Ejendomsinvestering

Fraflytningsrapport

Lars Horsbøl,
Ejendomsinvestor
Læsetid: 2 min.
Sidst opdateret: 21/08/2023

Indhold:

En fraflytningsrapport beskriver ejendommens tilstand ved din lejers fraflytning og er vigtig for at dokumentere eventuelle skader og slid. Rapporten bliver udarbejdet umiddelbart efter et fraflytningssyn.

Hvad er en fraflytningsrapport?

En fraflytningsrapport er en rapport, som udarbejdes ved din lejers fraflytning af lejeboligen og beskriver ejendommens tilstand på dette tidspunkt. Rapporten udarbejdes i forlængelse af et fraflytningssyn, hvor du som udlejer sender en repræsentant til at inspicerer boligen for at vurdere dens stand. Rapporten indeholder en detaljeret beskrivelse af boligens tilstand og eventuelle skader, som er observeret under synet.

Fraflytningsrapporten er vigtig, da den dokumenterer den aktuelle tilstand af boligen og kan bruges til at fastslå eventuelle vedligeholdelsesopgaver, som skal udføres. Hvis rapporten ikke findes, eller hvis ejendommens stand ikke er dokumenteret, kan du som udlejer, blive ansvarlig for eventuelle skader eller vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres efter lejers fraflytning.

Boligens stand ved indflytning og fraflytning er vigtig for, hvad lejer og dig hæfter for ved fraflytning af en lejebolig. De samme punkter, der gennemgås i en 
indflytningsrapport, vil typisk også blive gennemgået i en fraflytningsrapport for at sikre, at ejendommen returneres i samme stand, som den blev modtaget.

Hvordan laver man en fraflytningsrapport?

En fraflytningsrapport laves ved at udfylde et skema i forbindelse med et udflytningssyn. Ved udflytningssynet, bliver hele ejendommen gennemgået og tilstanden på alle elementer bliver noteret. Ud fra tilstanden på diverse elementer bliver der tilskrevet en handling, der skal udføres. Det kan f.eks. være rengøring eller maling for lejers regning. 

Der er ikke nogen formkrav eller lov om hvordan en fraflytningsrapport skal se ud, dog gøres det oftest ud fra
boligministeriets angivelser.

Tilstanden af ejendommens elementer vurderes normalt ud fra denne rangering:

 • N = Nyistandsat
 • G = God stand
 • D = Dårlig stand
 • S = Slidt, men brugbar
 • F = Forefindes ikke

 

Giver anledning til:

 • IO = Ikke i orden, men skal ikke udbedres for lejers regning
 • A = Afslibes/afhøvles/afrenses for lejers regning
 • L = Lakeres for lejers regning
 • M = Males for lejers regn mg
 • R = Repareres for lejers regning 
 • T = Tapetseres for lejers regning 
 • U = Udskiftes/genanskaffes for lejers regning 
 • RG = Rengøres for lejers regning

Eksempel på en fraflytningsrapport

Som nævnt er der altså ikke specifikke formkrav til fraflytningsrapporten. Dog bruges karaktererne som findes ovenover normalt til at indikere stand og hvad den giver anledning til. Eksemplet forneden er blevet anonymiseret.

Download fraflytningsrapport-skabelon

Social- bolig- og ældreministeriet boligministeriet har lavet en fraflytningsrapport skabelon som du kan downloade via dette link: Download skabelon til fraflytningsrapport.

Regler for fraflytningsrapporten?

Der findes en række regler og reguleringer i forhold til fraflytningrapportens og synet.

Som udlejer skal du overholde en række tidsfrister i forbindelse med fraflytningssynet og den efterfølgende rapport. Hvis ikke tidsfristerne bliver overholdt vil udlejer miste retten til at kræve betaling for diverse forhold. 

 • Indkalde lejer med minimum en uges varsel 
 • Synet skal afholdes maximum 2 uger fra fraflytning
 • Fraflytningsrapporten skal udleveres til lejeren maximum 2 uger efter synet.

Lejeren har ret til at være tilstede ved synet og kommentere på rapporten. Lejeren behøver ikke være enige med fraflytningsrapporten. Lejer kan undlade at underskrive og blot kvittere for modtagelsen af den. Hvis lejer ved modtagelsen af sin fraflytningsrapport er uenig i indholdet skal lejer i rimelig tid gøre udlejer opmærksom på de punkter, lejer er uenig i og ikke vil hæfte for. Hvis udlejer fastholder punkterne, kan lejer indbringe sagen til Huslejenævnet, hvor en beslutning bliver truffet.

Ofte stillede spørgsmål

En fraflytningsrapport beskriver ejendommens tilstand ved din lejers fraflytning og er vigtig for at dokumentere eventuelle skader og slid. Rapporten bliver udarbejdet umiddelbart efter et fraflytningssyn.

Som udlejer skal du overholde en række tidsfrister i forbindelse med fraflytningssynet og den efterfølgende rapport. Hvis ikke tidsfristerne bliver overholdt vil udlejer miste retten til at kræve betaling for diverse forhold, det er fx nogen tidsfrister og måder at agere på ved uenighed. Du kan læse mere om reglerne herover. 

Lars Horsbøl

Lars er Co-founder og CEO af dataplatformen “Resights” og vært på podcasten “Ejendomsinvestoren” og “Fremtidsfabrikken”. Lars er dybt engageret i ejendomsbranchen og er vært på Ejendomsinvestoren hvor han interviewer aktører i ejendomsbranchen

Linkedin

Mail

Flere begreber

Indflytningsrapport

En indflytningsrapport beskriver ejendommens tilstand ved lejers indflytning og er vigtig for at dokumentere skader og slid.
Lars Horsbøl
Læsetid: 1 min.

Påkravsskrivelse

En Påkravsskrivelse er en påmindelse til en lejer om manglende huslejebetaling.

Læs mere her!
Lars Horsbøl
Læsetid: 1 min.

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding