Ejendomsinvestering

Hjemfaldspligt

Lars Horsbøl,
Ejendomsinvestor
Læsetid: 4 min.
Sidst opdateret: 23/04/2024

Indhold:

Hjemfaldspligt betyder, at en kommune har ret til at købe en en ejendom tilbage indenfor en vis årrække. Ejer du en ejendom med hjemfaldspligt, skal du derfor være opmærksom på, at du kan være tvunget til at sælge ejendommen tilbage til kommunen.

Hvad er hjemfaldspligt?

Hjemfaldspligten er en tilbagekøbsret, som en kommune har tinglyst på en ejendom. Dette giver kommunen ret, men ikke pligt, til at købe ejendommen tilbage på et bestemt tidspunkt til en fastsat tilbagekøbspris. Hjemfaldspligten er en servitut, og den kan derfor se forskellig ud alt efter årstal og kommune, hvor den dog altid gør det klart, hvornår kommunen kan købe ejendommen tilbage og til hvilken pris.

Dermed har ejeren som udgangspunkt kun tidsbegrænset ejerskab over en ejendom, hvis der er tinglyst en hjemfaldspligt.

Formålet med hjemfaldspligten var, at kommunen kunne sælge byggegrund til en lavere pris for senere at tilbagekøbe dem til eget brug. Der er derfor også tilfælde ved tilbagekøb, hvor ejeren af ejendommen kompenseres for det byggeri, der efterfølgende er blevet opført på ejendommen.

Du kan finde beskrivelserne af hjemfaldspligten i Aarhus Kommune og Københavns Kommune

Hvad betyder hjemfaldspligt?

Hjemfaldspligt er en tilbagekøbsklausul, hvor en ejendom kan købes tilbage af kommunen, efter at kommunen har solgt ejendommen til en anden part. Det vil stå i tinglysningen, hvis ejendommen er underlagt hjemfaldspligt.

Det betyder, at en kommune har ret til at købe ejendommen tilbage indenfor en bestemt årrække, og du som investor derfor kan være tvunget til at sælge ejendommen tilbage til kommunen på et tidspunkt til et beløb, der er under markedsværdien.

Kommunen har ikke pligt til at købe ejendommen tilbage, men kun en ret. Derfor er det ikke sikkert, at du bliver nødt til at sælge din ejendom.

På grund af risikoen for at skulle sælge til kommunen er det vigtigt, at du som køber eller ejer er opmærksom på, om der er hjemfaldspligt på ejendommen. Der er altid en servitut på ejendommen, hvis der er hjemfaldspligt. 

Det vil stå i tingbogen, i hvilken tidsperiode kommunen skal købe ejendommen tilbag. 

Investeringsejendom med hjemfaldspligt

De fleste ejendomme med hjemfaldspligt er beliggende enten i Aarhus eller Københavns Kommune. 

Hvis du overvejer at investere i en ejendom med hjemfaldspligt, er det vigtigt, at du undersøger, hvor lang tid der er tilbage af frikøbsklausulen. Det kan have indflydelse på, hvor attraktiv ejendommen er at investere i, og hvor meget du skal give for den.

Der ligger en økonomisk byrde i en ejendom med hjemfaldspligt, da et tilbagekøb typisk ender i et kurstab – et frikøb eller udskydelse af hjemfaldspligten er ligeså en udgift. Derfor vil man typisk have et afslag i prisen for en ejendom, hvor der er hjemfaldspligt.

Realkreditinstitutter har derudover forskellige politikker, når det kommer til lån til ejendomme med hjemfaldspligt. Det kan nogle gange være sværere at låne til en ejendom med hjemfaldspligt, især hvis lånets løbetid er længere end tiden til tilbagekøbsretten træder i kraft.

Da det er sværere at låne til ejendomme med hjemfaldspligt, er det ligeledes sværere for sælgeren at komme af med ejendommen. Derfor er det vigtigt at have hjemfaldspligten for øje som både køber og sælger. 

Frikøb eller udskydelse af hjemfaldspligt?

Ejer du en ejendom med hjemfaldspligt, er det muligt at købe sig ud af aftalen. Prisen for at købe ejendommen fri vil afhænge af, hvilken kommune ejendommen ligger i, og derfor skal du snakke med kommunen, hvis du vil købe ejendommen fri af hjemfaldspligten.

Vil eller kan du ikke købe ejendommen fri, er det muligt at udskyde hjemfaldspligten. Her betaler du et kontant beløb beregnet på forskellen mellem nuværende tilbagekøbsår og det nye tilbagekøbsår. 

Det er altid en personlig vurdering, om det er bedst at frikøbe eller udskyde hjemfaldspligten. Hvis din økonomi er til det, kan det være en bedre langsigtet løsning at købe ejendommen fri, mens en udskydelse kan sikre, at du stadig har økonomiske midler til rådighed til andre projekter. 

Hjemfaldspligt i Københavns og Aarhus Kommune

De fleste ejendomme i Danmark med hjemfaldspligt har en beliggenhed i enten Københavns og Aarhus Kommune.

Det er også her, der er flest ejendomsejere. Så hvis du overvejer at investere i en ejendom i en af Danmarks største byer, skal du huske at tjekke tingbogen. 

Aarhus Kommune oplyser, at der er omkring 165 ejendomme i kommunen med hjemfaldspligt.  

Hvordan finder man hjemfaldspligt på en ejendom?

Hvis der er hjemfaldspligt på en ejendom, vil det altid fremgå på Tinglysningen. Derfor er det vigtigt, at du tjekker den, inden du investerer i en ejendom. Du kan også bruge Resights til at tjekke alle informationer om en ejendom herunder tinglyste servitutter, hvor hjemfaldspligten vil fremgå.

Eksempel på hjemfaldspligt

En hjemfaldspligt er altid en servitut. Du kan nedenfor se en servitut for Adelgade 52, der viser denne ejendoms hjemfaldspligt. Servitutten er hentet gennem Resights, der kan vise dig alle tinglysningens servitutter på alle ejendomme i danmark. Du kan downloade og læse hele hjemfaldspligt servitutten her: hjemfaldspligt eksempel

Eksempel på en hjemfaldspligt i tinglysningen.

Ofte stillede spørgsmål

Hjemfaldspligt er en tilbagekøbsret. Det betyder, at hvis der er hjemfaldspligt på ejendommen, har kommunen ret til at købe den tilbage inden for en årrække.

Du kan altid se på tinglysningen, om der er hjemfaldspligt på en ejendom. Du kan også se det her på Resights.dk.

Nej. Hjemfaldspligt betyder kun, at kommunen har ret til at købe ejendommen tilbage. Den er ikke tvunget til det.

Lars Horsbøl

Lars er Co-founder og CEO af dataplatformen “Resights” og vært på podcasten “Ejendomsinvestoren” og “Fremtidsfabrikken”. Som ejendomsinvestor er Lars personligt engageret i ejendomsbranchen.

Linkedin

Mail

Flere begreber

Afkastkrav

Afkastkrav refererer til den forventede fortjeneste, som en investor vurderer er passende kompensation for den risiko, der er forbundet med investeringen.
Lars Horsbøl
Læsetid: 2 min.

Markedsleje

Markedsleje, også kaldet “fri leje” eller “fri markedsleje”, er en måde at fastsætte husleje på, hvor lejens størrelse alene afgøres af aftalen mellem lejer og udlejer.
Mille Venning
Læsetid: 6 min.

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding