Indhold:

Ejendomsdatarapport

Forfatter:
Lars Horsbøl

En ejendomsdatarapport er en rapport, der indeholder alle relevante oplysninger om en ejendom. Rapporten indhentes ofte i forbindelse med ejendomshandler, da den indeholder informationer om ejendommens størrelse, alder, beliggenhed og andre faktorer, som kan påvirke ejendomsværdien.

Estimeret læsetid: 4 min.    Sidst opdateret: 03/06/2023

Hvad er en ejendomsdatarapport?

En ejendomsdatarapport er en samling af oplysninger om en ejendom, som er registreret i offentlige registre. Heraf navnet ejendomsdatarapport. Den er særligt vigtig for dig som potentiel køber af en ejendom, da den giver et hurtigt overblik over de vigtigste faktorer vedrørende ejendommen, hvilke kan have indflydelse på værdien. Det anbefales derfor, at du indhenter denne rapport, inden du underskriver købsaftalen, da dette potentielt kan afværge uforudsete omkostninger. 

Det er vigtigt, at rapporten ikke er forældet, og den skal være opdateret inden for de seneste 3 måneder før dit boligkøb. For at undgå dette, kan de fleste rapporter fornyes inden for et halvt år af bestillingen for at sikre, at dataen er aktuel. Det er typisk ikke nødvendigt at betale ekstra for at få en fornyet ejendomsdatarapport.

Hvad indeholder en ejendomsdatarapport?

Ejendomsrapporter varierer i indhold, men indeholder typisk flere af de samme grunddata på ejendommen. Disse kan tilgås online af både private og professionelle datakilder. Få oplysninger er dog forbeholdt ejeren, og deles kun med eventuelle købere med sælgers samtykke. 

Ejendomsdatarapporter kan indeholde nogle af følgende oplysninger:

Bygninger 

 • Energimærke 
 • Fredede bygninger 
 • BBR-oplysninger 
 • Elinstallationsrapport
 • Tilstandsrapport
 

Økonomi

 • Ejerforhold
 • Ejendomsskat
 • Restancer til SKAT
 • Ejendomsværdi
 

Jordforurening 

 • Registreret jordforurening 
 • Jordforureningsattest
 

Planer

 • Lokalplaner og byggeret
 • Kommuneplaner
 • Vejforsyningskort – er der tale om en offentlig vej eller privat/fællesvej
 

Vand

 • Kloakforhold
 • Aktuel vandforsyning

 

Natur, skov og landbrug 

 • Beskyttet natur og vandløb, åer og søer
 

Bygge- og beskyttelseslinjer

 • Skovbyggelinjer
 • Kirkebyggelinjer

Hvor finder jeg en ejendomsdatarapport?

Mange bestiller ejendomsdatarapporter online via boligejer.dk. Hver rapport koster et gebyr på 70 kr. pr. 2022. Meget af dataen kan desuden tilgås direkte i de offentlige ejendomsdataregistre, som fx. BBR (Bygnings- og Boligregistret), og OIS (Den Offentlige Informationsserver). Det er desuden muligt at bestille disse rapporter igennem andre systemer, som er integreret med Boligejer.

Dette er med til at udbrede ejendomsdatarapporterne, da de bliver gjort tilgængelige i systemer, som professionelle aktører anvender, herunder dataplatforme som Resights. Ved hjælp af Resights kan du fx. gratis og nemt hente en datarapport på alle ejendomme med de mest essentielle informationer.

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding.

Hvem laver en ejendomsdatarapport?

Boligejer, forankret i Erhvervsstyrelsen, udarbejder de mest udbredte ejendomsdatarapporter. Disse anvendes ofte ved ejendomshandler, da fortrolige dokumenter som ejendomsskattebilletten kan inkluderes med sælgers samtykke. Private udbydere af ejendomsdata har ikke samme mulighed for at formidle fortrolige dokumenter, selvom rapporternes grunddata er offentligt tilgængelige og er derfor som udgangspunkt ens.

Nem adgang til ejendomsoplysninger med Resights

Langt de fleste informationer om landets ejendomme er offentligt tilgængelige, men spredt ud over en række offentlige registre. Det kan derfor være tidskrævende at indhente disse data manuelt, og derefter formattere og kombinere dem. Ejendomsdatarapporterne kan erstatte denne manuelle process, og det samme kan dataplatforme som Resights, hvor de offentlige data samles og visualiseres. 

Resights generer desuden automatisk ejendomsdatarapporter på alle landets ejendomme, som alle med adgang til systemet frit kan tilgå. Disse har altså ikke engangsgebyrer, som Boligejers rapporter. Dette kan især være en fordel for dig som professionel aktør, hvis du har behov for hurtigt at undersøge flere ejendomme, uden at omfanget af dit arbejde bliver påvirket af engangsgebyrer.

Lignende begreber:

Købsaftale

En købsaftale er en juridisk aftale mellem to parter...

Byggeret

Byggeret er din ret som boligejer til at opføre...

Tingbogsattest

er et uddrag af de vigtigste oplysninger om en ejendom...

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding