Ejendomsinvestering

Fremleje

Lars Horsbøl,
Ejendomsinvestor
Læsetid: 5 min.
Sidst opdateret: 03/05/2024

Indhold:

Fremleje er, når din lejer udlejer hele eller dele af lejemålet til en tredjepart. Ved fremleje skal lejeren lave en fremlejekontrakt, og det er stadig lejeren, der har ansvaret overfor dig som udlejer.

Hvad er fremleje?

Fremleje er, når din lejer udlejer lejemålet til en tredjepart. Det kan ske, hvis din udlejer ikke selv skal bruge lejemålet i en periode, men ikke ønsker at fraflytte det. 

Der er også tale om fremleje, hvis lejeren udlejer et værelse i ejendommen, mens lejeren stadig selv bor i lejemålet. 

Fremleje er ikke det samme som tidsbegrænset leje. Ved fremleje udlejer lejeren lejemålet eller dele af det til en tredjepart, mens det er dig, som ejer, der lejer ejendommen ud i en begrænset periode ved tidsbegrænset leje. Her laver du også en tidsbegrænset lejekontakt.

Fremlejeregler: Hvonår må lejer fremleje?

Der findes to typer af fremleje:

 • Lejeren udlejer hele ejendommen og bor ikke i lejemålet.
 • Lejeren udlejer dele af ejendommen og bor stadig selv i lejemålet.


Der er regler, som skal være opfyldt ved begge typer af fremleje.

Hvis lejeren vil fremleje hele ejendommen, må vedkommende kun være væk fra lejemålet i maksimalt to år. Dertil er der en række fremlejeregler, som skal være opfyldt.

 • Lejemålet skal udelukkende udlejes til beboelse.
 • Lejeren skal have en saglig grund til at fremleje (sygdom, studie i udlandet, forflyttelse i forbindelse med arbejde el.).
 • Der må ikke bo flere i lejemålet, end der er beboelsesrum.


Lejeren behøver ikke din tilladelse til at udleje dele af ejendommen – f.eks. et værelse. Dog skal lejeren være opmærksom på, at der ikke må bo flere personer i ejendommen, end der er beboelsesrum. En lejer i et lejemål med to beboelsesrum må derfor kun udleje ét rum til én person. 

Lejeren og fremlejeren aftaler lejens størrelse, men beløbet må ikke overstige det lejedes værdi.

Hvad betyder fremleje for dig som udlejer?

Formalia ved fremleje foregår i reglen mellem lejeren og fremlejetageren. Du skal have en kopi af fremlejekontrakten, inden fremlejeperioden starter. 

Det er stadig den oprindelige lejer, der har ansvaret for lejemålet. Derfor er det også din lejer, der har erstatningspligt, hvis noget misligholdes eller ødelægges i lejemålet, eller hvis fremlejetageren bryder reglerne for god husorden. Her må lejeren og fremlejetageren aftale internt, hvis der er et mellemværende. 

Dermed ændrer fremlejen ikke meget for dig. Du har stadig kontakten med den oprindelige lejer, som er ansvarstageren.

Du skal selvfølgelig informeres af lejeren, hvis vedkommende overvejer at fremleje lejemålet.

Hvornår må udlejer modsætte sig fremleje?

Generelt har lejere ret til at fremleje deres lejemål ifølge lejeloven. Der er dog nogle tilfælde, hvor du som udlejer kan modsætte dig fremlejeforholdet. 

 • Hvis du ejer en ejendom med mindre end 13 lejemål, kan du afvise fremlejen af et helt lejemål.
 • Hvis fremlejen medfører, at der bor flere personer i lejemålet end der er beboelsesrum, skal du modsætte dig fremlejen af hele eller dele af lejemålet


Det fremgår derudover af lejeloven, at fremlejen kan modsættes, hvis: “udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet.”

Her er det dog retspraksis, der bestemmer, hvad en “rimelig grund” må være.

Fremleje-lejekontrakt

Der skal laves en fremlejekontrakt, når din lejer fremlejer ejendommen. En fremlejekontrakt er ikke det samme som en normal lejekontrakt, hvor den dog også benytter sig af typeformularen A10, ligesom et normalt lejeforhold.

Det er lejeren, der skal udarbejde fremlejekontrakten, og vedkommende kan tage udgangspunkt i sin oprindelige lejekontrakt, som du har tilsendt. Det er vigtigt, at du får en kopi af fremlejekontrakten, før fremlejen begynder.

I fremlejekontrakten skal det blandt andet fremgå, at der er tale om fremleje, og din lejer kan skrive, hvornår lejemålet overtages af vedkommende igen. 

Forskellen på en udlejningskontrakt og en fremlejekontrakt er blandt andet:

 • Det er lejeren, der laver fremlejekontrakten, mens du har lavet lejekontrakten.
 • I fremlejekontrakten skal der stå i § 1, at “lejeforholdet er et fremlejeforhold”.
 • I § 2 kan lejeren angive tidsperioden for fremlejen.
 • Den oprindelige lejekontrakt er stadig gældende for lejeren, mens fremlejekontrakten er gældende for den nye fremlejetager.

Fremleje af lejlighed: Ved fremleje af et helt lejemål

Ønsker din lejer at fremleje en hel lejlighed, kan vedkommende fremleje ejendommen i maksimalt to år, hvis vedkommende har en god grund til ikke selv at bo i lejemålet. 

Ved fremleje af en lejlighed skal du acceptere fremlejen, og lejeren har ansvaret under hele fremlejeperioden. Du kan dog modsætte dig fremlejen i følge af grundene beskrevet ovenfor.

Det kan i mange tilfælde være en fordel for dig som udlejer at acceptere fremleje af et helt lejemål. Så skal du ikke finde en ny lejer, og det er lejeren, som har dialogen og ansvaret over for fremlejetageren. 

Dermed får du også stadig lejeindtægt fra lejeren, selvom vedkommende ikke bor i lejemålet.

Ofte stillede spørgsmål

Fremleje er, når lejeren udlejer dele eller hele lejemålet til en tredjepart. 

Lejeren må fremleje et helt lejemål i maksimalt to år, hvis vedkommende har en god grund til ikke selv at bo i det. Der er ingen tidsbegræsning på fremleje af et værelse i et lejemål.

Det har den oprindelige lejer. Også selvom vedkommende ikke bor i lejemålet under fremleje. Det er også ham eller hende, du skal modtage din husleje af.

Lars Horsbøl

Lars er Co-founder og CEO af dataplatformen “Resights” og vært på podcasten “Ejendomsinvestoren” og “Fremtidsfabrikken”. Som ejendomsinvestor er Lars personligt engageret i ejendomsbranchen.

Linkedin

Mail

Flere begreber

Købsaftale

En købsaftale er en juridisk aftale mellem to parter, hvor sælgeren forpligter sig til at overdrage en ejendom til køberen mod betaling af en aftalt pris.
Lars Horsbøl
Læsetid: 2 min.

Byggeret

Byggeret er din ret som boligejer til at opføre bygninger på din ejendom, så længe det sker inden for de fastsatte regler.
Læs mere her!
Lars Horsbøl
Læsetid: 3 min.

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding