Indhold:

Servitut

Forfatter:
Lars Horsbøl

En servitut er en begrænsning af ejers råderum over en ejendom, der typisk tinglyses for juridisk binding og gennemsigtighed.

Estimeret læsetid: 7 min.

Sidst opdateret: 03/07/2023

Hvad er en servitut?

Et privatretligt servitut kan indeholde en bred vifte af begrænsninger, som en ejer ønsker at pålægge en ejendom. Ifølge planloven, så skal den pågældende kommune dog samtykke til servitutter, som omhandler elementer, der allerede behandles i en lokalplan. Det er vigtigt at bemærke, at en servitut nemmere kan ændres eller ophæves, hvis den er åbenlyst urimelig, diskriminerende eller i strid med almengyldig lov.


På den anden side er de offentligretlige servitutter stiftet af en offentlig instans, som en kommune eller styrelse, og er bindende på samme måde som privatretlige servitutter. Disse servitutter kan være lige så vidtrækkende som privatretlige, men den mest normale, offentligretlige servitut er den gældende lokalplan. 

Hvad kan servitutter indeholde?

Et privatretligt servitut kan indeholde en bred vifte af begrænsninger, som en ejer ønsker at pålægge en ejendom. Ifølge planloven, så skal den pågældende kommune dog samtykke til servitutter, som omhandler elementer, der allerede behandles i en lokalplan. Det er vigtigt at bemærke, at en servitut nemmere kan ændres eller ophæves, hvis den er åbenlyst urimelig, diskriminerende eller i strid med almengyldig lov.


På den anden side er de offentligretlige servitutter stiftet af en offentlig instans, som en kommune eller styrelse, og er bindende på samme måde som privatretlige servitutter. Disse servitutter kan være lige så vidtrækkende som privatretlige, men den mest normale, offentligretlige servitut er den gældende lokalplan. 

Eksempler på servitutter:

  • Vejret: Ejeren af en ejendom kan have ret til at krydse eller bruge en anden ejendom for at få adgang til vejen eller offentlig transport. Dette er almindeligt i tilfælde, hvor en ejendom ikke har direkte adgang til en offentlig vej, oftest landbrugsejendomme.
  • Arealanvendelse: En ejendom kan have ret til at bruge en anden ejendoms areal til specifikke formål, f.eks. dyrkning af afgrøder eller græsning for husdyr.
  • Offentlig adgang: Offentligretlige servitutter kan sikre, at offentligheden har ret til at bruge og få adgang til visse områder, f.eks. strande, stier eller parker, som ellers ville være private ejendomme
  • Støj- og miljøbegrænsninger: Ejendomme kan være underlagt servitutter, som begrænser støjproduktion, udledninger eller andre miljøbelastende aktiviteter for at sikre et sundt og sikkert miljø for beboere og naboer.
  • Fællesanlæg: Flere ejendomme kan have en servitut, der giver dem ret til at bruge fællesarealer eller faciliteter, f.eks. en fælles parkeringsplads eller en fælles legeplads.
  • Udsigtsret: Ejeren af en ejendom kan have ret til at opretholde en bestemt udsigt over en anden ejendom, f.eks. ved at forhindre, at træer eller strukturer placeres på en måde, der blokerer udsigten.
  • Ledningsret: Ejeren af en ejendom kan have ret til at lægge elektriske ledninger, rørledninger eller andre infrastrukturer over en anden ejendom for at sikre adgang til nødvendige tjenester.

Hvilke typer af ejendomme kan pålægges servitutter?

Servitutter kan pålægges enhver type ejendom, uanset om det er etageejendomme, rækkehuse, enfamiliehuse, sommerhuse, kolonihavehuse eller jordstykker.

Varigheden af en servitut

Varigheden af en servitut kan variere afhængigt af dens specifikke vilkår. Generelt er servitutter tidløse og fortsætter med at gælde, medmindre der er angivet en bestemt udløbsdato.

Kan man ophæve en servitut?

Servitutter kan ophæves eller ændres, hvis den påtaleberettigede, altså den juridiske person, der oprindeligt oprettede servitutten (privatperson, virksomhed eller offentlig myndighed), giver samtykke til det. En ophævelse eller ændring skal foregå gennem tinglysningen, og kan gøres digitalt ved at følge vejledningen på Domstol.dk. Der er dog tilfælde, hvor en servitut er ophævet, selv uden samtykke, hvis den anses for åbenlyst urimelig, i strid med generel lov eller diskriminerende.

Hvor finder man servitutter?

For at finde servitutter på ejendomme kan man benytte tinglysning.dk, hvor de digitale tingbogsattester kan tilgås, og man kan undersøge lokalplaner via plandata.dk. Dette kan give yderligere information om eventuelle offentligretlige servitutter, der er relevante for området.

Alternativt kan du også benytte dig af Resights’ app, der har samlet de fire tingbøger i én samlet visning, hvor du hurtigt også kan downloade diverse servitutter og se lokalplaner. 

Ofte stillede spørgsmål

En servitut er en begrænsning af ejers råderum over en ejendom, der typisk tinglyses for juridisk binding og gennemsigtighed.

Servitutter kan pålægges enhver type ejendom, uanset om det er etageejendomme, rækkehuse, enfamiliehuse, sommerhuse, kolonihavehuse eller jordstykker.

Servitutter kan ophæves eller ændres, hvis den påtaleberettigede, altså den juridiske person, der oprindeligt oprettede servitutten (privatperson, virksomhed eller offentlig myndighed), giver samtykke til det.

Lignende begreber:

Tingbogsattest

Uddrag af de vigtigste oplysninger om en ejendom

Gældsfaktor

Er en betegnelse for din samlede gæld sammenlignet...

Friværdi

Er et økonomisk term, der refererer til den...

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding