Ejendomsinvestering

Beboerrepræsentation i privat udlejning

Lars Horsbøl,
Ejendomsinvestor
Læsetid: 6 min.
Sidst opdateret: 01/02/2024

Indhold:

En beboerrepræsentation er i lejeloven beskrevet som en samling af lejere, der er valgt blandt lejerne til at varetage lejernes interesser over for udlejer.

Hvad er en beboerrepræsentation i privat udlejning

En beboerrepræsentation er en samling af lejere, der er valgt til at varetage lejernes interesser over for udlejer. Beboerrepræsentationen giver lejerne i en ejendom mulighed for at vælge repræsentanter, der kan varetage deres interesser i forhold til det lejede og agere som forhandlingspart over for udlejeren. Målet er her at skabe et solidt grundlag for samarbejdet mellem lejerne og udlejeren i den pågældende ejendom. Lejeloven lægger derfor vægt på, at beboerrepræsentationen skal skabe et positivt og konstruktivt samarbejde om forhold af fælles interesse i ejendommen. 

I større priavte udlejnings ejendomme kan du som udæejer stå i en situation hvor dine lejere oprætter end beboerrepræsentaiton bestående af repræsentanter som de fælles har valgt. Som udlejer giver det dig en mulgihed for at få et indblik i lejerenes forhold og mening samt forholde og informere dem fælles om diverse udlejnings forhold.

Hvornår kan en beboerrepræsentation oprettes under privat udlejning?

Lejere har beføjelse til at udpege beboerrepræsentanter i ejendomme, som opfylder mindst ét af følgende kriterier:

  • Ejendommen består af mindst 6 beboelseslejligheder.
  • Ejendommen er opdelt i ejerlejligheder, og udlejeren ejer mindst 6 beboelseslejligheder i ejerforeningen.
  • Ejendommen tilhører en andelsboligforening, hvor mindst 6 af beboelseslejlighederne ikke er beboet af andelshavere.


Derudover skal det bemærkes, at et flertal af lejerne i en ejendom med færre end seks beboelseslejligheder har samme status i lejeloven som en beboerrepræsentation.


Du kan læse mere om generel opsigelse og ophævelse af lejemål i dette blogindlæg –
Udlejers ophævelse af lejemål – guide og template (2023)

Hvilken indflydelse har beboerrepræsentationen ifølge lejeloven?

Udover at beboerrepræsentationen har krav på en generel oplysning og indflydelse på forhold i ejendommen, så fremgår det også af eksplicit af lejeloven §191, at beboerrepræsentationen kan følgende:

  • Få oplysning om, hvem der ejer ejendommen, og hvem der administrerer den.
  • Drøfte ethvert spørgsmål af betydning for ejendommens drift med udlejeren.
  • Blive holdt orienteret, når der foretages genudlejning af lejligheder i ejendommen.
  • Blive holdt orienteret om udlejerens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer.

Hvad betyder beboerrepræsentationen for dig som privat udlejer?

Da beboerrepræsentationen har relativt stor indflydelse på driften af den udlejede ejendom, er der en del, som udlejer skal tage hensyn til, når der er en beboerrepræsentation i ejendommen. De af lejeloven sikrede rettigheder udmønter sig i, at beboerrepræsentationen oplyses om, og har indflydelse på følgende:

Husorden: Når en husorden vedtages, har beboerrepræsentationen krav på indflydelse, medmindre lejer har vægtige grunde til at modsætte sig dette. Læs mere i indlægget om husorden.


Huslejestigning: Uanset grundlaget for reguleringen af huslejen, har beboerrepræsentationen ret til at gennemgå denne på vegne af ejendommes lejere.


Regnskab: Beboerrepræsentationen har ret til oplysning om, og gennemgåelse af, alle budgetter, der relaterer sig til drift af ejendommen.


Klager: Klager over lejere, som er fremsat af andre lejere, skal fremvises for beboerrepræsentationen.


Renoverings- og vedligeholdelsesplaner: Større renoverings og vedligeholdelsesplaner, som ikke indgår i den normale drift af ejendommen skal fremvises for beboerrepræsentationen


Afgørelse af tvister: Afgørelser af tvister, hvor en lejer har fået delvis eller fuldkommen medhold skal bringes for beboerrepræsentationen.


Som tommelfingerregel er det derfor altid en god ide at oplyse beboerrepræsentationen ved ændringer i ejendommens drift, når det har betydning for ejendommens lejere.

Ofte stillede spørgsmål

En beboerrepræsentation er i lejeloven beskrevet som en samling af lejere, der er valgt blandt lejerne til at varetage lejernes interesser over for udlejer.

Beboerrepræsentationen har i store træk beføjelser til at få oplysning om, hvem der ejer ejendommen, og hvem der administrerer den. Derudover kan repræsentationen drøfte ethvert spørgsmål af betydning for ejendommens drift med udlejeren. De kan blive holdt orienteret, når der foretages genudlejning af lejligheder i ejendommen samt ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer.

Lars Horsbøl

Lars er Co-founder og CEO af dataplatformen “Resights” og vært på podcasten “Ejendomsinvestoren” og “Fremtidsfabrikken”. Som ejendomsinvestor er Lars personligt engageret i ejendomsbranchen.

Linkedin

Mail

Flere begreber

Tvister

En juridisk tvist er en uenighed mellem lejer og udlejer, som viderebringes til huslejenævnet og boligretten til afgørelse.

Læs mere her!

Lars Horsbøl
Læsetid: 4 min.

Udlejning af ejendom: Det skal du vide

Artiklen her gennemgår de vigtigste principper og giver praktiske tips og tricks baseret på vores egen erfaring med udlejningsejendomme.
Mille Venning
Læsetid: 12 min.

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding