Fraflytningsrapport

Estimeret læsetid: 2 min.    Sidst opdateret: 08/03/2023

En fraflytningsrapport beskriver ejendommens tilstand ved din lejers fraflytning og er vigtig for at dokumentere eventuelle skader og slid. Rapporten bliver udarbejdet umiddelbart efter et fraflytningssyn.

Hvad er en fraflytningsrapport ?

En fraflytningsrapport er en rapport, som udarbejdes ved din lejers fraflytning af lejeboligen og beskriver ejendommens tilstand på dette tidspunkt. Rapporten udarbejdes i forlængelse af et fraflytningssyn, hvor du som udlejer sender en repræsentant til at inspicerer boligen for at vurdere dens stand. Rapporten indeholder en detaljeret beskrivelse af boligens tilstand og eventuelle skader, som er observeret under synet.

Fraflytningsrapporten er vigtig, da den dokumenterer den aktuelle tilstand af boligen og kan bruges til at fastslå eventuelle vedligeholdelsesopgaver, som skal udføres. Hvis rapporten ikke findes, eller hvis ejendommens stand ikke er dokumenteret, kan du som udlejer, blive ansvarlig for eventuelle skader eller vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres efter lejers fraflytning.

Boligens stand ved indflytning og fraflytning er vigtig for, hvad lejer og dig hæfter for ved fraflytning af en lejebolig. De samme punkter, der gennemgås i en indflytningsrapport, vil typisk også blive gennemgået i en fraflytningsrapport for at sikre, at ejendommen returneres i samme stand, som den blev modtaget.

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding.

Regler for fraflytningsrapporten?

Der findes en række regler og reguleringer i forhold til fraflytningrapportens og synet. 

Som udlejer skal du overholde en række tidsfrister i forbindelse med fraflytningssynet og den efterfølgende rapport. Hvis ikke tidsfristerne bliver overholdt vil udlejer miste retten til at kræve betaling for diverse forhold. 

  • Indkalde lejer med minimum en uges varsel 
  • Synet skal afholdes maximum 2 uger fra fraflytning
  • Fraflytningsrapporten skal udleveres til lejeren maximum 2 uger efter synet.

Lejeren har ret til at være tilstede ved synet og kommentere på rapporten. Lejeren behøver ikke være enige med fraflytningsrapporten. Lejer kan undlade at underskrive og blot kvittere for modtagelsen af den. Hvis lejer ved modtagelsen af sin fraflytningsrapport er uenig i indholdet skal lejer i rimelig tid gøre udlejer opmærksom på de punkter, lejer er uenig i og ikke vil hæfte for. Hvis udlejer fastholder punkterne, kan lejer indbringe sagen til Huslejenævnet, hvor en beslutning bliver truffet.

Var denne artikel nyttig?

Lignende begreber:

Indflytningsrapport

En indflytningsrapport beskriver ejendommens...

Påkravsskrivelse

En Påkravsskrivelse er en påmindelse til en lejer...

Markedsleje

Markedsleje refererer til den husleje, som er fastsat af dig...

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding.