Indhold:

Indflytningsrapport

Indflytnings-rapport

Forfatter:
Lars Horsbøl

En indflytningsrapport beskriver ejendommens tilstand ved lejers indflytning og er vigtig for at dokumentere skader og slid. Rapporten bliver udarbejdet umiddelbart efter et indflytningssyn.

Estimeret læsetid: 1 min.

Sidst opdateret: 08/03/2023

Hvad er en indflytningsrapport ?

Hvad er en indflytnings-rapport ?

Lejeloven stiller ikke nogen formkrav eller præcise krav for indhold. Dog bør hele lejligheden gennemgås grundigt, da indflytningsrapporten har til formål at dokumentere hele lejlighedens stand ved indflytning. 

Hvis du som udlejer, udlejer mere end et lejemål. Er det dit ansvar at indkalde og afholde et indflytningssyn og lave en indflytningsrapport. 

Boligens stand ved indflytning og fraflytning er vigtig for, hvad lejer hæfter for ved fraflytning af en lejebolig. De samme punkter, der gennemgås i en fraflytningsrapport, vil typisk også blive gennemgået i en fraflytningsrapport for at sikre, at ejendommen returneres i samme stand, som den blev modtaget. Du kan læse mere om hvad du skal være opmærksom på ved lejerkontraker ved Lejekontrakt – Det skal du vide før udlejning

Hvordan laver man en indflytningsrapport

Hvordan laver man en indflytnings-rapport

En indflytningsrapport laves ved at udfylde et skema i forbindelse med et indflytningssyn. Ved indflytningssynet, bliver hele ejendommen gennemgået og tilstanden på alle elementer bliver noteret. Ud fra tilstanden på diverse elementer bliver der tilskrevet en handling, der skal udføres. Det kan f.eks. være rengøring eller maling for lejers regning. 

Der er ikke nogen formkrav eller lov om hvordan en indflytningssrapport skal se ud, dog gøres det oftest ud fra boligministeriets angivelser.

Tilstanden af ejendommens elementer vurderes normalt ud fra denne rangering:

N = Nyistandsat

G = God stand

D = Dårlig stand

S = Slidt, men brugbar

F = Forefindes ikke

Giver anledning til:

IO = Ikke i orden, men skal ikke udbedres for lejers regning

A = Afslibes/afhøvles/afrenses for lejers regning

L = Lakeres for lejers regning

M = Males for lejers regn mg

R = Repareres for lejers regning 

T = Tapetseres for lejers regning 

U = Udskiftes/genanskaffes for lejers regning 

RG = Rengøres for lejers regning

Eksempel på en indflytningsrapport

Eksempel på en indflytnings-rapport

Som nævnt er der altså ikke specifikke formkrav til indflytningsrapporten. Dog bruges karaktererne som findes ovenover normalt til at indikere stand og hvad den giver anledning til. Eksemplet forneden er blevet anonymiseret.

Udfyldt eksempel på en indflydtningsrapport

Download indflytningsrapport skabelon

Download indflytnings-rapport skabelon

Boligministeriet har lavet en indflytningsrapport skabelon som du kan downloade via dette link: Download eksempel på indflytningsrapport.

Hvornår skal man lave en indflytningsrapport?

Hvornår skal man lave en indflytnings-rapport?

Indflytningsrapporten skal laves og udleveres til lejer ved synets afholdelse. Du kan som udlejer ikke nægte at sende lejeren rapporten ved synet, hvis lejer er mødt op. Er lejer ikke tilstede ved synet eller kvittere lejer ikke for modtagelsen skal du som udlejer sende rapporten til lejer inden for 2 uger af indflytningssynet. 

Ofte stillede spørgsmål

En indflytningsrapport beskriver ejendommens tilstand ved lejers indflytning og er vigtig for at dokumentere skader og slid. Rapporten bliver udarbejdet umiddelbart efter et indflytningssyn.

Indflytningsrapporten skal laves og udleveres til lejer ved synets afholdelse. Du kan som udlejer ikke nægte at sende lejeren rapporten ved synet, hvis lejer er mødt op.

Lignende begreber:

Fraflytningsrapport

Fraflytningsrapport beskriver ejendommens tilstand...

Påkravsskrivelse

En Påkravsskrivelse er en påmindelse til en lejer...

Markedsleje

Markedsleje refererer til den husleje, som er fastsat af dig...

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding