Ejendomsinvestering

Friværdi

Lars Horsbøl,
Ejendomsinvestor
Læsetid: 3 min.
Sidst opdateret: 07/03/2023

Indhold:

Friværdi er et økonomisk term, der refererer til den værdi, som en ejendom har fratrukket dens samlede restgæld.

Hvad er friværdi?

Friværdien er et økonomisk term for værdien, som en ejendom eller en anden aktivpost har ud over dens restgæld. Med andre ord er friværdi differencen mellem ejendommens aktuelle markedsværdi og dens restgæld.

Friværdi kan være en vigtig faktorer for låntagere, da det kan bruges som sikkerhed for et lån eller som en indikator for ejerens økonomiske situation. Hvis friværdien på en ejendom stiger, kan det også give ejeren mulighed for at låne flere penge eller refinansiere deres nuværende lån på mere favorable vilkår.

Sådan beregner du friværdi

Friværdi = Aktuelle markedsværdi - Restgæld

Du udregner din friværdi på en ejendom ved at finde dens aktuelle markedsværdi og fratrække dens restgæld. Markedsværdien findes ofte ved at undersøge salgspriserne for sammenlignelige ejendomme i området, eller ved at få en vurdering fra en professionel ejendomsmægler. 

Restgælden er det beløb, der stadig skyldes på ejendommen. Restgælden kan normalt findes på en nylig udtalelse fra ejendommens långiver eller ved at kontakte långiveren direkte. Det er vigtigt at bemærke, at friværdien kan ændre sig over tid, da markedsværdien og restgælden kan variere.

Friværdi regne eksempel

Friværdi er forskellen mellem din ejendoms markedsværdi og det beløb du skylder på eventuelle lån, der er sikret med ejendommen. Det er altså den del af ejendomsværdien, som du selv ejer ‘frit’.

Lad os sige, at du ejer en ejendom, der er vurderet til 2.500.000 kr. Du har et realkreditlån på ejendommen, hvor den resterende gæld er 1.000.000 kr.

Her er, hvordan du vil beregne friværdien:

1. Først tager du ejendommens markedsværdi. I dette eksempel er det 2.500.000 kr.
2. Derefter trækker du det beløb, du skylder på dit realkreditlån fra ejendommens markedsværdi. I dette eksempel er det 1.000.000 kr.


Således er friværdien i din ejendom: 2.500.000 kr – 1.000.000 kr = 1.500.000 kr.

Kan man hæve sin friværdi?

Det er muligt at forhøje den ved at øge ens ejendoms aktuelle markedsværdi. Det kan blandt andet gøres ved at:

  • Renovering: Ved at renovere eller modernisere en ejendom kan man forøge dens værdi.
  • Tilbygninger: Hvis man tilføjer ekstra kvadratmeter til en ejendom, vil dens værdi også stige.
  • Opgradering af energieffektivitet: Ved at installere energieffektive apparater, isolere loft og vægge eller udskifte vinduer og døre med mere energieffektive modeller. Sparer man ikke udelukkende på energiregningen, men også øge værdien af ens ejendom.

Det er vigtigt at huske, at forhøjelsen af en ejendomsværdi og dermed værdien vil afhænge af mange faktorer, herunder den aktuelle markedssituation.

Hvad har friværdi af betydning?

Det har flere betydninger og anvendelser i forbindelse med ejendomme. Friværdi kan give ejere af boliger og ejendomme økonomisk fleksibilitet og muligheder blandt andet i forbindelse med lån. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det også indebærer risici, og derfor ikke bør ses som en garanti for økonomisk gevinst.

Lån i friværdi

Et lån i friværdi er en type lån, hvor du kan låne penge baseret på den friværdi, du har i din bolig. Der er forskellige måder at tage et lån i den på, herunder:

  1. Realkreditlån: Den mest almindelige form. Med et realkreditlån kan du låne penge baseret på den friværdi, du har i din bolig, du kan normalt låne op til 80% af din boligs friværdi.

  2. Boligkredit: En boligkredit er en type kredit, hvor du kan låne penge baseret på din boligs friværdi. Du kan trække på kreditten, når du har brug for det, og du betaler kun renter på det beløb, du har trukket.

  3. Banklån: Hvis du ønsker at låne mere end 80% af din friværdi tilbyder nogle banker lån baseret på den. Disse lån har ofte en højere rente end realkreditlån og boligkreditter.

Du kan læse mere om finansiering til din investerings ejendom i dette indlæg.

Lars Horsbøl

Lars er Co-founder og CEO af dataplatformen “Resights” og vært på podcasten “Ejendomsinvestoren” og “Fremtidsfabrikken”. Lars er dybt engageret i ejendomsbranchen og er vært på Ejendomsinvestoren hvor han interviewer aktører i ejendomsbranchen

Linkedin

Mail

Flere begreber

Afkastkrav

Afkastkrav refererer til den forventede fortjeneste, som en investor vurderer er passende kompensation for den risiko, der er forbundet med investeringen.
Lars Horsbøl
Læsetid: 2 min.

Gældsgrad

Gældsgrad er en betegnelse for din samlede gæld sammenlignet med din husstands årlige bruttoindkomst.
Læs mere her!
Lars Horsbøl
Læsetid: 3 min.

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding