Find energimærke
på alle Danmarks
ejendomme

Når ejendomme skal udlejes eller sælges, skal de have en gyldig energimærkning. Energimærket vurderer bygningens energimæssige tilstand og indikerer hvor økonomisk bygningen er. Med et adresseopslag på Resights, kan du se energimærket på samtlige af Danmarks ejendomme. Helt gratis. 

Resights samler og visualiserer ejendomsdata i én platform. Se alt lige fra opvarmningsmiddel til beregnet udledning og energimærkeforbedring.


Find energimærke på alle Danmarks ejendomme

Når ejendomme skal udlejes eller sælges, skal de have en gyldig energimærkning. Energimærket vurderer bygningens energimæssige tilstand og indikerer hvor økonomisk bygningen er. Med et adresseopslag på Resights, kan du se energimærket på samtlige af Danmarks ejendomme. Helt gratis. 


Find energimærke på alle Danmarks ejendomme

Når ejendomme skal udlejes eller sælges, skal de have en gyldig energimærkning. Energimærket vurderer bygningens energimæssige tilstand og indikerer hvor økonomisk bygningen er. Med et adresseopslag på Resights, kan du se energimærket på samtlige af Danmarks ejendomme. Helt gratis. 

Nedenfor kan du læse meget mere om energimærker.


Energimærkning på Resights

Hvad betyder energimærket? Energimærkninger er ikke blot nyttige til at forstå ejendommens energiforbrug, men hjælper dig med at vurderer, hvorvidt energimæssige forbedringer er rentable. Med rentabel menes, hvorvidt renoveringen af for eksempel en udviklingsejendom betaler sig selv hjem. Derudover, har boligens varme- og elektricitetsforbrug indflydelse på salgsprisen.

Helt konkret, så måler man det samlede varmetab i ejendommen pr. kvadratmeter. Skalaen, som går fra A til G, er taget fra bygningsreglementet. Desto tættere energimærkningen er på A, desto mere energirigtig er ejendommen. En ejerlejlighed med energimærket A2010, lever op til de krav, der var gældende i Bygningsreglementet fra 2010. Mærket er gyldigt i 10 år, men foretager du væsentlige ændringer af ejendommens, bliver energimærket ugyldigt.

Normalt skal man finde energimærker på Energistyrelsens hjemmeside. Men på Resights kan du finde langt mere information, end hvad der fremgår af de enkelte styrelser. Et adresseopslag giver nemlig også indsigt i boligens profitable energirenoveringer, opvarmningskilde, beregnet udledning, byggesagsdokumenter og meget mere.


Hvilke bygninger skal energimærkes?

Hvis du ejer en af følgende boligtyper, skal den energimærkes før salg eller udlejning:

 • Enfamiliehuse og række, kæde, eller dobbelthuse
 • Bygninger med ejerlejligheder
 • Bygninger med andelsboliger, anparter og aktier i boligfælleskab
 • Bygninger til udlejning eller bygninger med lejeboliger

Ved salg af en andels-/anpartslejlighed eller ejerlejlighed i en etageejendom, skal andels-/anpartsforeningen stille energimærkningen til rådighed for sælger.

Alle ejendomme der opføres i dag skal energimærkes. Derfor er det i forbindelse med et udviklingsprojekt nødvendigt, at få udarbejdet en energirammeberegning, der kan vedlægges byggeansøgningen til kommunen.

 • Mens langt de fleste bygninger til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje, findes der en række bygninger som er undtaget:

  • Sommerhuse
  • Tilbygninger
  • Kolonihavehuse
  • Garager
  • Carporte
  • Udehuse
  • Fritliggende bygninger med et samlet etageareal på under 60 kvadratmeter
  • Bygninger, der købes med henblik på nedrivning
  • Fredede bygninger (bevaringsværdige bygninger er ikke undtaget)
 • Siden 2010 har det ikke været muligt at annoncere en ejendom uden et gyldigt energimærke. Det gælder på tværs af ejendomstyper, såsom villaer, etageejendomme, andelslejligheder med videre. Kun ejedomme under 60 kvadratmeter er undtaget.

  Der er fri prisdannelse for energimærkninger på større bygninger og erhvervsejendomme. Derfor kan det give mening at indhente flere tilbud på denne type af projekter. Dog er der øvre grænse for, hvor meget det må koste at få energimærket mindre bygninger. Det omfatter tofamiliehuse med vandret adskillelse mellem enhederne, mindre etageboliger, stuehuse til landbrugsejendom, fritliggende enfamiliehuse samt dobbelt-, kæde- og rækkehuse.

  Fra d. 1 januar 2021 er den øvre honorargrænse:
  – 6125 kr. inkl. moms for en bygning på under 100 m2
  – 6739 kr. inkl. moms for en bygning på 100-199 m2
  – 7351 kr. inkl. moms for en bygning på 200-299 m2
  – 1108 kr. inkl. moms for et enfamiliehus uden bygningsgennemgang

  Du har krav på at få nedsat maksimumshonoraret, hvis følgende gælder:
  – 366 kr. inkl. moms, hvis ejendommen er opført efter 1. januar 1980
  – 1216 kr. inkl. moms, hvis ejendommen har et energimærke som følger energimærkningsreglerne fra d. 1 september 2006.
  – 244 kr. inkl. moms, hvis energikonsulenten på forhånd modtaget tegninger, som indeholder information om rørlængder- og dimensioner samt om isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner.

  Taksterne for energimærkerapporter bliver revideret per 1. januar hvert år efter nettoprisindekset.

 • Et energimærke fungerer som en varedeklaration og bliver udformet i et rapportdokument. Rapporten kommer med oplysninger om ejendommens energimæssige effektivitet, som bliver klassificeret fra A2020 til G. A er det mest energiøkonomiske prædikat, mens G er værst.

  Energimærkerapporten indeholder dog også en plan for hvordan man som ejendomsinvestor kan lave boligforbedringer, som sparer på energien. Rapporten kommer altid med to forskellige forslag til besparelser:

  1. Forslag der er rentable at udføre i dag, altså energirenoveringer hvor besparelsen er større end investeringens pris.
  2. Forslag som man bør overveje at udføre i forbindelse med anden planlagt renovering eller vedligeholdelse af ejendommen.

  Dokumentet fremhæver ikke blot hvilke økonomiske besparelser du kan forvente, men viser også hvor meget CO2 du skånet miljøet for.


Sådan finder du nemt energimærkedata


1. Log ind på platformen

Tryk på den røde knap øverst til højre og opret en gratis bruger på 1 min.


2. Indtast adresse

Brug søgefunktionen øverst til venstre for at finde den ejendom du søger.


3. Se energimærket

Du kan nu se og downloade alt offentlig information på ejendommen.

Alle ejendomsoplysninger på Resights er hentet fra en lang række offentlige datakilder – heriblandt CVR-registeret, Geodatastyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Energistyrelsen og BBR-registeret med flere.


1. Log ind på platformen

Tryk på den røde knap øverst til højre og opret en gratis bruger på 1 min.


2. Indtast adresse

Brug søgefunktionen øverst til venstre for at finde den ejendom du søger.


3. Se energimærket

Du kan nu se og downloade alt offentlig information på ejendommen.

Alle ejendomsoplysninger på Resights er hentet fra en lang række offentlige datakilder – heriblandt CVR-registeret, Geodatastyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Energistyrelsen og BBR-registeret med flere.


Ønsker du at lære mere om Resights?

Du kan nemt prøve Resights gratis ved at signe op her. Alternativt er du meget velkommen til at efterlade dine kontaktoplysninger nedenfor, så kontakter vi dig om en demonstration af vores platform. Vi glæder os til at svare på dine spørgsmål og hjælpe dig i gang.


  Ønsker du at lære mere om Resights?

  Du kan nemt prøve Resights gratis ved at signe op her. Alternativt er du meget velkommen til at efterlade dine kontaktoplysninger nedenfor, så kontakter vi dig om en demonstration af vores platform. Vi glæder os til at svare på dine spørgsmål og hjælpe dig i gang.