EJENDOMSINVESTERINGER

Adkomst

Adkomst

Læsetid: 3 min.
Sidst opdateret: 03/03/2023
Læsetid: 3 min.
Sidst opdateret: 03/03/2023
Indhold:

Adkomst er den juridiske dokumentation for, hvem der har ejendomsret over en ejendom. Adkomsten registreres (tinglyses) i et offentligt register (Tingbogen).

Hvad er adkomst?

At have adkomst til noget vil sige, at man har ret til at råde over det – det kan eksempelvis være en ejendom. Når du overtager en ejendom, skal du have ejendommens skøde tinglyst i Tingbogen, som er et offentligt register over ejerrettigheder for danske ejendomme. 

Når du har tinglyst et skøde, har du adkomst til ejendommen. Et skøde går derfor også under navnet adkomstdokument, da det netop er et juridisk dokument, som giver dig rettigheden til en bestemt ejendom.

Erklæring om adkomst

Ved overtagelse af en ejendom kan adkomsten til ejendommen med fordel tinglyses i Tingbogen. Der er dog ikke noget lovkrav om tinglysning af ejendomsret, men det er en god idé, da det alt andet lige sikrer dine rettigheder.

I forbindelse med andelsboliger vil det alligevel typisk være nødvendigt at få erklæret din adkomst til boligen, hvis du fx ønsker at låne penge i banken ved at stille din andel som sikkerhed.

Her er det nemlig nødvendigt for banken at have et juridisk dokument på din brugsret over andelen, hvilket du kan bevise med en erklæring over adkomsten.

SkabelonSe, hvad en erklæring om adkomst i forbindelse med andelsboliger skal indeholde her

Hvad indeholder adkomsten?

Så vel som at en adkomsten ikke er lovpligtigt er der ikke specifikke form krav til udarbejdelsen. Men nogen af de områder som adkomsten normalt ville komme ind på kan være:

 • Indledning
  • Partsdetaljer
  • Baggrundsinformation
 • Beskrivelse af Ejendommen
  • Adresse
  • Matrikelnummer
 • Tidligere Adkomster
  • Tidligere ejere og transaktioner
  • Servitutter og andre restriktioner
 • Oplysninger om Købet
  • Købspris
  • Betalingsbetingelser
 • Sælgers Erklæringer
  • Information omkring ejendommens tilstand
 • Købers Erklæringer
  • Accept af ejendommens tilstand
  • Accept af betalingsbetingelser
 • Overdragelse og Besiddelse
  • Dato for overdragelse
  • Planer for overtagelse af besiddelse
 • Love og Regler
  • Gældende love og regler i forhold til overdragelsen
 • Diverse Betingelser
  • Særlige betingelser eller aftaler mellem køber og sælger
 • Underskrifter
  • Underskrifter fra både køber og sælger

Hvad er en adkomsthaver?

Man er adkomsthaver, når man har erhvervet retten til at besidde, bruge, eller kontrollere en ejendom eller ressource, normalt gennem køb, arv, eller anden juridisk overførsel. Det kan også være gennem en kontrakt, hvor du får tilladelse til at bruge en ressource, for eksempel i form af en lejekontrakt.

Sådan bliver du adkomsthaver:

 1. Tinglysning: Efter at en købsaftale om en ejendom er indgået og normalt efter at købesummen er overført så skal ejendomsretten overføres dette sker igemmen tinglysningen.
  Tinglysningen er en juridisk registreringsproces, der offentliggør overførslen og beskytter den nye ejer mod krav fra tredjepart.
 2. Adkomstdokument: Som en del af tinglysningsprocessen bliver der blive udstedt et adkomstdokument, som beviser din ret som adkomsthaver. 

Adkomst er ejendomsdata

Idet adkomster registreres i et offentligt register, er det muligt for dig at få adgang til disse oplysninger. Med Resights’ dataplatform kan du nemt og effektivt tilgå samtlige ejendomsdata på en given ejendom, herunder også adkomster.

Ofte stillede spørgsmål

Adkomst er den juridiske dokumentation for, hvem der har ejendomsret over en ejendom. Adkomsten registreres (tinglyses) i et offentligt register (Tingbogen).

Så vel som at en adkomsten ikke er lovpligtigt er der ikke specifikke form krav til udarbejdelsen. Men der findes nogen elementer som ofte indgår hvilket du kan se her over. 

Lignende begreber:

Byggeret

Byggeret er din ret som boligejer til at opføre bygninger...

Markedsleje

Markedsleje, også kaldet “fri leje” eller “fri markedsleje”...

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding