Tisetvej 35

Find en anden ejendom via søgefunktionen.

Tisetvej 35, 8320 Mårslet

BFE: 1455528ESR: 751-502451
Aarhus Kommune: Battrup By, Tiset, 3c (Landzone)
Stuehus til landbrugsejendom

Få alle oplysninger om Tisetvej 35, 8320 Mårslet på Resights. Se grundens sidste salgspris, offentlige vurdering, areal, ejerinfo og meget mere.

Grunden ligger på Tisetvej 35, 8320 Mårslet. Grunden udgør et samlet areal på 41.495 m². Den 22. december 2021 fandt den seneste handel sted, da en eller flere privat(e) køber(e) erhvervede sig grunden i en almindelig fri handel til en værdi á 1,65 mio. kr. Grunden er af det offentlige vurderet til 1,65 mio. kr., hvoraf grunden udgør 293.000 kr.

Fakta

Industrigrunden er placeret på Tisetvej 35, 8320 Mårslet og består af fem bygninger med et samlet bygningsareal på 450 m² udgjort af en beboelsesenhed og fire erhvervsenheder. Grunden udgør 41.495 m² spredt på to jordstykker.

Egenskaber

Den hovedbygning er bygget i ét plan. Bygningens ydervægsmateriale er konstrueret af mursten, mens tagmaterialet består af fibercement herunder asbest. Grundens primære anvendelse er til helårsbeboelse. I kalenderåret 2022 er ejendomsskatten (excl. bidrag og afgifter) 2.254 kr.

Salgs- og vurderingsdata

Seneste tinglyste handel er fra d. 31. december 2021, hvor værdiansættelsen på industrigrunden var 1,65 mio. kr. i en almindelig fri handel, hvor både køber(e) og sælger(e) var en eller flere privatperson(er). Det giver en kvadratmeterpris på 3.666 kr. Industrigrunden er af det offentlige vurderet til 1,65 mio. kr., hvoraf grunden udgør 293.000 kr.

Ejerinfo

Industrigrunden er ejet af en privat person eller interessentskab.

Hvem ejer Tisetvej 35, 8320 Mårslet?

En eller flere privat(e) ejer Tisetvej 35, 8320 Mårslet.

Hvor stor er Tisetvej 35, 8320 Mårslet?

Grundarealet er 41.495 m² på Tisetvej 35, 8320 Mårslet.

Hvornår blev Tisetvej 35, 8320 Mårslet bygget?

Den primære bygning blev opført i 1847 på Tisetvej 35, 8320 Mårslet.

Hvad er prisen på Tisetvej 35, 8320 Mårslet?

Prisen var 1,65 mio. kr., da Tisetvej 35, 8320 Mårslet senest blev handlet i 2021.

Hvad er Tisetvej 35, 8320 Mårslet vurderet til?

1,65 mio. kr. er vurdering på Tisetvej 35, 8320 Mårslet.

1.650.000 DKKOffentlig vurdering
1847
Opførselsår
1%
Bebyggelsesprocent
450 m²
Bygningsareal (5 bygninger)
100 m²
Beboelsesareal (1 enhed)
350 m²
Erhvervsareal (4 enheder)

Arbejder du professionelt med faste ejendomme? Find flere informationer om denne og alle andre danske ejendomme på Resights-platformen. Du kan prøve den helt gratis via nedenstående link.

Har du brug for
flere informationer?

Få gratis adgang til Resights