Tisetvej 76

Find en anden ejendom via søgefunktionen.

Tisetvej 76, 8320 Mårslet

BFE: 9396933ESR: 751-502745
Aarhus Kommune: Tander By, Tiset, 3a (Landzone)
Stuehus til landbrugsejendom

Ved hjælp af Resights kan du få alle oplysninger om grunden på Tisetvej 76, 8320 Mårslet. Se grundens seneste salgspris, ejendomsvurdering, areal, ejerinfo og meget mere.

Grunden er placeret på Tisetvej 76, 8320 Mårslet. Grunden er et samlet areal på 316.772 m². Grunden er af det offentlige vurderet til 9,3 mio. kr., hvoraf grunden udgør 2,35 mio. kr.

Fakta

Industrigrunden er placeret på Tisetvej 76, 8320 Mårslet og består af seks bygninger med et samlet bygningsareal på 2.876 m² fordelt på en beboelsesenhed og fem erhvervsenheder. Grunden udgør 316.772 m² fordelt på ti matrikler.

Egenskaber

Den hovedbygning er bygget i ét plan. Bygningens ydervægsmateriale er lavet af mursten, mens tagmaterialet består af fibercement herunder asbest. Den hovedsagelige anvendelse af grunden er til helårsbeboelse. Ejendomsskatten (excl. bidrag og afgifter) for 2022 lyder på 17.115 kr.

Salgs- og vurderingsdata

Industrigrunden er af det offentlige vurderet til 9,3 mio. kr., hvoraf grunden udgør 2,35 mio. kr.

Ejerinfo

Industrigrunden er ejet af en privat person eller interessentskab.

Hvem ejer Tisetvej 76, 8320 Mårslet?

En eller flere privat(e) ejer Tisetvej 76, 8320 Mårslet.

Hvor stor er Tisetvej 76, 8320 Mårslet?

Grundarealet er 316.772 m² på Tisetvej 76, 8320 Mårslet.

Hvornår blev Tisetvej 76, 8320 Mårslet bygget?

Den primære bygning blev opført i 1857 på Tisetvej 76, 8320 Mårslet.

Hvad er Tisetvej 76, 8320 Mårslet vurderet til?

9,3 mio. kr. er vurdering på Tisetvej 76, 8320 Mårslet.

9.300.000 DKKOffentlig vurdering
1857
Opførselsår
1%
Bebyggelsesprocent
2.876 m²
Bygningsareal (6 bygninger)
240 m²
Beboelsesareal (1 enhed)
2.676 m²
Erhvervsareal (5 enheder)

Arbejder du professionelt med faste ejendomme? Find flere informationer om denne og alle andre danske ejendomme på Resights-platformen. Du kan prøve den helt gratis via nedenstående link.

Har du brug for
flere informationer?

Få gratis adgang til Resights