Ejendomsinvestering

Udlejers genudlejningspligt

Lars Horsbøl,
Ejendomsinvestor
Læsetid: 6 min.
Sidst opdateret: 05/12/2023

Indhold:

Genudlejningspligten er udlejers pligt til at opsøge en ny lejer til et lejemål, såfremt lejer beslutter at fraflytte lejemålet inden opsigelsesperioden er udløbet.

Hvad er udlejers genudlejningspligt?

Genudlejningspligten er udlejers pligt til at opsøge genudlejning af et lejemål, såfremt lejer beslutter at fraflytte lejemålet inden opsigelsesperioden er udløbet.

Ønsker lejer at fraflytte inden opsigelsesperioden er udløbet, enten ved udlejers eller lejers egen opsigelse, har udlejer pligt til aktivt at lede efter en ny lejer til lejemålet. Som udgangspunkt betaler lejer leje indtil opsigelsesperioden er udløbet, men hvis lejer efterspørger en tidligere fraflytning, er udlejer forpligtet til aktivt at opsøge nye lejere, der kan tilflytte lejemålet og betale den resterende opsigelsesperiodes leje.

Finder du som udlejer en ny lejer til at overtage lejemålet, vil den nuværende lejer altså blive fritaget for at betale leje i den resterende opsigelsesperiode, ved den nye lejers indflytning. 

Du kan læse mere om de generelle regler ved udlejers opsigelse af lejemål i indlægget om
udlejers opsigelse / ophævelse af lejemål.

Genudlejningspligt i lejeloven

Genudlejningspligten er reguleret gennem lejelovens paragraf 86 stk. 3:

“Fraflytter lejeren inden opsigelsesvarslets udløb, skal udlejeren bestræbe sig på at genudleje det lejede. “Hvad udlejeren indvinder eller burde have indvundet ved genudlejning, skal fragå i hans krav over for lejeren.”

Hvem er ansvarlig for at opfylde genudlejningspligten?

Når lejer opsiger et lejemål, skal lejer informere udlejer på skrift med ønske om at flytte ud før opsigelsesvarslet udløb. Lejer kan med fordel både give opsigelsesdato og ønsket fraflytningsdato, så tvister undgås mellem lejer og udlejer.

Hvis udlejer modtager en opsigelse med et ønske om tidligere udflytning end udgangen af opsigelsesperioden, er det udlejerens ansvar at lede aktivt efter en ny lejer. Lejer må gerne anbefale en ny lejer, men udlejer har i sin anvisningsret lov til at afvise en anbefalet lejer, dog skal det være med en saglig begrundelse. Gøres dette uden saglig grund, kan det føre til en tvist mellem lejer og udlejer, hvor udlejer kan tabe lejen for resten af opsigelsesperioden.

Hvornår har man opfyldt sin genudlejningspligt?

Du skal som udlejer kunne bevise, at du har bestræbet dig på at finde en lejer til den ønskede fraflytningsdato. Omfanget for hvornår udlejer har gjort sig tilstrækkelige bestræbelser på at finde en lejer er ikke fastlagt i lejeloven. Dog kan udlejers bestræbelse på at finde en ny lejer godt anses som at have været aktiv, uden at der nødvendigvis findes en ny lejer til lejemålet.

Det kan være en god ide for udlejer at annoncere lejemålet, dog er der ikke annonceringspligt. Lejeren kan også forsøge gennem netværk eller en eventuel venteliste. Det er selvsagt ikke nødvendigt at annoncere, hvis udlejer har en anden lejer klar. 

Undtagelser til genudlejningspligt

Der er et par undtagelser hvor genudlejningspligten ikke gælder:

  • Salg af ejendommen: Hvis udlejer tiltænker at sælge ejendomme når lejers opsigelsesperiode udløber, gælder genudlejningspligten ikke.

  • Stop af udlejning: Hvis udlejer planlægger at stoppe med at leje en ejendom ud for eks selv at bo i ejendommen så gælder udlejningspligten ikke.

Ofte stillede spørgsmål

Genudlejningspligten er udlejers pligt til at opsøge genudlejning af et lejemål, såfremt lejer beslutter at fraflytte lejemålet inden opsigelsesperioden er udløbet.

Udlejer har opfyldt genudlejningspligten, når de aktivt har opsøgt en lejer til lejemålet. Dog kan udlejers bestræbelse på at finde en ny lejer godt anses som at have været aktiv, uden at der nødvendigvis findes en ny lejer til lejemålet.

Der er et par undtagelser hvor genudlejningspligten ikke gælder:

  • Salg af ejendommen: Hvis udlejer tiltænker at sælge ejendomme når lejers opsigelsesperiode udløber, gælder genudlejningspligten ikke.
  • Stop af udlejning: Hvis udlejer ikke planlægger at udleje en ejendom fordi de f.eks. selv vil bo i ejendommen, så gælder udlejningspligten ikke.

Lars Horsbøl

Lars er Co-founder og CEO af dataplatformen “Resights” og vært på podcasten “Ejendomsinvestoren” og “Fremtidsfabrikken”. Som ejendomsinvestor er Lars personligt engageret i ejendomsbranchen.

Linkedin

Mail

Flere begreber

Tvister

En juridisk tvist er en uenighed mellem lejer og udlejer, som viderebringes til huslejenævnet og boligretten til afgørelse.
Læs mere her!
Lars Horsbøl
Læsetid: 4 min.

Udlejning af ejendom

Artiklen her gennemgår de vigtigste principper og giver praktiske tips og tricks baseret på vores egen erfaring med udlejningsejendomme.
Jesper Bitzer
Læsetid: 12 min.

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding