Find oplysninger til
byggetilladelse på alle
Danmarks ejendomme

I forbindelse med byggetilladelser, er det vigtigt at få hurtig adgang til alle ejendomsoplysninger, så byggeretten overholdes. Med et adresseopslag på Resights, kan du se alt fra bebyggelsesprocent til arealer og lokalplaner. Helt gratis. 

Resights samler og visualiserer ejendomsdata i én platform. Se alt lige fra bebyggelsesprocent til etageantal og højdeforhold.


Find oplysninger til byggetilladelse på alle Danmarks ejendomme

I forbindelse med byggetilladelser, er det vigtigt at få hurtig adgang til alle ejendomsoplysninger, så byggeretten overholdes. Med et adresseopslag på Resights, kan du se alt fra bebyggelsesprocent til arealer og lokalplaner. Helt gratis. 


Find oplysninger til byggetilladelse på alle Danmarks ejendomme

I forbindelse med byggetilladelser, er det vigtigt at få hurtig adgang til alle ejendomsoplysninger, så byggeretten overholdes. Med et adresseopslag på Resights, kan du se alt fra bebyggelsesprocent til arealer og lokalplaner. Helt gratis. 

Nedenfor kan du læse meget mere om byggeret.


Byggeret på Resights

Byggeretten er retten til at opføre nye bygninger på en grund, såfremt en række bestemmelser er overholdt. Bestemmelserne fremgår af paragraf 170-186 i bygningsreglementet og dækker over følgende forhold:

 • Bebyggelsesprocent
 • Grundens størrelse
 • Etageantal
 • Højdeforhold
 • Afstandsforhold

I tilfælde af at kommunen har fastsat andre bestemmelser i lokalplaner, tinglyste dokumenter eller byplanvedtægter, så er det dem der er gældende. Hvis man ellers overholder byggeretten og kommunens bestemmelser, så kan kommunalbestyrelsen ikke nægte at godkende nye bygninger, men der skal stadig indhentes en byggetilladelse. Kravene er til for at sikre, at byggeri udføres i overensstemmelse med blandt andet sikkerheds-, sundheds- og brandmæssige henseende. På Resights finder du langt mere information, end hvad der kan slås op i de enkelte styrelser og tingbøger. Et adresseopslag giver nemlig også indsigt i boligens energimærke, lokalplaner, ortofotos, ejerforhold og meget mere. Derudover, kan du som noget helt særligt på Resights, søge oplysninger uden at skulle bruge NemID.


Overskridning af byggeretten

Hvis jeres udviklingsprojekt ikke overholder byggeloven, skal kommunen foretage en helhedsvurdering af byggeriet. Ansøgningen om byggetilladelse skal derfor indeholde en begrundelse for, hvorfor bygningsreglementet ikke kan overholdes. Hvis kommunen alligevel ender med at give tilladelse, skal der stadig foretages en partshøring af naboerne, før at byggeprojektet kan igangsættes.

 • Så længe at bolig- eller etagearealet ikke udvides, skal der ikke søges om byggetilladelse. Begge arealer fremgår af bygningens BBR-meddelelse og kan findes på Resights. Det kræver eksempelvis ikke byggetilladelse, at lægge stuen og køkkenet sammen eller at etablere et ekstra værelse i bygningen. Selve byggearbejdet skal dog stadigvæk overholde bestemmelserne i bygningsreglementet, ellers skal der søges om dispensation.

  Ændringer i BBR-registret skal altid meddeles til kommunen.

 • Bebyggelsesprocenten viser, hvor meget etagearealet udgør af grundens totale areal, og må ikke overstige hvad der er angivet i bygningsreglementet. Kommunalbestyrelsen kan ikke nægte at godkende en bygnings etageareal, når bebyggelsesprocenten ikke overstiger:

  – 60 procent for etageboliger.
  – 40 procent for helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse (dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og anden tæt bebyggelse).
  – 50 procent for tofamiliehuse med etagebebyggelse, erhvervsbebyggelse og institutionsbebyggelse bebygget før d. 1 februar 1977.
  – 45 procent for anden bebyggelse, herunder bygninger, som ikke er omfattet af førnævnte punkter.


Sådan finder du nemt ejendomsoplysninger


1. Log ind på platformen

Tryk på den røde knap øverst til højre og opret en gratis bruger på 1 min.


2. Indtast adresse

Brug søgefunktionen øverst til venstre for at finde den ejendom du søger.


3. Download ejendomsdata

Du kan nu se og downloade alt offentlig information på ejendommen.

Alle ejendomsoplysninger på Resights er hentet fra en lang række offentlige datakilder – heriblandt CVR-registeret, Geodatastyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Energistyrelsen og BBR-registeret med flere.


1. Log ind på platformen

Tryk på den røde knap øverst til højre og opret en gratis bruger på 1 min.


2. Indtast adresse

Brug søgefunktionen øverst til venstre for at finde den ejendom du søger.


3. Download ejendomsdata

Du kan nu se og downloade alt offentlig information på ejendommen.

Alle ejendomsoplysninger på Resights er hentet fra en lang række offentlige datakilder – heriblandt CVR-registeret, Geodatastyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Energistyrelsen og BBR-registeret med flere.


Ønsker du at lære mere om Resights?

Du kan nemt prøve Resights gratis ved at signe op her. Alternativt er du meget velkommen til at efterlade dine kontaktoplysninger nedenfor, så kontakter vi dig om en demonstration af vores platform. Vi glæder os til at svare på dine spørgsmål og hjælpe dig i gang.


  Ønsker du at lære mere om Resights?

  Du kan nemt prøve Resights gratis ved at signe op her. Alternativt er du meget velkommen til at efterlade dine kontaktoplysninger nedenfor, så kontakter vi dig om en demonstration af vores platform. Vi glæder os til at svare på dine spørgsmål og hjælpe dig i gang.