Ejendomsinvestering

Ejendomsdatarapport

Lars Horsbøl,
Ejendomsinvestor
Læsetid: 3 min.
Sidst opdateret: 09/06/2023

Indhold:

En ejendomsdatarapport er en rapport, der indeholder alle relevante oplysninger om en ejendom. Rapporten indhentes ofte i forbindelse med ejendomshandler, da den indeholder informationer om ejendommens størrelse, alder, beliggenhed og andre faktorer, som kan påvirke ejendomsværdien.

Hvad er en ejendomsdatarapport?

En ejendomsdatarapport er en samling af oplysninger om en ejendom, som er registreret i offentlige registre. Heraf navnet ejendomsdatarapport. Den er særligt vigtig for dig som potentiel køber af en ejendom, da den giver et hurtigt overblik over de vigtigste faktorer vedrørende ejendommen, hvilke kan have indflydelse på værdien. Det anbefales derfor, at du indhenter denne rapport, inden du underskriver købsaftalen, da dette potentielt kan afværge uforudsete omkostninger. 

Det er vigtigt, at ejendomsdatarapporten ikke er forældet, og den skal være opdateret inden for de seneste 3 måneder før dit boligkøb. For at undgå dette, kan de fleste rapporter fornyes inden for et halvt år af bestillingen for at sikre, at dataen er aktuel. Det er typisk ikke nødvendigt at betale ekstra for at få en fornyet ejendomsdatarapport.

Hvad indeholder en ejendomsdatarapport?

Em ejendomsrapport varierer i indhold, men indeholder typisk flere af de samme grunddata på ejendommen. Disse kan tilgås online af både private og professionelle datakilder. Få oplysninger er dog forbeholdt ejeren, og deles kun med eventuelle købere med sælgers samtykke.

Ejendomsdatarapporter kan indeholde nogle af følgende oplysninger:

Bygninger 

 • Energimærke
 • Fredede bygninger
 • BBR-oplysninger
 • Elinstallationsrapport
 • Tilstandsrapport

 

Økonomi

 • Ejerforhold
 • Ejendomsskat
 • Restancer til SKAT
 • Ejendomsværdi

 

Jordforurening 

 • Registreret jordforurening
 • Jordforureningsattest

 

Planer

 • Lokalplaner og byggeret
 • Kommuneplaner
 • Vejforsyningskort – er der tale om en offentlig vej eller privat/fællesvej

 

Vand

 • Kloakforhold
 • Aktuel vandforsyning

Natur, skov og landbrug 

 • Beskyttet natur og vandløb, åer og søer

 

Bygge- og beskyttelseslinjer

 • Skovbyggelinjer
 • Kirkebyggelinjer

Hvem har adgang til at indhente ejendomsdatarapporten?

Det er kun boligejeren eller en person med en fuldmagt som kan indhente den fulde ejendomsdatarapport. Andre personer har altså kun adgang til at indhente en række af de overstående oplysninger som fx. tilstandsrapport.

Hvor finder jeg en ejendomsdatarapport?

Mange bestiller ejendomsdatarapporter online via boligejer.dk. Hver rapport koster et gebyr på 70 kr. pr. 2022. Meget af dataen kan desuden tilgås direkte i de offentlige ejendomsdataregistre, som fx. BBR (Bygnings- og Boligregistret), og OIS (Den Offentlige Informationsserver). Det er desuden muligt at bestille disse rapporter igennem andre systemer, som er integreret med Boligejer. Dette er med til at udbrede ejendomsdatarapporterne, da de bliver gjort tilgængelige i systemer, som professionelle aktører anvender, herunder dataplatforme som Resights. Ved hjælp af Resights kan du fx. gratis og nemt hente en datarapport på alle ejendomme med de mest essentielle informationer.

Hvor længe er en ejendomsdatarapport gyldig?

En ejendomsdatarapport i Danmark er gyldig i 6 måneder fra udstedelsesdatoen. Hvis ejendommen ikke er solgt inden for disse 6 måneder, skal der udarbejdes en ny rapport. Dette er for at sikre, at alle oplysninger er opdaterede og nøjagtige på tidspunktet for salget.

Hvem laver en ejendomsdatarapport?

Boligejer, forankret i Erhvervsstyrelsen, udarbejder de mest udbredte ejendomsdatarapporter. Disse anvendes ofte ved ejendomshandler, da fortrolige dokumenter som ejendomsskattebilletten kan inkluderes med sælgers samtykke. Private udbydere af ejendomsdata har ikke samme mulighed for at formidle fortrolige dokumenter, selvom rapporternes grunddata er offentligt tilgængelige og er derfor som udgangspunkt ens.

Køb ejendomsdatarapport

En ejendomsdatarapport er som regel sælger betalt og koster 70kr. Du kan indhente rapporten via: boligejer.dk.

Ofte stillede spørgsmål

En ejendomsdatarapport er en rapport, der indeholder alle relevante oplysninger om en ejendom. Rapporten indhentes ofte i forbindelse med ejendomshandler, da den indeholder informationer om ejendommens størrelse, alder, beliggenhed og andre faktorer, som kan påvirke ejendomsværdien.​

Mange bestiller ejendomsdatarapporter online via boligejer.dk. Hver rapport koster et gebyr på 70 kr. pr. 2022. Meget af dataen kan desuden tilgås direkte i de offentlige ejendomsdataregistre, som fx. BBR (Bygnings- og Boligregistret), og OIS (Den Offentlige Informationsserver).

En ejendomsdatarapport i Danmark er gyldig i 6 måneder fra udstedelsesdatoen. Hvis ejendommen ikke er solgt inden for disse 6 måneder, skal der udarbejdes en ny rapport.

Boligejer, forankret i Erhvervsstyrelsen, udarbejder de mest udbredte ejendomsdatarapporter.

Lars Horsbøl

Lars er Co-founder og CEO af dataplatformen “Resights” og vært på podcasten “Ejendomsinvestoren” og “Fremtidsfabrikken”. Som ejendomsinvestor er Lars personligt engageret i ejendomsbranchen.

Linkedin

Mail

Flere begreber

Købsaftale

En købsaftale er en juridisk aftale mellem to parter, hvor sælgeren forpligter sig til at overdrage en ejendom til køberen mod betaling af en aftalt pris.
Lars Horsbøl
Læsetid: 2 min.

Byggeret

Byggeret er din ret som boligejer til at opføre bygninger på din ejendom, så længe det sker inden for de fastsatte regler.
Læs mere her!
Lars Horsbøl
Læsetid: 3 min.

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding