Ejendomsinvestering

Bruttoareal og nettoareal

Lars Horsbøl,
Ejendomsinvestor
Læsetid: 4 min.
Sidst opdateret: 21/03/2024

Indhold:

Bruttoareal og nettoareal er to forskellige måder at opgøre arealet af en ejendom på. Bruttoarealet benyttes i BBR (bygnings- og boligregistret), hvor der ikke findes en officiel definition eller brug af et ejendoms nettoareal.

Hvad er brutto- og nettoareal?

Bruttoarealet og nettoarealet for en ejendom er to forskellige måder, som man kan opgøre arealet af en ejendom på. Bruttoarealet defineres som en bygnings areal inklusiv ydervægge, altså måles det på ydersiden af bygningen, hvor nettoarealet kun udgøres af “gulvarealet”. Nettoarealet er altså en bygnings areal foruden ydervæggene og måles derfor indefra.

Det er vigtigt, at man følger reglerne for opmåling af bruttoareal, når man indberetter målet af en ejendom i BBR (bygnings og boligregistret), da arealet i BBR er udgangspunktet for det lejede i lejekontrakter, ejendomsskat osv.

Derudover findes der en række forskellige areal termer som vi løber igennem:

  • Bruttoareal
  • Nettoareal
  • Bygningsareal
  • Bebygget areal
  • Boligareal
  • Samlede boligareal

Bruttoareal i BBR

BBR-registret benytter sig kun af bruttoarealet, og det er dette mål, der kan betragtes som det “officielle” areal for en ejendom. Vurderingsstyrelsen fører tilsyn med BBR, som har udgivet denne info om bruttoarealet:

Areal vejledning til BBR: “Arealer i BBR opgøres efter bruttoarealprincippet. Det betyder, at bygningers arealer opgøres ved at måle i vandret plan på ydersiden af ydervæggene i plan med færdigt gulv. Boligens arealer opgøres ligeledes som bruttoetagearealer, dvs. boligens samlede areal skal måles til ydersiden af ydervæggene. Der kan i andre sammenhænge, f.eks. ved køb af gulvtæpper, være behov for at kende nettoarealet, her forstået som det indvendige gulvareal i samtlige rum. Denne oplysning findes ikke i BBR. BBR-arealet vil således altid være større end nettoarealet, idet væggene medregnes.”

Du kan læse mere om bruttoarealet i denne pdf udstedt af bbr.dk

Hvad er bygningsarealet?

“Bygningsarealet” eller “det samlede bygningsareal” er det samlede bruttoareal for alle etager i en bygning. Har man f.eks. en bygning med en stueetage på 100 kvm, og en førstesal med samme mål, er det samlede bygningsareal 200 kvm.

Hvad er bebygget areal?

Bebygget areal er en bygnings “fodaftryk” på jorden. Bbr beskriver det bebyggede areal som: 

“Det bebyggede areal er bygningens fodaftryk på jorden. Arealet af karnapper, lukkede altaner og lignende medtages til den linie, som bygningens ydervægge angiver. Arealet af åbne, overdækkede terrasser, åbne altaner og åbne indgangspartier”

Hvad er boligarealet?

Boligarealet måles på samme måde som det bebyggede areal, men er kun det bruttoareal, der er godkendt til beboelse. Tager vi et enfamiliehus som eksempel, vil det bebyggede areal og boligarealet typisk være det samme, da hele bygningens “fodaftryk” på jorden er godkendt til beboelse.

Hvad er det samlede boligareal?

Det samlede boligareal er summen af alle rum, som er af kommunen godkendt til beboelse. Dette er typisk køkken, soveværelse, toilet osv. Hvis der f.eks. forekommer kælderarealer, der også er godkendt til beboelse, så tæller disse også med i det samlede boligareal. Det samlede boligareal minder derfor om det samlede bygningsareal, men her er det kun den del af det samlede bygningsareal, som er godkendt til beboelse.

Hvordan finder man en ejendoms brutto- og nettoareal?

bbr.dk kan man både finde bygningsarealet og boligarealet opmålt på bruttoarealet. Da nettoarealet ikke skal registreres nogle steder, er det op til den individuelle ejendomsejer at opmåle dette. Man kan derudover også bruge resights.dk, der samler data fra bl.a. bbr i et overskueligt overblik. 

Her et eksempel på det overblik men kan finde på alle ejendomme og bygninger i danmark. På både bygning- og enhedsniveau.

Du kan læse mere om hvordan du kan undersøge ejendomme på resights her.

Ofte stillede spørgsmål

Bruttoarealet måles inklusiv ydervægge, altså på ydersiden af bygningen, hvor nettoarealet kun udgøres af “gulvarealet”. Nettoarealet er altså en bygnings areal foruden ydervæggene og måles derfor indefra.

“Bygningsarealet” eller “det samlede bygningsareal” er det samlede bruttoareal for alle etager i en bygning. Har man f.eks. en bygning med en stueetage på 100 kvm, og en førstesal med samme mål, er det samlede bygningsareal 200 kvm.

Boligarealet måles på samme måde som det bebyggede areal, men er kun det bruttoareal, der er godkendt til beboelse. Tager vi et enfamiliehus som eksempel, vil det bebyggede areal og boligarealet typisk være det samme, da hele bygningens “fodaftryk” på jorden er godkendt til beboelse.

Lars Horsbøl

Lars er Co-founder og CEO af dataplatformen “Resights” og vært på podcasten “Ejendomsinvestoren” og “Fremtidsfabrikken”. Lars er dybt engageret i ejendomsbranchen og er vært på Ejendomsinvestoren hvor han interviewer aktører i ejendomsbranchen

Linkedin

Mail

Flere begreber

Lejekontrakt

Det er vigtigt at have styr på reglerne i og omkring en lejekontrakt. Læs mere om hvad du skal vide som udlejer her!
Lars Horsbøl
Læsetid: 2 min.

Tingbogsattest

En tingbogsattest er et uddrag af de vigtigste oplysninger om en ejendom, som er registreret i tingbogen.

Læs mere her!
Lars Horsbøl
Læsetid: 2 min.

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding