Ejendomsinvestering

Flytteopgørelse

Lars Horsbøl,
Ejendomsinvestor
Læsetid: 5 min.
Sidst opdateret: 03/05/2024

Indhold:

En flytteopgørelse er en økonomisk oversigt, som viser, hvad det har kostet at istandsætte det lejemål, som lejeren er fraflyttet. Opgørelsen tager udgangspunkt i fraflytningsrapporten, som laves i forbindelse med flyttesynet.

Hvad er en flytteopgørelse?

En flytteopgørelse er en økonomisk oversigt, du som udlejer er forpligtet til at lave til lejeren, der fraflytter lejemålet. 

Opgørelsen skal redegøre for, hvad lejeren skal betale for at istandsætte lejemålet, så det er klar til en ny lejer. 

Inden du sender en flytteopgørelse, skal du afholde et fraflytningssyn med lejeren, hvor der udarbejdes en fraflytningsrapport. Her gennemgås lejemålet, og det noteres, hvad der skal istandsættes.

Du laver flytteopgørelsen på baggrund af fraflytningsrapporten.

Hvad skal en flytteopgørelse indeholde?

En flytteopgørelse skal indeholde en klar oversigt over, hvor mange penge der er brugt på istandsættelse. Det udmønter sig i de generelle krav til en god flytteopgørelse:

  • Der er vedlagt faktura/kvittering for hver udgift
  • Hver udgift er noteret separat
  • Der er noteret en samlet udgift for istandsættelsen

 

På den måde kan lejeren vurdere, hvorvidt de mener, at flytteopgørelsen er rimelig. 

Som udgangspunkt har lejeren indbetalt et depositum i forbindelse med indflytningen. Du har ret til at bruge lejerens depositum på istandsættelsen, ligesom du må sende en ekstraregning, hvis beløbet for istandsættelsen overstiger det indbetalte depositum.

Hvornår er fristen for en flytteopgørelse?

Der er ingen regler i lejeloven for, hvornår du skal aflevere flytteopgørelsen til lejeren. Men fristen siger, at det skal være “inden for rimelig tid”. Rimelig tid kan variere alt efter istandsættelsens omfang og lejemålets størrelse.

Det er dog almindelig kutyme, at du afleverer flytteopgørelsen indenfor otte uger efter flyttesynet.

Flytteopgørelse i forhold til lejeloven

Udover at der er et specifikationskrav til flytteopgørelsen, er der også regler for, hvilke udgifter du må notere på flytteopgørelsen og dermed kræve betalt af lejer.

Du må kun istandsætte ting, der er angivet i fraflytningsrapporten, som udarbejdes ved flyttesynet. Den eneste afvigelse er “skjulte mangler”, som ikke kunne opdages ved flyttesynet. Derfor skal der være sammenhæng mellem flytteopgørelsen og fraflytningsrapporten. 

Du må også kun istandsætte de dele af lejemålet, hvor lejeren har haft vedligeholdelsespligten. Oftest vil det være den indvendige vedligeholdelse, men det aftales i lejekontrakten. Det er derudover kun tilladt at igangsætte en “normalistandsættelse”. Det vil sige, at istandsættelsen kun indebærer de dele af lejemålet, der ikke er et resultat af normal slid og ælde. Dog har du som udgangspunkt altid ret til at istandsætte dele af lejemålet, der eventuelt skulle være skadet på grund af lejerens misligholdelse for lejers regning.

Hvis lejeren mener, at din flytteopgørelse er urimelig, og at vedkommende skal betale for meget for istandsættelsen, eller de ikke mener de skal betale for istandsættelsen af specifikke dele af lejemålet, kan lejeren kontakte dig og kræve en forklaring.

Kan I ikke blive enige, kan lejeren kontakte Huslejenævnet for at lave en sag. Huslejenævnet kan tage stilling til, om din flytteopgørelse er urimelig eller ej.

Generelle misforståelser

Der er mange, der blander flytteopgørelsen sammen med andre ting i forbindelse med en fraflytning. Derfor har vi lavet en liste over de største misforståelser:

  • At en fraflytningsrapport og en flytteopgørelse er det samme – det er det ikke. En fraflytningsrapport er den rapport, der udarbejdes i forbindelse med flyttesynet, og er en oversigt over, hvad der skal istandsættes.  
  • At udlejeren ikke må istandsætte for mere end depositummet – det må udlejeren gerne.

Ofte stillede spørgsmål

En flytteopgørelse er en opgørelse, som udlejeren laver, når lejeren fraflytter et lejemål. Flytteopgørelsen viser, hvad det har kostet at istandsætte lejemålet. 

Ja, som udlejer skal du give lejeren en flytteopgørelse.

Der er ingen krav i lejeloven, men du skal aflevere flytteopgørelsen til lejeren inden for “rimelig tid”. De fleste udlejere har lavet en flytteopgørelse senest otte uger efter flyttesynet.

Når du afholder flyttesyn med lejeren, laver I i fællesskab en fraflytningsrapport, som fortæller, hvad der skal istandsættes i lejemålet. Flytteopgørelsen er opgørelsen over, hvad det har kostet at istandsætte de ting, der er noteret i fraflytningsrapporten.

Specifikationskravet er et krav til, at flytteopgørelsen skal være gennemsigtig over for lejeren. Derfor skal det tydeligt fremgå, hvad hver udgift er brugt på, så lejeren kan vurdere rimeligheden af flytteopgørelsen. 

Lars Horsbøl

Lars er Co-founder og CEO af dataplatformen “Resights” og vært på podcasten “Ejendomsinvestoren” og “Fremtidsfabrikken”. Som ejendomsinvestor er Lars personligt engageret i ejendomsbranchen.

Linkedin

Mail

Flere begreber

Købsaftale

En købsaftale er en juridisk aftale mellem to parter, hvor sælgeren forpligter sig til at overdrage en ejendom til køberen mod betaling af en aftalt pris.
Lars Horsbøl
Læsetid: 2 min.

Byggeret

Byggeret er din ret som boligejer til at opføre bygninger på din ejendom, så længe det sker inden for de fastsatte regler.
Læs mere her!
Lars Horsbøl
Læsetid: 3 min.

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding