det er dog normalt køberen, som betaler for det. I nogle tilfælde kan det være aftalt mellem køber og sælger, at sælgeren betaler for skødet. Dette kan være tilfældet, hvis det er en del af en aftale om at dele omkostningerne ved salget af ejendommen.

Hvem udarbejder et skøde?

Et skøde bliver oftest udarbejdet af en professionel advokat eller ejendomsmægler, men det er også muligt at lave det selv. Det er vigtigt, at skødet udarbejdes korrekt, grundet at det er bindende. Der er ingen foranstaltninger, hvor det bliver gennemgået for fejl, det er på eget ansvar.
En advokat eller ejendomsmægler udarbejder skødet baseret på købsaftalen og information om ejendommen, som bliver fremsøgt i offentlige registre eller på ejendomsdata platforme som eksempelvis Resights. Du kan læse mere om, hvordan du kan bruge Resights til at fremsøge ejendomsdata.

Kan man selv lave et skøde?

Ja, det er muligt selv at udarbejde sit skøde. Det er vigtigt at have styr på formalia og de påkrævede oplysninger. Tinglysningsretten har udarbejdet en række guides og retningslinjer. Du kan finde alle vejledningerne omkring skøder på domstole.dk

Ofte stillede spørgsmål

Et skøde er det sidste juridiske dokument i et boligkøb, når skødet er tinglyst overføres ejendomsretten for en ejendom fra sælger til køber. Dokumentet beskriver de vigtigste oplysninger om ejendommen og købsaftalen, dokumentet er et lovkrav ved et boligkøb.

At få tinglyst et skøde ved køb af en ejendom i almindelig fri handel, koster 1.660 kr som grundafgift og en variabel afgift på 0,6% af købsprisen. Det er et lovkrav at tinglyse sit skøde. Professionel hjælp til udarbejdelsen af et skøde ligger normalt i omegnen af 2.000 kr for hjælp af en ejendomsmægler eller advokat. 

Lars Horsbøl

Lars er Co-founder og CEO af dataplatformen “Resights” og vært på podcasten “Ejendomsinvestoren” og “Fremtidsfabrikken”. Som ejendomsinvestor er Lars personligt engageret i ejendomsbranchen.

Linkedin

Mail

Flere begreber

Købsaftale

En købsaftale er en juridisk aftale mellem to parter, hvor sælgeren forpligter sig til at overdrage en ejendom til køberen mod betaling af en aftalt pris.
Lars Horsbøl
Læsetid: 2 min.

Tingbogsattest

En tingbogsattest er et uddrag af de vigtigste oplysninger om en ejendom, som er registreret i tingbogen.

Læs mere her!
Lars Horsbøl
Læsetid: 2 min.

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding