Byggeret

Estimeret læsetid: 2 min.    Sidst opdateret: 07/03/2023

Byggeret er din ret som boligejer til at opføre bygninger på din ejendom, så længe det sker inden for de fastsatte regler. Kommunen er ansvarlig for at give tilladelse til byggeri, så længe alle byggetekniske krav og lokalplanen overholdes.

Hvad er en byggeret?

Byggeretten er en vigtig rettighed for dig som ejer af fast ejendom, fordi den giver dig mulighed for at udvikle og forbedre ejendommen. For at udøve byggeretten skal du følge bestemmelserne i din lokalplan og andre regler, der er fastsat af kommunen. Du kan finde alle lokalplaner og regler relevant for specifikke ejendomme på resights.dk eller hos Plan- og landdistriktsstyrelsen

Når du ansøger om byggetilladelse, vil kommunen undersøge ansøgningen for at sikre, at alle byggetekniske krav er opfyldt, og at du ikke strider mod lokalplanen. Byggeretten giver ejeren tilladelse til at bygge inden for de fastsatte rammer, såsom bebyggelsesprocent, grundens størrelse, etageantal, højde- og afstandsforhold. Kommunen kan ikke nægte at godkende bygninger hvis bestemmelserne i §§ 170-186 overholdes. 

Efter dit byggeri er godkendt og udført, skal kommunen føre tilsyn af byggeriet for at sikre, at det er bygget lovmæssigt. Hvis de finder nogen ulovlige forhold i byggeriet, vil kommunen indlede en partshøring og foretage en helhedsvurdering af omfanget og indvirkningen på omgivelserne. Med formål at lovligøre de ulovlige forhold. 

I visse situationer kan kommunen udstede et påbud, der giver ret til at overtræde bestemmelserne. Eksempelvis kan der være situationer, hvor der er behov for at udføre midlertidigt byggearbejde, der kræver en dispensation fra bestemmelserne. Disse påbud er typisk kun gyldige i en kortere periode og under visse forudsætninger.

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding.

Sådan kan en byggeret på grund udnyttes

Din byggeret kan bruges på forskellige måder, afhængig af din lokalplan og bestemmelser. Nogen af måderne din byggeret kan udnyttes på er:

  • Opførsel af enkeltstående huse: rækkehus, villa eller andre type boliger 
  • Opførsel af etageboliger: hvis lokalplanen tillader det, kan du opføre etageejendomme 
  • Opførsel af erhvervsbygninger: Det kan være butikker, kontorer, lagerfaciliteter eller andre typer erhvervsbygninger
  • Renovering eller udvidelse af bygninger: renovere eller udvide eksisterende bygninger

Lignende begreber:

Tingbogsattest

En tingbogsattest er et uddrag af de vigtigste oplysninger...

Salgsopstilling

En salgsopstilling er en beskrivelse af en bolig...

Købsaftale

En købsaftale er en juridisk aftale mellem to parter...

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding