Se tinglysning på
alle Danmarks
ejendomme

Tinglyst data indeholder væsentlige informationer om hæftelser og servitutter – der er vigtige at kende i forbindelse med ejendomshandler. Du kan lave et adresseopslag på Resights og se samtlige tinglyste oplysninger på en ejendom. Helt gratis. 

Resights samler og visualiserer ejendomsdata i én platform. Se alt lige fra tinglysningsafgift til adkomsttype og servitut.


Se tinglysning på alle Danmarks ejendomme

Tinglyst data indeholder væsentlige informationer om hæftelser og servitutter – der er vigtige at kende i forbindelse med ejendomshandler. Du kan lave et adresseopslag på Resights og se samtlige tinglyste oplysninger på en ejendom. Helt gratis. 


Se tinglysning på alle Danmarks ejendomme

Tinglyst data indeholder væsentlige informationer om hæftelser og servitutter – der er vigtige at kende i forbindelse med ejendomshandler. Du kan lave et adresseopslag på Resights og se samtlige tinglyste oplysninger på en ejendom. Helt gratis. 

Nedenfor kan du læse meget mere om tinglysning.


Tinglysning på Resights

Tinglysning er den offentlige registrering af rettigheder, der tilhører en bestemt ejendom. Såfremt du står og hurtigt skal finde oplysninger på en investeringsejendom – eller bare er almindeligt nysgerrig – kan du med Resights let finde alle tilgængelige ejendomsdata på ejerlejligheder, huse og andelsboliger. Du kan blandt andet se følgende tinglyste oplysninger på adressen: 

 • Købsprisen
 • Ejerforhold. Læs mere her »
 • Hæftelser som fx. et pantebrev samt lånevilkår
 • Den seneste ejendomsvurdering og grundværdi
 • Servitutter og andre særlige oplysninger. Læs mere her »

På Resights finder du hurtigt og nemt langt mere ejendomsinformation, end hvad du kan slå op i tingbogen. Et adresseopslag giver dig nemlig også adgang til boligens energimærkerapport, matrikelkort, kommune- og lokalplaner, salgshistorik, enheder og bygninger, byggesagsdokumenter og meget mere. Derudover kan du som noget helt særlig hos Resights, søge netop de oplysninger du ønsker, helt uden at skulle gøre brug af NemID.


Servitutter

Hvad er en servitut? En servitut kaldes en byrde eller en begrænsning, og omfatter de forpligtelser der er pålagt en ejendom. Med andre ord, er det en indskrænkning i råderetten over ejendommen, måtte det være en ejerlejlighed, andelsbolig eller anden form for ejendom. Det kan betyde alvorlige indskrænkninger i den private ejendomsret, lige fra simple forhold i ejendommens benyttelse til diverse fredninger. Inden køb af ejendom er det derfor vigtigt, at tjekke hvilke servitutter der er tinglyst. Du kan lære meget mere om servitutter og rettigheder her. Læs mere her »

 • En tinglysningsafgift er af tinglysningsafgiftsloven det beløb, køber skal betale til staten for at tinglyse ejer- og panterettigheder. I forbindelse med overdragelse af ejendom, skal der i de fleste tilfælde tinglyses min. to dokumenter til skøde og diverse hæftelser.

  1. Skødet, der er det officielle dokument, beviser dit ejerskab af boligen.
  2. Hæftelser, typisk i form af pantebreve, giver långiver sikkerhed i ejendom og dokumenterer finansieringen af købesummen.

  Hvad koster det at tinglyse et pantebrev eller skøde? Find de nuværende afgiftssatser ved tinglysning af ejer- og panterettigheder nedenfor. 

  Pris ved tinglysning af ejerskiftedokument (skøde)
  Tinglysningsafgiften på et skøde beregnes ved et fast grundbeløb på 1.750,00 kr. + 0,6% af købesummen (oprundet til nærmeste 100).

  Pris ved tinglysning af pant i fast ejendom eller andelsbolig
  Tinglysningsafgiften på et pantebrev beregnes ved et fast grundbeløb på 1.730,00 kr. + 1,45% af pantebrevets hovedstol.

  Pris ved tinglysning af underpant i ejerpantebrev med pant i fast ejendom eller andelsbolig
  Tinglysning af underpant i ejerpantebrev med pant i fast ejendom eller andelsbolig koster et fast beløb på 1.730,00 kr.

  Pris ved tinglysning af ejendomsforbehold
  Tinglysningen af ejendomsforbehold koster et fast grundbeløb på 1.750,00 kr. + 1,5% af det pantsikrede beløb

  Pris ved tinglysning af andre rettigheder end ejer- og panterettigheder
  Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og panterettigheder koster et fast beløb på 1.750,00 kr.

 • Pris ved tinglysning af ejerskiftedokument (skøde)
  Hvis du køber en ejendom til 2,5 millioner kr., svarer den variable værdiafgift til 15.000,00 kr. Læg dertil grundbeløbet på 1.750 kr., og du vil få en tinglysningsafgift på 16.750,00 kr.

  Pris ved tinglysning af pant i fast ejendom eller andelsbolig
  Hvis du optager et lån med pant i boligen på 2,5 millioner kr., svarer den variable værdiafgift til 36.300,00 kr. (oprundet til nærmeste 100). Læg dertil grundbeløbet på 1.730,00 kr., og du vil få en tinglysningsafgift på 38.030,00 kr.

 • Tinglysningsretten deler i dag deres data op i Tingbogen for fast ejendom, Andelsboligbogen, Personbogen og Bilbogen. Der tinglyses blandt andet dokumenter på ejendomme, personer og køretøjer. Herunder, adkomster, hæftelser, servitutter og ejendomsvurdering mv. Danmark var det første land i verden til at digitalisere tinglysningssystemet, da det siden 2009, har været muligt at kunne finde skøder, fremtidsfuldmagter og meget andet online. I 2014 besluttede et bredt flertal i Folketinget, at åbne yderligere op for den offentlige registrering, da adgangen til dokumenterne blev gratis.

  Når dokumenter på motorkøretøjer (biler, motorcykler, campingvogne mv.) tinglyses i Bilbogen, drejer det sig hovedsageligt om kreditors ejerskab og sikkerhed i form af pant. I nogle tilfælde finder man også oplysninger om ejendomsforbehold som fx. tilskriver, at det endelige ejerskab af motorkøretøjet først overgår, når den er betalt.

  Ligesom med køretøjer, tinglyses der også pantebreve (realkreditlån mv.) og oplysninger om ejerskab på fast ejendom og andelsbolig. Der er vigtigt at være ekstra opmærksom på tinglyste servitutter og byrder, der kan indskrænke rettighederne over din bolig. Det drejer sig blandt andet om kommune- og lokalplaner, brugsrettigheder og andre forpligtelser.

  For personer, gælder det registrering af data om fremtidsfuldmagter, myndighed og ægtepagter. Herunder drejer det sig blandt andet om særeje i ægteskab og umyndiggørelse som følge af alvorligt handicap.

  Al information om tinglysning, kan findes i de enkelte tinglysningsbøger, som samlet går under navntet Tingbogen.


Sådan finder du nemt tinglyste oplysninger


1. Log ind på platformen

Tryk på den røde knap øverst til højre og opret en gratis bruger på 1 min.


2. Indtast adresse

Brug søgefunktionen øverst til venstre for at finde den ejendom du søger.


3. Download tingbogen

Du kan nu se og downloade alt offentlig information på ejendommen.

Alle ejendomsoplysninger på Resights er hentet fra en lang række offentlige datakilder – heriblandt CVR-registeret, Geodatastyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Energistyrelsen og BBR-registeret med flere.


1. Log ind på platformen

Tryk på den røde knap øverst til højre og opret en gratis bruger på 1 min.


2. Indtast adresse

Brug søgefunktionen øverst til venstre for at finde den ejendom du søger.


3. Download tingbogen

Du kan nu se og downloade alt offentlig information på ejendommen.

Alle ejendomsoplysninger på Resights er hentet fra en lang række offentlige datakilder – heriblandt CVR-registeret, Geodatastyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Energistyrelsen og BBR-registeret med flere.


Ønsker du at lære mere om Resights?

Du kan nemt prøve Resights gratis ved at signe op her. Alternativt er du meget velkommen til at efterlade dine kontaktoplysninger nedenfor, så kontakter vi dig om en demonstration af vores platform. Vi glæder os til at svare på dine spørgsmål og hjælpe dig i gang.


  Ønsker du at lære mere om Resights?

  Du kan nemt prøve Resights gratis ved at signe op her. Alternativt er du meget velkommen til at efterlade dine kontaktoplysninger nedenfor, så kontakter vi dig om en demonstration af vores platform. Vi glæder os til at svare på dine spørgsmål og hjælpe dig i gang.