Ejendomsinvestering

Købsaftale

Lars Horsbøl,
Ejendomsinvestor
Læsetid: 2 min.
Sidst opdateret: 03/06/2023

Indhold:

En købsaftale er en juridisk aftale mellem to parter, hvor sælgeren forpligter sig til at overdrage en ejendom til køberen mod betaling af en aftalt pris.

Hvad er en købsaftale?

En købsaftale bruges til at formalisere aftaler mellem køber og sælger. Købsaftalen indeholder en meget detaljeret beskrivelse af aftalen, der er indgået mellem parterne.
Når køber og sælger har underskrevet købsaftalen, er det juridisk bindende, og det markerer normalt starten på en proces, der fører til overdragelse af ejendommen. Købsaftalen danner grundlaget for skødet, som er den endelige aftale, der tinglyses og stadfæster ejerskiftet og aftalen.

Hvad indeholder en købsaftale?

Købsaftaler kan variere i kompleksitet, og der er som sådan ikke formkrav til aftalen. Men aftalen reguleres af loven om formidling af fast ejendom. Købsaftalen kan indeholde en lang række information herunder: 

 • Oplysning om parterne: Køber og sælgers navn og bopælsadresse.

 • Oplysning om ejendommen: Ejendommens adresse og matrikelnummer.

 • Overtagelsesdato: Aftalt overtagelsesdato og evt. dispositionsdato.

 • Kontantpris og betaling: Aftalt kontantpris, udbetaling, restkøbesum, og finansieringsoplysninger.

 • Ejendommens fysiske forhold: fx varmeinstallation, olietank, vandtilslutning og evt. udlejning.

 • Offentlig vurdering: Gældende offentlig vurdering.

 • Forbrugerbeskyttelse og energimærke: Regler om fortrydelsesret, tilstandsrapport, ejerskifteforsikring og gyldigt energimærke.

 • Gæld udenfor købesummen: Gæld, der ikke er en del af købesummen (fx fælleslån).

 • Servitutter: Henvisning til ejendommens servitutter i tingbogen.

 • Handelsomkostninger og vederlag: Betaling for skødeskrivning, refusionsopgørelse og tinglysningsafgift.

 • Frister, berigtigelse og rådgivning: Deadline for skødeskrivning og tinglysning og rådgivning.

 • Individuelle vilkår: Alt, der ikke er standard (fx advokatforbehold og bankforbehold).

 • Oplysning om pengeinstitut: Kontaktinformation på købers og sælgers bank.

 • Oplysning om dokumenter: Dokumenter udleveret til køber før underskrivning.

 • Salgsopstilling: er en del af købsaftalen, derfor skal information være rigtige. 

Hvad bruger man en købsaftale til?

Købsaftalen bruges til at formalisere og dokumentere en aftale om køb af en ejendom. En købsaftale er det sidste dokument inden skødet, hvor du stadfæster aftalen om et ejendomskøb. En købsaftale kan hjælpe med at forhindre misforståelser eller lignende senere i processen. Den giver begge parter en vis beskyttelse i tilfælde af misligholdelse eller uenighed om vilkårene for handlen.

Hvad er en betinget købsaftale?

En betinget købsaftale er en aftale, der er betinget på, at køber får solgt en anden ejendom, altså er købsaftalen ikke bindende, hvis ikke en anden ejendom bliver solgt. Ved udarbejdelsen af en betinget købsaftale bliver sælger og køber oftest enige om en aftalt periode, hvor aftalen er gældende (oftest cirka 2-6 mdr). 

Sælger kan med fordel indgå købsaftalen med en fortrinsret. Dette betyder, at sælger får ret til at sælge boligen under aftaleperioden, hvis sælger modtager et andet tilbud. 

Er en købsaftale bindende?

Når begge parter har underskrevet aftalen, har du som køber i henhold til forbrugerbeskyttelsesloven en fortrydelsesret på 6 hverdage. Sælger har ingen fortrydelsesret og er bundet til aftalen så snart den underskrives. Det er ikke omkostningsfrit for dig som køber at bruge det fortrydelsesret, det medfølger nemlig en afgift på 1% af købesummen.

Derudover kan der indskrives et advokatforbehold i købsaftalen, som giver køber ret til at træde ud af købsaftalen, hvis en boligadvokat ikke godkender handlen – selv efter underskrift fra begge parter. Der findes også forbehold, som gør, at man skal kunne tegne forsikring og andre individuelle vilkår.

Kan man selv lave en købsaftale?

Ja, det er muligt selv at udarbejde sin købsaftale. Det er vigtigt at have styr på formalia og de påkrævede oplysninger. Informationer om ejendommen kan findes i offentlige registre eller på ejendomsdata platforme som fx Resights.
Du kan læse mere om, hvordan du kan bruge Resights til at fremsøge ejendomsdata.

Ofte stillede spørgsmål

En købsaftale er en juridisk aftale mellem to parter, hvor sælgeren forpligter sig til at overdrage en ejendom til køberen mod betaling af en aftalt pris.

En betinget købsaftale er en aftale, der er betinget på, at køber får solgt en anden ejendom, altså er købsaftalen ikke bindende, hvis ikke en anden ejendom bliver solgt

Købsaftaler kan variere i kompleksitet, og der er som sådan ikke formkrav til aftalen. Men aftalen reguleres af loven om formidling af fast ejendom.

Når begge parter har underskrevet aftalen, har du som køber i henhold til forbrugerbeskyttelsesloven en fortrydelsesret på 6 hverdage. Sælger har ingen fortrydelsesret og er bundet til aftalen så snart den underskrives. Det er ikke omkostningsfrit for dig som køber at bruge det fortrydelsesret, det medfølger nemlig en afgift på 1% af købesummen.

Ja, det er muligt selv at udarbejde sin købsaftale. Det er vigtigt at have styr på formalia og de påkrævede oplysninger.

Lars Horsbøl

Lars er Co-founder og CEO af dataplatformen “Resights” og vært på podcasten “Ejendomsinvestoren” og “Fremtidsfabrikken”. Som ejendomsinvestor er Lars personligt engageret i ejendomsbranchen.

Linkedin

Mail

Flere begreber

Skøde

Et skøde er det sidste juridiske dokument i et boligkøb, når skødet er tinglyst overføres ejendomsretten for en ejendom fra sælger til køber.
Læs mere her!
Lars Horsbøl
Læsetid: 3 min.

Afkastkrav

Afkastkrav refererer til den forventede fortjeneste, som en investor vurderer er passende kompensation for den risiko, der er forbundet med investeringen.
Lars Horsbøl
Læsetid: 2 min.

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding