Ejendomsinvestering

Etageareal

Lars Horsbøl,
Ejendomsinvestor
Læsetid: 3 min.
Sidst opdateret: 17/07/2024

Indhold:

Etagearealet er det samlede areal i en ejendom, hvor alle godkendte rum er talt med. Dermed adskiller etagearealet sig fra boligarealet, hvor kun godkendte rum til beboelse tælles med.

Hvad er et etageareal?

Et etageareal er det samlede areal på alle etager i en bygning. Med til etagearealet skal medregnes rum, som er godkendt til brug – og dermed også arealer, som man ikke kan bruge til beboelse, men som er godkendt til andre funktioner. Det kan f.eks. være en kælder.

Dermed skiller etagearealet sig ud fra boligarealet. 

Hvordan beregnes etagearealet?

Du tager summen af bruttoarealet på alle etager og lægger det sammen for at finde etagearealet. Du skal medregne ubeboelige rum, udnyttede tagetager, altanlukninger og lignende arealer. Bruttoarealet er en måling, som foretages på ydersiden af bygningens vægge.

Du skal ikke medregne:

  • Åbne altaner
  • Åbne tagterrasser
  • Dele af kælderen, hvor omgivende terræn ligger mindre end 1,25 meter under loftet
  • Affaldsrum
  • Hemse på under 4,5 m2
  • Udvendige brandtrapper
  • Udvendige trapper og altangange projektion på terræn
  • Udvendig efterisolering på maks 25 cm på enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse
  • Sikringsrum til sikringsrumspligtige bygninger samt offentlige beskyttelsesrum

Det samlede areal af alle rum, der skal tælles med, udgør etagearealet. 

Hvordan adskiller etagearealet sig fra boligarealet?

Etagearealet og boligarealet er ikke det samme.

Boligarealet er det samlede areal af alle rum, der er godkendt til beboelse, mens etagearealet er det samlede areal af alle godkendte rum – også rum man ikke kan bo i. Det kan f.eks. være et kælderrum.

Dermed kan etagearealet være større end boligarealet, og du skal huske at skelne mellem de to, når du oplyser omkring areal på dit lejemål.

Brutto- og nettoareal

Der er forskel på brutto- og nettoareal. 

Bruttoarealet måles på ydersiden af bygningen og inkluderer dermed også ydervægge. Nettoarealet udgøres kun af “gulvarealet” og måles derfor indefra. 

Derfor vil bruttoarealet være større end nettoarealet. Det er bruttoarealet, der benyttes i BBR (bygnings- og boligregistret), og det er bruttoarealet, du måler efter, når du skal finde etagearealet. 

Nettoareal vil derimod give en bedre indikation af, hvor stort det brugbare areal i ejendommen er.

Ofte stillede spørgsmål

Etagearealet er det samlede areal på samtlige brugte etager i en bygning. Også ubeboelige rum.

Du tager summen af bruttoarealerne på alle etager og lægger dem sammen for at få etagearealet.

Etagearealet medregner rum, der er godkendte, men som man ikke nødvendigvis kan bo i – f.eks. en kælder. Boligarealet måles kun ud fra rum, der er godkendt til beboelse.

Lars Horsbøl

Lars er Co-founder og CEO af dataplatformen “Resights” og vært på podcasten “Ejendomsinvestoren” og “Fremtidsfabrikken”. Som ejendomsinvestor er Lars personligt engageret i ejendomsbranchen.

Linkedin

Mail

Flere begreber

Afkastkrav

Afkastkrav refererer til den forventede fortjeneste, som en investor vurderer er passende kompensation for den risiko, der er forbundet med investeringen.
Lars Horsbøl
Læsetid: 2 min.

Markedsleje

Markedsleje, også kaldet “fri leje” eller “fri markedsleje”, er en måde at fastsætte husleje på, hvor lejens størrelse alene afgøres af aftalen mellem lejer og udlejer.
Mille Venning
Læsetid: 6 min.

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding