Ejendomsinvestering

Underpant

Lars Horsbøl,
Ejendomsinvestor
Læsetid: 4 min.
Sidst opdateret: 16/03/2023

Indhold:

Underpant er en måde at få et lån på som boliginvestor. Ved underpant får banken en sikkerhed i form af en fysisk genstand, som der tages underpant i. Misligholder du dit lån, kan banken kræve, at du sælger genstanden for at få sine penge.

Hvad er underpant?

Underpant er en måde, hvorpå långiveren kan stille sikkerhed i sit lån på. Med underpant får banken en sikkerhed i form af en fysisk genstand af værdi, som der stilles pant i. 

Skal du f.eks. have et lån til en ejendomsinvestering, kan banken få pantsætning af den faste ejendom, som du investerer i. 

Misligholder du afdraget på dit lån, kan banken kræve sin gæld gennem det pantsatte. Her kan du være tvunget til at sælge genstanden for at betale din gæld. I det her tilfælde en lejlighed eller ejendom. 

Underpant har dermed den betydning, at det gør det nemmere at låne penge til en ejendomsinvestering, og du får selv lov til at beholde den eller de genstande, der pantsættes.

Underpant i ejerpantebrev

Der kan gives underpant i ejerpantebrev for at få et lån af banken. Banken vil dermed have rettighederne over din faste ejendom, indtil lånet er afdraget. 

Du skal som ejer af ejendommen oprette ejerpantebrevet for at give banken en sikkerhed. 

Ejerpantebrevet skal tinglyses, og det koster en tinglysningsafgift på 1,45% af det pantsikrede beløb + 1.825 kroner.

Håndpant og underpant

Udover underpant findes også håndpant – det er de to former for pantsætning, der praktiseres i Danmark.

Den afgørende forskel på underpant og håndpant er, at du får lov til at beholde det pantsatte til dagligt brug ved underpant. Ved håndpant skal genstanden leveres til panthaveren – oftest banken.

Man sikrer underpant ved at lave en tinglysning. På tinglysningen står der, at genstanden er pantsat som en sikkerhed for, at banken får sine penge tilbage.

Pant i fast ejendom skal være underpant, da ejendommen ikke kan overtages af banken.

Ofte stillede spørgsmål

Underpant er en form for pantsætning, hvor panthaveren får sikkerhed i en genstand i forbindelse med et lån. Pantsætteren får lov til at beholde genstanden til daglig brug, men kan blive tvunget til at sælge den, hvis afdraget på lånet misligholdes.

Hvis du misligholder dit lån til banken, kan banken kræve, at du sælger genstanden, som banken har fået underpant i. Det er deres måde at få deres penge retur på.

Tinglysning er en sikringsakt, som er beviset på, at der er underpant i genstanden. Det er en offentlig registrering af, at banken har rettighederne over genstanden.

Et ejerpantebrev er et pantebrev, som du som ejendomsinvestor opretter over for banken. Det betyder, at der er underpant i den faste ejendom, som du har investeret i. Et ejerpantebrev skal tinglyses.

Lars Horsbøl

Lars er Co-founder og CEO af dataplatformen “Resights” og vært på podcasten “Ejendomsinvestoren” og “Fremtidsfabrikken”. Som ejendomsinvestor er Lars personligt engageret i ejendomsbranchen.

Linkedin

Mail

Flere begreber

Afkastkrav

Afkastkrav refererer til den forventede fortjeneste, som en investor vurderer er passende kompensation for den risiko, der er forbundet med investeringen.
Lars Horsbøl
Læsetid: 2 min.

Markedsleje

Markedsleje, også kaldet “fri leje” eller “fri markedsleje”, er en måde at fastsætte husleje på, hvor lejens størrelse alene afgøres af aftalen mellem lejer og udlejer.
Mille Venning
Læsetid: 6 min.

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding