Skodsborgvej 307

Find en anden ejendom via søgefunktionen.

Skodsborgvej 307, 2850 Nærum

BFE: 2100103ESR: 230-6281
Rudersdal Kommune: Nærum By, Nærum, 4ap (Byzone)
Bygning til kontor

Få alle informationer om Skodsborgvej 307, 2850 Nærum på Resights. Undersøg ejendommens sidste handelspris, ejendomsvurdering, størrelse, ejerinfo og meget mere.

Ejendommen er placeret på Skodsborgvej 307, 2850 Nærum. Ejendommen har et bygningsareal på 18.203 m² og blev konstrueret i 1951 på den 28.482 m² store grund. Den seneste handel fandt sted den 23. december 2021, hvor SKANSKA A/S sikrede sig ejendommen i en almindelig fri handel til en værdi á 107 mio. kr. Ejendommen er af det offentlige vurderet til 118 mio. kr., hvoraf grunden udgør 21,6 mio. kr.

Fakta

Industriejendommen er beliggende på Skodsborgvej 307, 2850 Nærum og består af fem bygninger med et samlet bygningsareal på 18.203 m² fordelt på tre erhvervsenheder. Hovedbygningen, der er opført i 1951, blev senest ombygget i 1968 og er lokaliseret på en 28.482 m² stor grund.

Egenskaber

Adressens hovedbygning er bygget i 2 etager. Bygningens ydervægsmateriale er fremstillet af letbetonsten, mens tagmaterialet består af tagpap med stor hældning. Den primære bygning blev senest i 2022 tildelt et energimærke C, og Skodsborgvej 307s årlige energiforbrug er anslået til kr. 1,28 mio.. Den primære anvendelse af ejendommen er til handel og/eller kontor. I kalenderåret 2022 er ejendomsskatten (excl. bidrag og afgifter) 1,45 mio. kr.

Salgs- og vurderingsdata

Seneste tinglyste handel er fra d. 31. marts 2022, hvor værdiansættelsen af ejendommen var 107 mio. kr. i en almindelig fri handel, hvor SKANSKA A/S købte ejendommen af Hottinger Brüel & Kjær A/S. Det giver en kvadratmeterpris på 5.894 kr. Industriejendommen er af det offentlige vurderet til 118 mio. kr., hvoraf grunden udgør 21,6 mio. kr.

Ejerinfo

Ejendommen er ejet af SKANSKA A/S, der primært beskæftiger sig med udlejning af erhvervsejendomme. Den officielle ejer har i alt to ejendomme i porteføljen. Firmaets primære kontaktperson er Peter Nymann-Jørgensen, der også opererer som administrerende direktør.

Hvem ejer Skodsborgvej 307, 2850 Nærum?

SKANSKA A/S ejer Skodsborgvej 307, 2850 Nærum.

Hvor stor er Skodsborgvej 307, 2850 Nærum?

Ejendommens BBR-areal er 18.203 m² på Skodsborgvej 307, 2850 Nærum.

Hvornår blev Skodsborgvej 307, 2850 Nærum opført?

Den primære bygning blev bygget i 1951 på Skodsborgvej 307, 2850 Nærum.

Hvad er Skodsborgvej 307, 2850 Nærum's værdi?

Prisen var 107 mio. kr., da Skodsborgvej 307, 2850 Nærum senest blev handlet i 2022.

Hvad er Skodsborgvej 307, 2850 Nærum vurderet til?

118 mio. kr. er vurdering på Skodsborgvej 307, 2850 Nærum.

C
118.000.000 DKKOffentlig vurdering
1951
Opførselsår
64%
Bebyggelsesprocent
18.203 m²
Bygningsareal (5 bygninger)
0 m²
Beboelsesareal (0 enheder)
18.203 m²
Erhvervsareal (3 enheder)

Arbejder du professionelt med faste ejendomme? Find flere informationer om denne og alle andre danske ejendomme på Resights-platformen. Du kan prøve den helt gratis via nedenstående link.

Har du brug for
flere informationer?

Få gratis adgang til Resights