EJENDOMSINVESTERINGER

Byggeret

Byggeret

Læsetid: 4 min.
Sidst opdateret: 07/03/2023
Læsetid: 4 min.
Sidst opdateret: 07/03/2023
Indhold:

Byggeret er din ret som boligejer til at opføre bygninger på din ejendom, så længe det sker inden for de fastsatte regler. Kommunen er ansvarlig for at give tilladelse til byggeri, så længe alle byggetekniske krav og lokalplanen overholdes.

Hvad er en byggeret?

Byggeretten er en vigtig rettighed for dig som ejer af fast ejendom, fordi den giver dig mulighed for at udvikle og forbedre ejendommen. For at udøve byggeretten skal du følge bestemmelserne i din lokalplan og andre regler, der er fastsat af kommunen. Du kan finde alle lokalplaner og regler relevant for specifikke ejendomme på resights.dk eller hos Plan- og landdistriktsstyrelsen

Når du ansøger om byggetilladelse, vil kommunen undersøge ansøgningen for at sikre, at alle byggetekniske krav er opfyldt, og at du ikke strider mod lokalplanen. Byggeretten giver ejeren tilladelse til at bygge inden for de fastsatte rammer, såsom bebyggelsesprocent, grundens størrelse, etageantal, højde- og afstandsforhold. Kommunen kan ikke nægte at godkende bygninger hvis bestemmelserne i §§ 170-186 overholdes. 

Efter dit byggeri er godkendt og udført, skal kommunen føre tilsyn af byggeriet for at sikre, at det er bygget lovmæssigt. Hvis de finder nogen ulovlige forhold i byggeriet, vil kommunen indlede en partshøring og foretage en helhedsvurdering af omfanget og indvirkningen på omgivelserne. Med formål at lovligøre de ulovlige forhold. 

I visse situationer kan kommunen udstede et påbud, der giver ret til at overtræde bestemmelserne. Eksempelvis kan der være situationer, hvor der er behov for at udføre midlertidigt byggearbejde, der kræver en dispensation fra bestemmelserne. Disse påbud er typisk kun gyldige i en kortere periode og under visse forudsætninger.

Hvad er bebyggelsesprocent?

Bebyggelsesprocenten bestemmer hvor meget af en grund der kan bebygges. Det beregnes som forholdet mellem det samlede byggede areal og grundens størrelse. Procenten kan variere efter lokalplanen og zone. Det er vigtigt at tjekke lokale regulativer før byggeri.

Eksempel på bebyggelsesprocent

Lad os forestille os, at du ejer en grund på 1.000 kvadratmeter. Hvis den lokale byplanlægning har bestemt, at bebyggelsesprocenten for din zone er 50%, betyder det, at du har ret til at bygge op til 500 kvadratmeter bygning på din grund.

Bebyggelsesprocenten refererer til det samlede areal af alle bygninger på grunden – herunder hovedbygninger, outhuse, garager, skure, og så videre. Desuden skal bygningerne overholde andre regulativer, såsom højderestriktioner, afstande til skel, og andre særlige restriktioner, der kan være gældende i din lokalplan.

For eksempel, hvis du planlægger at bygge et hovedhus på 300 kvadratmeter, en garage på 100 kvadratmeter, og et skur på 100 kvadratmeter, ville du overholde den tilladte bebyggelsesprocent på 50%, da det samlede areal af disse bygninger (300+100+100=500 kvadratmeter) ikke overstiger 50% af din grundstørrelse (1.000 kvadratmeter).

Men hvis du vil tilføje et ekstra skur på 50 kvadratmeter, vil det samlede areal af dine bygninger overstige bebyggelsesprocenten (550 kvadratmeter, som er 55% af din grundstørrelse), og dette vil ikke være tilladt i henhold til den fastsatte bebyggelsesprocent.

Bebyggelsesprocenter i forskelige områder

Bebgyggelsesprocenten variere oftest med hvilken type boligområde grunden ligger i:

  • I by områder, som oftest er bymidter, er bebyggelsesprocenten oftest høj –  typsik mellem 60% og 100%. Det kan for eksemple være i dele af Aarhus og København. 
  • I villakvater områder, er bebgyggelsesprocenten oftest lavere – omkring 30%. Det kan for eksemple være i forstadsområder til størrebyer.
  • I land områder, er bebgyggelsesprocenten oftest lavest – tyspisk under 10%.

Sådan kan en byggeret på grund udnyttes

Din byggeret kan bruges på forskellige måder, afhængig af din lokalplan og bestemmelser. Nogen af måderne din byggeret kan udnyttes på er:

  • Opførsel af enkeltstående huse: rækkehus, villa eller andre type boliger 
  • Opførsel af etageboliger: hvis lokalplanen tillader det, kan du opføre etageejendomme 
  • Opførsel af erhvervsbygninger: Det kan være butikker, kontorer, lagerfaciliteter eller andre typer erhvervsbygninger
  • Renovering eller udvidelse af bygninger: renovere eller udvide eksisterende bygninger

Hvordan udregnes byggeret?

Bebyggerets procenten beregnes ved at dividere det samlede bygningsareal med grundens areal.

Her er et simpelt eksempel:

Antag, at du har en grund på 1.000 kvadratmeter, og lokalplanen angiver en maksimal bebyggelsesprocent på 30%. Dette betyder, at du må bygge op til 300 kvadratmeter (1.000 kvadratmeter * 30% = 300 kvadratmeter).

Hvis du allerede har et hus på 200 kvadratmeter på grunden, har du stadig ret til at bygge yderligere 100 kvadratmeter (300 kvadratmeter – 200 kvadratmeter = 100 kvadratmeter

Ofte stillede spørgsmål

Byggeret er din ret som boligejer til at opføre bygninger på din ejendom, så længe det sker inden for de fastsatte regler. Kommunen er ansvarlig for at give tilladelse til byggeri, så længe alle byggetekniske krav og lokalplanen overholdes.

Bebyggelsesprocenten bestemmer hvor meget af en grund der kan bebygges. Det beregnes som forholdet mellem det samlede byggede areal og grundens størrelse. Procenten kan variere efter lokalplanen og zone. Det er vigtigt at tjekke lokale regulativer før byggeri.

Bebgyggelsesprocenten variere oftest med hvilken type boligområde grunden ligger i. I by områder er bebyggelsesprocenten typsik mellem 60 og 100%, i villakvaterer er det typsik omkring 30% og i landområder er den typsik under 10%. 

Lignende begreber:

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding